Easy And Cover Estimating

การทำไฟล์โปรเจกให้มี Password

rule

ตัวอย่างการใช้งานแบบสด : | Beam  | Column | Footing | PierColumn | Slab | Stair | Wall |


การทำไฟล์โปรเจกให้มี Password

เมื่อผู้ใช้เปิดไฟล์ข้อมูลใหม่ ตอนเปิดไฟล์ไม่ต้องกรอก Password แต่ถ้าต้องการจะใส่ Password ต้องปิดไฟล์โปรเจกนี้ก่อน เมื่อใส่ Password แล้วต้องจำให้ได้(จำไม่ได้จะไม่สามารถเปิดไฟล์นี้ได้อีก)

  1. คลิก Start/Program/CiviSoft ConstructionLine 3.0/CiviSoft Tools
  2. คลิก Tools/Change Password
  3. คลิกเลือกไฟล์ที่ต้องการใส่ Password
  4. กรอก New Password และ Confirm New Password
  5. คลิก Change Password

 rule

Back to Top

copyright 2002 by CiviSoft