echo เสียงสะท้อน [ช่างก่อสร้าง]: สัญญาณสะท้อน [ไฟฟ้าสื่อสาร]: สัญญาณเสียงสะท้อน [สำรวจ]
Etching การกัดด้วยกรด [การพิมพ์]: การกัดผิว [สีและวาร์นิช]: การขูดขีดภาพด้วยเข็ม [ช่างก่อสร้าง]: การกัดขึ้นรอย [อุตสาหกรรมเหล็ก]
finish ตกแต่งขั้นสุดท้าย [ช่างก่อสร้าง]: ผิวแต่งสำเร็จ, ชั้นแต่งผิว [ป่าไม้]: ผิว, ลักษณะผิว [การชุบเคลือบโลหะ]: วัสดุแต่งสำเร็จ [พลาสติก]: ผิวตกแต่ง [สีและวาร์นิช]
finishing การทำสำเร็จ, งานขั้นสุดท้าย [การพิมพ์]: การรีดขั้นสำเร็จ [อุตสาหกรรมเหล็ก]: การตกแต่ง [โยธา]
flash ฉับพลัน [สิ่งแวดล้อมน้ำ]: วาบไฟ [ศัพท์พลังงาน,ยานยนต์]: เหล็กแลบ [อุตสาหกรรมเหล็ก]: แลบ, ครีบ [พลาสติก]: ไฟแวบ, แฟลช [วิชาถ่ายภาพ]: ผิวชุบวาบ [การชุบเคลือบโลหะ]
flashing แผ่นสังกะสี [ช่างก่อสร้าง]; การเป็นเงาวาบ [สีและวาร์นิช]
flywheel ล้อตุนกำลัง [ศัพท์พลังงาน]: ล้อตุนกำลัง, มู่เล่ [ยานยนต์]
ghost ภาพซ้อน, เงา [ไฟฟ้าสื่อสาร]; ภาพซ้อน [อิเล็กทรอนิกส์]; ลายมนทิน [อุตสาหกรรมหล็ก]
Handhole ช่องมือล้วง [ไฟฟ้ากำลัง]; บ่อพักขนาดเล็กผิวดิน [ไฟฟ้าสื่อสาร]
Hang การตั้งเลื่อยตับเอนหน้า [ป่าไม้]; ค้าง [คอมพิวเตอร์]
Browse Dictionary
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z