STD010 การออกแบบและแก้ไขงานวิศวกรรมฐานราก (การประยุกต์ใช้งาน) รุ่นที่ 1 อ่าน 2,496

จบการอบรม

หัวข้อ: การออกแบบและแก้ไขงานวิศวกรรมฐานราก (การประยุกต์ใช้งาน) รุ่นที่ 1 จบการอบรม
รหัสหัวข้อ: STD010
ผู้บรรยาย-วิทยากร: TumCivil.com Team
ผู้ช่วยบรรยาย / อื่นๆ: ผศ. สมเกียรติ ขวัญพฤกษ์
ค่าอบรม: 5,000 บาท ลดเหลือ 4,500 บาท ลดพิเศษ
เปิดรับสมัคร: 5 มกราคม 2552 - 22 พฤษภาคม 2552
วันที่อบรม/สัมมนา: 23 พฤษภาคม 2552 เวลา 08:30 น. (ถึง / ช่วงเวลา)
24 พฤษภาคม 2552 เวลา 17:00 น.
จำนวนวันที่อบรม: (18 ชม.) 2
รายละเอียด: เริ่มอบรมวันเสาร์ที่ 23 พ.ค. 2552 และ วันอาทิตย์ที่ 24 พ.ค. 2552
สถานที่อบรม: โรงแรมรอยัลริเวอร์ เชิงสะพานซังฮี้ (ห้องภาณุรังษี เอ - ชั้น G Floor)คลิกดูแผนที่
ที่นั่งทั้งหมด (Max): 84 ที่นั่ง
ที่นั่งถูกจองแล้ว: 42 ที่นั่ง รายชื่อผู้เข้าร่วมการอบรม คลิกตรวจสอบรายชื่อ (ผู้ที่ชำระเงิน / จอง หรือในกรณีฟรีคือผู้ที่ถูกอนุมัติแล้ว)
เหลือที่นั่งว่างตอนนี้: 42 ที่นั่ง
สิทธิประโยชน์:
ระดับของหลักสูตร ขั้นพื้นฐาน ขั้นใช้งานจริง ขั้นสูงสุด
 

View :  

พิเศษ แจก CD รวมโปรแกรม

และ สื่อการสอนเกี่ยวกับงานปัฐพี ฐานราก และ อื่นๆ 1 ชุด

หนังสือที่ใช้ในการอบรม เขียนใหม่ และ เพิ่มเติมของเดิมที่ท่านใช้สอน และ ไม่มีที่ใดมาก่อน

พิเศษ แจก CD รวมโปรแกรม

และ สื่อการสอนเกี่ยวกับงานปัฐพี ฐานราก และ อื่นๆ 1 ชุด

Confirm !!!

* สมัครสมาชิกเพื่อรับสิทธิ์พิเศษสมัครสมาชิก Engfanatic ที่นี่

* สิทธิพิเศษ!!
ข้าราชการ หรือ นักศึกษา ลด 10 % เหลือ 4,050 บาท
(กรุณาแสดงหลักฐานด้วย)
คลิกที่นี่เพื่อลงทะเบียน "สำหรับสมาชิก"
ยังไม่เป็นสมาชิก คลิกจองที่นี่ (ยังไม่เป็นสมาชิก)
 
 
 
  สิทธิพิเศษที่เรามอบให้ท่าน :
  1. หนังสือประกอบการอบรมการออกแบบฐานรากและงานใต้ดิน อย่างดี 1 ชุด (แจกเฉพาะผู้เข้าร่วมอบรม)
  2. พิเศษ! สมาชิก Engfanatic ลด จาก 5,000 เหลือ 4,500 บ. ( 18 ชม. /  ชม.ละ 250 บาท)
  3 ได้แต้มสะสม เป็น = 4,500 แต้มทันที
  4. รับรองคุณภาพว่าใช้งานเป็น จากวิศวกรมืออาชีพ
  5. บริการอาหารบุฟเฟต์อย่างดี 2 วัน
  6. มี VDO วันอบรมแจกให้ (ส่งตามไปหลังจากอบรม) และอื่นๆอีกมาก
    (เพียงกดปุ่มจองอัตโนมัติแบบระบุที่นั่ง ระบบจะตัดยอดทันที พร้อมสิทธิประโยชน์มากกมาย)

วัตถุประสงค์:

เพื่อให้วิศวกร นิสิต นักศึกษาหรือผู้ที่สนใจทั่วไป สามารถเข้าใจถึงการออกแบบงานฐานรากและใต้ดินได้อย่างถูกต้อง และกล้าที่จะเลือกใช้อย่างถูกวิธี โดยเน้นการสอนแบบสมัยใหม่ เน้นทฤษฎีและการนำไปใช้โดยสามารถลงมือทำงานภาคปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง ซึงการสอนครั้งนี้เน้นการสอนตามมาตรฐาน ว.ส.ท. และ ACI.  โดยการเรียนรู้จากวิศวกรมืออาชีพ และ อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญในการสอน โดยการจัดการอบรมครั้งนี้ทางทึมงาน

