CiviSoft Constructionline 3.02

 

 ประมาณราคาก่อสร้าง V3.02 Plus+

Help for CiviSoft Estimation  3.02 - Network Edition / Lan - ราคาไทยๆ มาตรฐาน Timberline

rule

   ตัวอย่างการใช้งานโปรแกรม (VDO) : | Start - การใช้งานเบื้องต้น | Step - ตัวอย่างสาธิตการใช้งานทั้งโครงการ |

 VDO ตัวอย่างการทำงาน 1 Site แบบมีเสียง 4 ช่วง : มีเสียงบรรยาย|  ช่วงที่ 1 |  ช่วงที่ 2 |  ช่วงที่ 3 |  ช่วงที่ 4 | (.wmv) มีเสียงบรรยาย

   ตัวอย่างด้านงานโครงสร้าง (VDO) : | Beam | Column | Footing | PierColumn | Slab | Stair | Wall |


New!!  Now CiviSoft Estimation 3.02 Plus + เพิ่มฟังก์ชั่นพิเศษที่เดียว

ราคาชุดละ 9,000 บาท
(ราคา Timberline ของต่างประเทศราคา 128,000 บาท ประหยัดกว่า 15 เท่า)

สั่งซื้อพร้อมขอรหัสฟังก์ชั่นพิเศษ โทร 09-499-0739 (เบอร์เดียวเท่านั้น)

* สั่งซื้อวันนี้ รับฟรีโปรแกรมออกแบบคำนวณโครงสร้างมูลค่า 2,000 บาท

Updated !! การ Transfer license Key (แบบไม่ต้องใช้แผ่นดิสก์เกตส์ A) ดูรายละเอียดที่นี่


คำบอกกล่าว

คู่มือประกอบการใช้งานโปรแกรมประมาณราคาค่าก่อสร้าง / ถอดแบบ  CiviSoft Estimation 3.0-Network Edition โปรแกรมชุดนี้เป็นชุดที่อัพเกรดขึ้นจาก CiviSoft Estimation 2.0 ซึ่งมีความสามารถเพิ่มมาก โปรแกรมชุดนี้สามารถใช้เปิดได้บน Network ซึ่งทำให้ผู้ใช้ถอดราคาได้หลายคน , เพิ่มงานโครงสร้างอีกมากและแสดง Steel List ได้ , การ Preview และ Print มีประสิทธิภาพมากขึ้น , สามารถส่งข้อมูลไปเป็นไฟล์ MS Excel 97 , สามารถ Preview หรือ Print ฐานข้อมูลทั้งหมดได้ , สามารถ Preview หรือ Print ฐานข้อมูล TakeOff Quantity Database ได้ , สามารถ Add On ตอนรวมแบบ Grand Total ได้ และอื่นๆอีกมาก หาดูได้ที่หน้า "มีอะไรใหม่ใน CiviSoft Estimation 3.0"

โปรแกรมสามารถใช้งานพร้อมกันได้ทีละมากกว่า 1 คน 20 คนก็ได้ ต่างคนต่างประมาณราคาคนละส่วน

ผู้เขียนหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ท่านผู้ใช้โปรแกรมชุดนี้พบข้อผิดพลาด หรือ มีข้อเสนอแนะ หรือ ข้อติติง หรือจะให้เพิ่มเติม เพื่อจะให้โปรแกรมนี้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น ได้จดหมายหรือแฟ็กซ์มาบอกกล่าวจักขอบพระคุณยิ่ง

 

 

 

 

Order / สั่งซื้อโดยตรง
(E-Mail : [email protected] )

หรือ www.tumcivil.com/cs

 


ท่านสามารถดาวน์โหลด CiviSoft ConstructionLine 3.02 ได้ที่นี่..

