Easy And Cover Estimating

งานบันได

rule

ตัวอย่างการใช้งานแบบสด : | Beam  | Column | Footing | PierColumn | Slab | Stair | Wall |


งานบันได

 

rule

 

FlatBottom Stair

 • Concrete = Width*(LandingLong+Sqr(HigthStair^2+WidthStair^2)*NumOfStair) *Thickness + HigthStair*WidthStair/2*Width*NumOfStair
 • Form = Width*(LandingLong+Sqr(HigthStair^2+WidthStair^2)*NumOfStair) + HigthStair*Width*NumOfStair
 • MainBar1 = Width/AdMainBar1*(HookMainBar*2+LandingLong+Sqr(HigthStair^2 +WidthStair^2)*NumOfStair)*WeighOfBar
 • MainBar2 = Width/AdMainBar2*(HookMainBar*2+LandingLong+Sqr(HigthStair^2 +WidthStair^2)*NumOfStair)*WeighOfBar
 • SubBar = (LandingLong+Sqr(HigthStair^2+WidthStair^2)*NumOfStair)/AdSubBar*(HookSubBar*2+Width)*2*WeighOfBar
 • ExtraBar = Width/AdExtraBar*LengthExtraBar*WeighOfBar
 • TemperatureSteel1 = (Width+HookTemperatureSteel*2)*NumOfStair*2*WeighOfBar
 • TemperatureSteel2 =Width/AdTemperatureSteel2*((WidthStair+HigthStair)*NumOfStair +HookTemperatureSteel*2)*WeighOfBar
 • Wire = TotalBar*ConstantWire/1000
 • Nail = Form*ConStantNail

  Back to Top

 

rule

 

FlatBottom Stair(Two Layer)

 • Concrete = Width*(LandingLong+Sqr(HigthStair^2+WidthStair^2)*NumOfStair) *Thickness + HigthStair*WidthStair/2*Width*NumOfStair
 • Form = Width*(LandingLong+Sqr(HigthStair^2+WidthStair^2)*NumOfStair) + HigthStair*Width*NumOfStair
 • MainBar1 = Width / MainBar1 * (HookMainBar * 2 + LandingLong + Sqr(HigthStair ^ 2 + WidthStair ^ 2) * NoOfStair) *WeighOfBar
 • MainBar2 = Width / MainBar2 * (HookMainBar * 2 + LandingLong + Sqr(HigthStair ^ 2 + WidthStair ^ 2) * NoOfStair) * WeighOfBar
 • SubBar = (LandingLong + Sqr(HigthStair ^ 2 + WidthStair ^ 2) * NoOfStair) / SubBar * (HookSubBar * 2 + CWidth) * 2 *WeighOfBar
 • ExtraBar = Width / ExtraBar * LengthExtraBar *WeighOfBar
 • TemperatureSteel1 = (Width + HookTemperatureSteel * 2) * TemperatureSteel1 *WeighOfBar
 • TemperatureSteel2 = Width / TemperatureSteel2 * ((HigthStair + WidthStair) * NoOfStair + HookTemperatureSteel * 2) *WeighOfBar
 • Wire = TotalBar*ConstantWire/1000
 • Nail = Form*ConStantNail

Back to Top

 


rule

Back to Top

copyright 2002 by CiviSoft