สำหรับในการอบรมครั้งนี้จะเน้นหลักความเข้าใจในการออกแบบ และมีแบบฝึกหัดเพื่อให้ผู้อบรมได้เกิดความเข้าใจและเกิดทักษะในการออกแบบ และมีความมั่นใจในการออกแบบมากขึ้น โดยเน้นเฉพาะโครงสร้างเหล็ก และ มีตัวอย่างการออกแบบจริงด้วย

"ผศ. สมเกียรติ ขวัญพฤกษ์ เป็นผู้เชี่ยวชาญในการออกแบบระบบใต้ดินและเขียนบทความลงวารสารต่างๆ"

ภาพรวมและเหตุผล:

ฐานรากเป็นองค์ประกอบที่สำคัญของโครงสร้างอาคารที่วิศวกรโยธาที่ต้องรับผิดชอบดูแล ในการออกแบบและก่อสร้างให้มีความมั่นคงและปลอดภัยนั้น วิศวกรจำเป็นต้องมีความรู้และความเข้าใจถึงพฤติกรรมของดินปฏิสัมพันธ์ระหว่างดินกับโครงสร้างของฐานรากและเทคนิคการก่อสร้างฐานราก ซึ่งมีรายละเอียดที่ค่อนข้างสลับซับซ้อน โดยที่วิศวกรบางท่านยังขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่องนี้ ซึ่งเป็นเรื่องพื้นฐาน ด้วยเหตุนี้ทางเราจึงได้เล็งเห็นถึงการปูพื้นฐานความรู้ความเข้าใจในการออกแบบงานวิศวกรรมฐานราก เพื่อช่วยให้วิศวกรมีความรู้และความเข้าใจมากขึ้น เพิ่มเเติมเรื่องประสบการณ์ในการออกแบบและแก้ไขเกี่ยวกับฐานราก ซึ่งเป็นการผสมผสานจากภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ทำให้วิศวกร โดยเฉพาะวิศวกรรุ่นใหม่มีความมั่นใจมากขึ้น

จัดโดย :

ศูนย์อบรมและสัมมนาทางวิศวกรรม (TumCivil.com Training Center) และ บ.สแตค เทคโนโลยี จก.

วิทยากรผู้บรรยาย:

ผศ. สมเกียรติ ขวัญพฤกษ์
M. Eng (Soil Engineering) ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง โทร 081-6424832
email:[email protected]
กรรมการผู้จัดการ บจก. ชงโคเทค

ระดับความยากง่าย

                เหมาะสำหรับวิศวกรที่ต้องการปรับพื้นฐาน หาความรู้เพิ่มเติม เน้นเนื้อหาส่วนใหญ่สำหรับวิศวกรที่ต้องทำงานเกี่ยวข้องกับงานดิน งานฐานรากในเบื้องต้น มีการแสดงรายการคำนวณแก้ไขปัญหาพื้นฐานในงานควบคุมงานฐานรากเช่น รายการคำนวณหาค่าBlow Count การคำนวณแก้ไขเสาเข็มเยื้องศูนย์ ให้แนวคิดพื้นฐานในการทำงาน การออกแบบและการแก้ไขปัญหาที่หน้างานก่อสร้าง

กลุ่มเป้าหมาย

1.     วิศวกรโยธาออกแบบและควบคุมงาน ระดับต้น

2.     ผู้ควบคุมงานดิน งานฐานรากอาคาร

เนื้อหาการอบรม & กำหนดการอบรม :

  Course Outline
 

ขอบเขตเนื้อหา (ครึ่งเช้าวันแรก)

1.      บทนำ กล่าวถึงวัตถุประสงค์ ขอบเขตเนื้อหา ระยะเวลา

2.      หลักคิดในการทำงานด้านวิศวกรรม กล่าวถึงหลักคิด แนวคิดที่ใช้ในการทำงาน สิ่งที่ต้องคำนึงถึง เช่น เวลา ค่าใช้จ่าย การควบคุมคุณภาพ ความปลอดภัย มาตรฐานอ้างอิง การนำปัญหามาปรับปรุงแก้ไขและจัดทำเป็นองค์ความรู้

3.      ปัญหาทางด้านวิศวกรรมปฐพี กล่าวถึงปัญหางานฐานรากที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน เช่นสาเหตุของการเกิด Negative Skin Friction สาเหตุการทรุดตัวของฐานรากที่ต่างกัน ตัวอย่างปัญหาคานต่อเนื่องกับน้ำหนักลงฐานราก ปัญหาด้านเสียงและความสั่นสะเทือน การเบียดของดินที่มีเสาเข็มตอกเป็นปริมาณมาก เป็นต้น