Download CiviSoft ConstructionLine 3.02

                       ดาวน์โหลดโปรแกรม MicroSoft Data Access Component (MDAC_TYP.ex) ก่อน
                       ในกรณีที่เป็น WIN 95/98/ME/2000 - สำหรับ Windows XP ไม่ต้องดาวน์โหลดไฟล์นี้
 


rule

Contents

- มีอะไรใหม่ใน CiviSoft Estimation 3.0 - Network Edition
- โปรแกรม CiviSoft Estimation 3.0 ทำอะไรได้บ้าง

- การเริ่มต้น CiviSoft Estimation 3.0 - Network Edition

- ขั้นตอนการใช้งาน CiviSoft Estimation 3.0 - Network Edition

- รายละเอียดการคิดปริมาณงานโครงสร้าง ค.ส.ล.

- การสั่งซื้อและติดต่อสอบถาม

 


rule

มีอะไรใหม่ใน CiviSoft Estimation 3.0 - Network Edition

 • Toolbars และ Tool Window สามารถย้ายและ Dockable ได้หรือ Floating ได้เหมือน MS Office 97 ClickHere
 • ไฟล์ของโปรแกรมสามารถเปิดบน Network(LAN) ได้ฉะนั้นตอน TakeOff สามารถทำได้หลายคนช่วยให้การคิดราคาเสร็จเร็วขึ้น
 • สามารถ Transfer License Key ไปยังเครื่องอื่นได้ ClickHere
 • ก่อนเปิดไฟล์ของโปรแกรมจะมี Password ป้องกันผู้ใช้คนอื่นเข้ามาดู (CiviSoft Tools) ClickHere
 • ถ้าไฟล์ของโปรแกรมเสียหายสามารถซ่อมได้ด้วย (CiviSoft Tools) ClickHere
 • สามารถ Preview หรือ Print ฐานข้อมูล TakeOff Item ทั้งหมดได้ ClickHere
 • สามารถ Preview หรือ Print ฐานข้อมูล Material Database ทั้งหมดได้ ClickHere
 • สามารถ Preview หรือ Print ฐานข้อมูล TakeOff Quantity ทั้งหมดได้ ClickHere
 • หน้าต่าง ProjectData สามารถ TakeOff MaterialCost/Unit ได้ ClickHere
 • สามารถ Note ในแต่ละ Item ได้ เมื่อมีข้อมูล Note ก็จะแสดงเป็นสีแดง ClickHere
 • ที่ ProjectData สามารถสร้าง Addon ตอนรวมทั้งหมดได้(กรอกเป็นเปอร์เซ็นต์หรือปริมาณเงินก็ได้) ClickHere
 • สามารถ Preview ข้อมูลก่อนพิมพ์และเลือกหน้า Print ของไฟล์โปรเจกได้ ClickHere
 • การพิมพ์จะเป็นการพิมพ์แบบเห็นอย่างไรก็พิมพ์อย่างนั้น คืออยากจะให้พิมพ์ไหนก็ให้หน้าต่างของที่พิมพ์เป็นอย่างนั้น
 • สามารถ Export ข้อมูล ProjectData,StructureData,TotalStructureData พร้อมทั้งการจัดฟอนต์และตีเส้นขอบของตาราง ไปเป็นไฟล์ MS Excel 97 ได้ ClickHere
 • สามารถสร้างฐานข้อมูล Component Database ได้ ClickHere
 • หน้าต่าง StructureData เพิ่มงานโครงสร้างอีก 32 รายการ ClickHere
 • ที่งานโครงสร้างสามารถกรอกข้อมูลได้สะดวกขึ้น และสามารถทำ Steel List และพิมพ์ออกมาได้ และก่อนบันทึกรายการสามารถตรวจสอบข้อมูลก่อนได้ ClickHere
 • งานโครงสร้างเพิ่ม Others Structure ซึ่งสามารถถอดงานโครงสร้างใดๆได้
 • ที่หน้าต่าง TotalStructureData สามารถรวม Description และ Location พร้อมกันได้
 • สามารถส่งข้อมูลจากหน้าต่าง TotalStructureData ไปหน้าต่าง ProjectData ได้
 • การคำนวณที่ Tool Window สามารถใส่ฟังก์ชั่นได
 • มี Status Bar แสดงสถานะและแสดง Window List
 • สามารถ Cut,Copy,Paste ข้อมูลได้

