คู่มือภาษาไทยโปรแกรม Microsoft Project 2003 (ฟรี) อ่าน 441,202

 

 

 

 

Microsoft Project 2003  โดย กรมแรงงาน (Thai Manual @ TumCivil.com)

แบบที่ 1

 

  บทที่ 1 - เรื่องทั่วไปเกี่ยวกับไมโครซอฟต์โปรเจ็กต์

  ปกหน้า

  บทที่ 2 - ป้อนข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ

  สารบัญ

  บทที่ 3 - ป้อนข้อมูลเกี่ยวกับงาน

  ภาคผนวก

  บทที่ 4 - ป้อนข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากร          

 

  บทที่ 5 -  ปัญหาการเรียกใช้ทรัพยากรซ้ำซ้อน  

  เล็กน้อยๆกับโปรแกรม MS Project 2002

  บทที่ 6 -  การติดตามงาน  

 

  บทที่ 7 -  การพิมพ์ออกทางเครื่องพิมพ์

 

  บทที่ 8 -  การจัดรูปแบบ

 


    แบบที่ 2

  คู่มืออีกอันใหม่ครับ (แบบง่าย)


  สามารถดู VDO สอน MS Project 2003 แบบ Onlineได้ที่นี่

คะแนน:
ร่วมแสดงความคิดเห็น (Post Comment)