4.      การแปลผลการเจาะสำรวจดินและงานทดสอบ  การแนะนำการทดสอบด้วยวิธีการต่างๆ กัน ตัวแปรที่ได้จากการทดสอบ ปัจจัยที่สร้างข้อกำหนดของการเจาะสำรวจดิน การตีความจากผลการเจาะสำรวจดิน

5.      งานฐานรากแผ่  กล่าวสรุปเกี่ยวกับทฤษฎีของเทอร์ซากิในการออกแบบการรับแรงแบกทานของดิน การคำนวณฐานรากแผ่ คสล. ฐานรากแผ่รับโมเมนต์ ข้อกำหนดของดินที่รองรับฐานราก ปัญหาการทดสอบ Plate Bearing Test กับความแตกต่างของฐานรากจริง

ขอบเขตเนื้อหา (ครึ่งบ่ายวันแรก)

6.      งานเสาเข็ม

a.       พื้นฐานทั่วไปของงานเสาเข็ม ปัจจัยที่ใช้ในการออกแบบเสาเข็ม

b.      งานเสาเข็มตอก ขั้นตอนและวิธีการตอก การควบคุมคุณภาพ การคำนวณ blow Count การจัดลำดับในการตอกเสาเข็ม

c.       งานเสาเข็มเจาะ ขั้นตอนและวิธีการเจาะ การควบคุมคุณภาพ การทดสอบเสาเข็ม

d.      เสาเข็มเยื้องศูนย์ การยอมให้ของระยะหนีศูนย์ การตรวจสอบ การคำนวณแก้ไข

e.       การคำนวณฐานรากทาวเวอร์เครน

ขอบเขตเนื้อหา (ครึ่งเช้าวันที่สอง)

7.      แรงดันดินด้านข้าง กล่าวถึง พรบ. ขุดดิน ถมดิน ข้อควรระวัง การป้องกัน รูปแบบการวิเคราะห์ออกแบบกำแพงกันดิน คสล.

8.      การวิเคราะห์การทรุดตัว กล่าวถึงตัวอย่างการคำนวณการทรุดตัวของฐานราก

9.      ข้อกำหนดการออกแบบงานฐานรากและงานรั้ว กล่าวถึงปัจจัยของการออกแบบฐานรากแผ่คร่าวๆ ข้อกำหนดงานคอนกรีตฐานราก ปัญหาและข้อควรระวังของงานฐานราก การกำหนดระดับความลึกของฐานราก การจัดทำโครงสร้างรั้ว การก่อสร้างกำแพงกันดินและข้อควรระวัง

ขอบเขตเนื้อหา (ครึ่งบ่ายวันที่สอง)

10.  งานก่อสร้างชั้นใต้ดิน กล่าวถึงปัจจัยในการออกแบบเพื่อให้เข้าใจในลำดับขั้นตอนการทำงาน การ Monitoring ที่หน่วยงานก่อสร้าง การจัดระบบการขนส่ง การจราจร การจัดคำนึงถึงเครื่องจักรขณะทำงานก่อสร้าง

11.  การตรวจสอบแบบฐานรากเบื้องต้น  กล่าวถึงการอ่านแบบ การตรวจสอบความถูกต้องของแบบเช่น การตรวจสอบศูนย์กลางฐานรากกับเสาที่มีขนาดต่างกัน การรวบรวมประเด็นและข้อสงสัยเพื่อสอบถามผู้ออกแบบก่อนลงมือทำงานจริง การยกปัญหาเชิงปฏิบัติที่เคยเกิดขึ้นจริงเพื่อให้เห็นมุมมอง

12.  การซักถามและการตอบคำถาม รวบรวมคำถาม การแบ่งปันแนวคิดและประสบการณ์ของผู้เข้าร่วมสัมมนา การตอบข้อซักถาม

   

รูปแบบการสอน:

สอนภาคทฤษฎีและปฏิบัติไปพร้อมๆกัน (เน้นหลักความเข้าใจ และ การนำไปใช้)  มีการใช้ตำราที่เหมาะสมในการสอน(เขียนขึ้นมาเพื่องานนี้)  และ แจกซอฟต์แวร์ที่จำเป็นให้กับผู้อบรม โดยผู้เข้าร่วมการอบรมทุกท่านจะนั่งตามผังที่นั่ง  วิทยากรสอนโดยเครื่องProjector และมีการสอนแบบยืดหยุ่น สอนจนกว่าจะเป็น สอบถามได้ตลอดเวลา สอนเป็นภาษาไทยล้วน เนื้อหาเป็นทั้งภาษาไทยและอังกฤษ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ:

 • ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจวิชาการด้านวิศวกรรมฐานรากมากขึ้น
 • ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้ นำไปประยุกต์ใช้ในการควบคุมงานก่อสร้างได้