Back to Top


rule

โปรแกรม CiviSoft Estimation 3.0 ทำอะไรได้บ้าง

 • โปรแกรมนี้สามารถ TakeOff Item จากฐานข้อมูลที่ให้เลือก 6 ฐานข้อมูล คือ คือ Professional Database (ฐานข้อมูลงานอาคารและโรงงานอย่างมืออาชีพ), E.I.T. Standard Database (ฐานข้อมูลจัดตามมาตรฐานของวิศวกรรมสถาน), Building And Plant(ฐานข้อมูลงานอาคารและโรงงาน) ,Transportation(ฐานข้อมูลงานถนน) , Electrical(ฐานข้อมูลงานไฟฟ้า) , Pipping And Sanitary(ฐานข้อมูลงานระบบท่อและสุขาภิบาล) ในแต่ละฐานข้อมูลสามารถแยกเป็นภาษาไทยหรืออังกฤษก็ได้
 • Toolbars และ Tool Window สามารถย้ายและ Dockable ได้หรือ Floating ได้เหมือน MS Office 97
 • สามารถ Transfer License Key ไปยังเครื่องอื่นได้
 • สามารถกำหนด Location ได้ 45 ตำแหน่ง
 • มีฐานข้อมูล Material Database สำหรับทำ Create Component Database
 • มีฐานข้อมูล Component Database สำหรับหาราคาต่อหน่วยของ MaterialCost/Unit
 • มีฐานข้อมูล Contractor Database สำหรับกำหนดชื่อบริษัทที่เสนอราคา
 • มีฐานข้อมูล Addon เป็นฐานข้อมูลกำหนดการจัดลำดับตอน Grand Total สามารถกรอกเป็นเปอร์เซ็นต์หรือมูลค่าก็ได้
 • ก่อนเปิดไฟล์ของโปรแกรมจะมี Password ป้องกันผู้ใช้คนอื่นเข้ามาดู (CiviSoft Tools)
 • ถ้าไฟล์ของโปรแกรมเสียหายสามารถซ่อมได้ด้วย (CiviSoft Tools)
 • สามารถ Note ในแต่ละ Item ได้ เมื่อมีข้อมูล Note ก็จะแสดงเป็นสีแดง
 • สามารถเปิดไฟล์ใหม่ได้ไม่จำกัด
 • สามารถ Preview และเลือก Print ไฟล์โปรแกรมหน้าใดก็ได้
 • การพิมพ์จะเป็นการพิมพ์แบบเห็นอย่างไรก็พิมพ์อย่างนั้น คืออยากจะให้พิมพ์ไหนก็ให้หน้าต่างของที่พิมพ์เป็นอย่างนั้น
 • สามารถ Export ข้อมูล ProjectData,StructureData,TotalStructureData พร้อมทั้งการจัดฟอนต์และตีเส้นขอบของตาราง ไปเป็นไฟล์ของ MS Excel 97
 • สามารถ Cut,Copy,Paste ข้อมูลได้
 • มี Status Bar แสดงสถานะและแสดง Window List
 • ไฟล์ของโปรแกรมจะมี Project Information เพื่อกำหนดรายละเอียดของไฟล์โปรเจกนั้นๆ
 • สามารถแก้ไขหรือเพิ่มฐานข้อมูล TakeOff Item ได้
 • สามารถเรียก Calculator ได้
 • มี Edit/Options เพื่อ Format ฟอนต์ของหน้าต่าง ProjectData และ Format หน้าต่าง Tool Window
 • จะมี Sample Calculator Text เพิ่มเป็นตัวอย่าง และสามารถใช้ฟังก์ชั่นในการคำนวณได้
 • สามารถส่งข้อมูลจากหน้าต่าง TotalStructureData ไปหน้าต่าง ProjectData ได้
 • หน้าต่าง ProjectData ประกอบไปด้วยสองส่วน คือ ProjectDataAmount (ข้อมูลปริมาณการเงินโครงการ), ProjectDataQuantity (ข้อมูลจำนวนตามแต่ละ Location)
 • หน้าต่าง ProjectData การคำนวณจำนวนและราคาต่อหน่วยหรือการรวมตาม ItemCode เป็นการคำนวณโดยอัตโนมัติ
 • หน้าต่าง ProjectData สามารถ TakeOff เป็นฐานข้อมูลสามารถนำมากลับแก้ไขได้
 • หน้าต่าง ProjectData ที่ Tool Window มี Calculator Text เพื่อการคำนวณและแก้ไขได้
 • หน้าต่าง ProjectData สามารถ Collapse Item ข้อมูลเพื่อดูผลรวม และExpand Item ได้
 • หน้าต่าง ProjectData สามารถแสดงกราฟมูลค่าของแต่ละ Item Group หรือ Item SubGroup ได้
 • หน้าต่าง ProjectData สามารถหาเปอร์เซ็นต์ของแต่ละ Item Group ได้ หรือ Item SubGroup ได้
 • หน้าต่าง ProjectData สามารถหาผลรวมในตาราง ProjectData ตามแต่ละ Location ได้
 • หน้าต่าง ProjectData สามารถทำ Grand Total โดยจะดึงฐานข้อมูลของ Addon มา
 • หน้าต่าง ProjectData สามารถ Note ในแต่ละ Item ได้ เมื่อมีข้อมูล Note ก็จะแสดงเป็นสีแดง
 • หน้าต่าง StructureData ประกอบไปด้วยสองส่วน คือ TakeOff StructureData (ปริมาณงานโครงสร้างที่ถอดต่อหน่วย), StructureDataQuantity (ข้อมูลจำนวนตามแต่ละ Location)
 • หน้าต่าง StructureData มีฐานข้อมูลเพื่อถอดงานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กมากกว่า 60 รายการ
 • หน้าต่าง StructureData เพิ่มรายการงานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กของงาน Post-Tension Slab
 • หน้าต่าง StructureData สามารถถอดรายการโครงสร้างใดๆก็ได้ด้วย Others Structure
 • หน้าต่าง StructureData จะเป็นฐานข้อมูลของใน หน้าต่าง TotalStructureData เมื่อตอนรวมรายการงานโครงสร้างตาม Location
 • หน้าต่าง StructureData ฐานข้อมูลงานโครงสร้างสามารถนำกลับมาและแก้ไขได้
 • หน้าต่าง StructureData ที่งานโครงสร้างสามารถกรอกข้อมูลได้สะดวกขึ้น และสามารถทำ Steel List และพิมพ์ออกมาได้ และก่อนบันทึกรายการสามารถตรวจสอบข้อมูลก่อนได้
 • หน้าต่าง StructureData ที่งานโครงสร้างสามารถพิมพ์ได้ทั้ง Data และ Graphic
 • หน้าต่าง StructureData สามารถ TakeOff เป็นฐานข้อมูลสามารถนำมากลับแก้ไขได้
 • หน้าต่าง StructureData ที่ Tool Window มี Calculator Text เพื่อการคำนวณและแก้ไขได้
 • หน้าต่าง StructureData สามารถ Note ในแต่ละ Item ได้ เมื่อมีข้อมูล Note ก็จะแสดงเป็นสีแดง
 • หน้าต่าง TotalStructureData ประกอบไปด้วยหนึ่งส่วน คือ TotalStructureData (ข้อมูลปริมาณจากการคำนวณจาก StructureData)
 • หน้าต่าง TotalStructureData สามารถรวมตาม Total Location , Location , Required Quantity
 • หน้าต่าง TotalStructureData สามารถรวมตามชนิดโครงสร้าง และTotal Location หรือ Location
 • หน้าต่าง TotalStructureData สามารถหาอัตราส่วน เหล็ก/คอนกรีต, ไม้แบบ/คอนกรีต
 • หน้าต่าง TotalStructureData สามารถส่งข้อมูลจากหน้าต่าง TotalStructureData ไปหน้าต่าง ProjectData ได้