สิ่งที่จะได้รับในวันอบรม:

 • หนังสือคู่มือเอกสารต่างๆ เกี่ยวกับการอบรม คู่มือ หน้าประมาณ 400-500 หน้า อย่างดี
 • ใบรับรองโดยวิทยากร
 • VDO การสอนระหว่างในห้องเรียน 1 ชุด / 1 ท่าน (ส่งตามไปทีหลัง ขอได้ตลอดเวลา)
 • สมุด ปากกา แจกไว้จดบันทึก พร้อม แฟ้ม TumCivil.com
 • อาหารกลางวันแบบบุฟเฟต์นานาชาติ อาหารว่าง และ กาแฟ พร้อมของว่างตลอดการอบรม
 • * อาจจะมีการแจกซอฟต์แวร์ที่จำเป็นสำหรับการออกแบบ ตามความเหมาะสม

คุณสมบัติผู้เข้าร่วมอบรม :

  • วิศวกรโยธา วิศวออกแบบ นักศึกษาที่สนใจหาความรู้เพิ่มเติม
  • วิศวกรจบใหม่ที่ต้องการเสริมความเชื่อมั่นในการออกแบบ
  • วิศวกรที่ต้องการทบทวนความรู้และประสบการณ์เพิ่มเติมในการออกแบบ
  • * สมาชิก Engfanatic Club สามารถสะสมแต้มได้ (จองที่นั่งได้ก่อน)  คนทั่วไป ไม่สามารถสะสมแต้มได้ (ที่นั่งมีจำนวนจำกัด)

ซอฟต์แวร์และสิ่งที่ใช้ในรการสอน :

 • - (ตามความเหมาะสมของวิทยากร 

เอกสาร คู่มือ ประกอบการอบรม - สัมมนา :

 • เอกสารการอบรม 1 เล่ม สำหรับผู้เข้าอบรม และวิทยากรเตรียมมา Present  

สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิก :

 • สมาชิก Engfanatic Club สามารถสะสมแต้มได้ (จองที่นั่งได้ก่อน) สมัครสมาชิก Engfanatic ที่นี่
 • พิเศษ! สมาชิก Engfanatic ลด จาก 5,000 เหลือ 4,500 บ. เพียงกดปุ่มจองอัตโนมัติแบบระบุที่นั่ง ระบบจะตัดยอดทันที + แต้มสะสม

รายละเอียดเพิ่มเติม สำรองที่นั่ง กรุณาติดต่อ :

 • สามารถสั่งจองอบรม - สัมมนานี้ได้ โดยกดปุ่มจองข้างล่าง หรือ โทร.089-4990739  คุณตั้ม 

รูปตัวอย่างแสดงรายละเอียด :

         
   

   

ชมรูปบรรยากาศในการอบรม-สัมมนา โดยวิทยากรท่านนี้:

การออกแบบและแก้ไขงานวิศวกรรมฐานราก (การประยุกต์ใช้งาน) โดย ผศ.สมเกียรติ ขวัญพฤกษ์ รุ่นที่ 1 [ 23-24 พ.ค.52 ] การออกแบบและแก้ไขงานวิศวกรรมฐานราก (การประยุกต์ใช้งาน) โดย ผศ.สมเกียรติ ขวัญพฤกษ์ รุ่นที่ 1 [ 23-24 พ.ค.52 ] new window (new window)

ชมและสามารถสั่งซื้อ VDO ในการอบรม - สัมมนา:

 • -

หมายเหตุ 1. :

 • กรุณานำเครื่องคิดเลขทางวิศวกรรมเข้าไปด้วย
 • อนุญาตให้นำ Notebook เข้าไปได้ แต่ห้ามใช้ไฟ (ใช้แบต)
 • มีสมุด ปากกา แจกไว้จดบันทึก พร้อม แฟ้ม TumCivil.com

หมายเหตุ 2 / สำหรับท่านที่ต้องการจองโรงแรม (เพิ่มเติม):

 • ห้องพักติดวิวริมแม่น้ำมีระเบียง                 เดี่ยว = 1,700 บ.  /  คู่ = 1,900 บ.
 • ห้องพักวิวริมแม่น้ำมองด้านข้าง                  เดี่ยว = 1,500 บ.  /  คู่ = 1,700 บ.
 • สอบถามการจองห้องพัก(ลูกค้าต่างจังหวัด)   ได้ที่  K. ตั้ม 089- 4990739

หมายเหตุ3 / สำหรับบริษัทที่ต้องการออกบูธ (เพิ่มเติม):

 •  

  คลิกที่นี่เพื่อลงทะเบียน "สำหรับสมาชิก"
  ยังไม่เป็นสมาชิก คลิกจองที่นี่ (ยังไม่เป็นสมาชิก)

ร่วมแสดงความคิดเห็น (Post Comment)