Back to Top


rule

การเริ่มต้น CiviSoft Estimation 3.0 - Network Edition

 1. โปรแกรมนี้ต้องการ
 2. การติดตั้งโปรแกรม
 3 .การขอ License Key
 4. Transfer License Key
 5. การทำไฟล์โปรเจกให้มี Password
 6. การซ่อมไฟล์โปรเจกและบีบอัดไฟล์
 7. ฐานข้อมูลของ CiviSoft Estimation 3.0
 8. ปิดงาน Project หนึ่งโปรเจกประกอบไปด้วยไฟล์ข้อมูลอะไรบ้าง
 9. เครื่องมือหลักของ CiviSoft Estimation 3.0
10. เครื่องมือของตาราง ProjectData
11. เครื่องมือของตาราง StructureData
12. เครื่องมือของตาราง TotalStructureData
13 .เครื่องมือใน Tool Window
14. Menu Bar ของ CiviSoft Estimation

Back to Top


rule

ขั้นตอนการใช้งาน CiviSoft Estimation 3.0 - Network Edition

การเปิดไฟล์ใหม่

Project Information
หน้าต่าง ProjectData
การบันทึกรายการที่ Database Tree
การ TakeOff Quantity
การ TakeOff MaterialCost/Unit
การบันทึก Note
การลบช่องตารางและแสดงช่องตาราง
การ Collapse และ Expand ตาราง ProjectData
การรวมของตาราง ProjectData ตามตำแหน่ง Location
วิธีการ Addons และการรวม Grand Total
การแก้ไข Format อักษรในตาราง ProjectData
การพิมพ์ TakeOff Quantity Database
การ Export ตาราง ProjectData ไปเป็นไฟล์ MS Excel 97
การ Preview และ Print ตาราง ProjectData
หน้าต่าง StructureData
การเลือกฐานข้อมูล StructureData
การแก้ไขฐานข้อมูล StructureData
การ TakeOff Quantity
การบันทึก Note
การลบช่องตารางและแสดงช่องตาราง
การพิมพ์ TakeOff Quantity Database
การ Export ตาราง StructureData ไปเป็นไฟล์ MS Excel 97
การ Preview และ Print ตาราง StructureData
หน้าต่าง TotalStructureData
การเลือกการรวมตาม Location
การเลือกการรวมตาม Description & Location
การหาอัตราส่วนของงานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก
การ Export ตาราง TotalStructureData ไปเป็นไฟล์ MS Excel 97
การ Preview และ Print ตาราง TotalStructureData
การบันทึกข้อมูลจาก TotalStructureData มาที่ ProjectData

Back to Top


rule

รายละเอียดการคิดปริมาณงานโครงสร้าง ค.ส.ล.

Back to Top


rule

การสั่งซื้อและติดต่อสอบถาม

CiviSoft Estimation 3.02 Plus + เพิ่มฟังก์ชั่นพิเศษ

ราคาชุดละ 9,000 บาท ชุดต่อไป 4,500 บาท

สั่งซื้อพร้อมขอรหัสฟังก์ชั่นพิเศษ โทร 09-499-0739

 

ราคาขอใช้ License Key ดังรายการนี้
==========================

อายุการใช้งาน 1 เดือน เป็นเงิน 1,000 บาท
อายุการใช้งาน 2 เดือน เป็นเงิน 1,800 บาท
อายุการใช้งาน 3 เดือน เป็นเงิน 2,400 บาท
อายุการใช้งานมากกว่า 3 เดือน เป็นเงิน 500 บาท/เดือน

ไม่จำกัดอายุการใช้งาน เป็นเงิน 9,000 บาท

ชุดต่อไป ราคาชุดละ 4,500 บาท

ซื้อ 1 ชุด 9,000 บาท
ซื้อ 2 ชุด 13,500 บาท ลด 50%
ซื้อ 3 ชุด 18,000 บาท ลด 50%

CiviSoft โปรแกรมประมาณราคาคนไทย

Back to Top

Copyright 2002 by CiviSoft Presented by TumCivil.com 

Software Industry Promotion AgencySoftware Industry Promotion Agency