TSW012 เปิดตัวย่อย A.Frame โปรแกรมวิเคราะห์โครงสร้าง 3 มิติ แบบง่ายๆของคนไทย อ่าน 1,474

จบการอบรม

หัวข้อ: เปิดตัวย่อย A.Frame โปรแกรมวิเคราะห์โครงสร้าง 3 มิติ แบบง่ายๆของคนไทย จบการอบรม
รหัสหัวข้อ: TSW012
ผู้บรรยาย-วิทยากร: อ.กฤษดา รักษากุล
ผู้ช่วยบรรยาย / อื่นๆ: อ.วีระ ชานวิทิตกุล , อ.ไชยรัตน์ ไหมสกุล
ค่าอบรม: 9,000 บาท ลดเหลือ 7,000 บาท ลดพิเศษ
เปิดรับสมัคร: 22 กุมภาพันธ์ 2550 - 23 มีนาคม 2550
วันที่อบรม/สัมมนา: 24 มีนาคม 2550 เวลา 09:00 น. (ถึง / ช่วงเวลา)
25 มีนาคม 2550 เวลา 17:00 น.
จำนวนวันที่อบรม: (14 ชม.) 2
รายละเอียด: อบรมวันเสาร์ที่ 24 มีนาคม 2550 และ วันอาทิตย์ที่ 25 มีนาคม 2550
สถานที่อบรม: TumCivil.com Training Center บางบัวทองคลิกดูแผนที่
ที่นั่งทั้งหมด (Max): 15 ที่นั่ง
ที่นั่งถูกจองแล้ว: 7 ที่นั่ง รายชื่อผู้เข้าร่วมการอบรม คลิกตรวจสอบรายชื่อ (ผู้ที่ชำระเงิน / จอง หรือในกรณีฟรีคือผู้ที่ถูกอนุมัติแล้ว)
เหลือที่นั่งว่างตอนนี้: 8 ที่นั่ง
สิทธิประโยชน์:
ระดับของหลักสูตร ขั้นพื้นฐาน ขั้นใช้งานจริง ขั้นสูงสุด
 

View :  

* สมัครสมาชิกเพื่อรับสิทธิ์พิเศษ สมัครสมาชิก Engfanatic ที่นี่

 
  สิทธิพิเศษที่เรามอบให้ท่าน :
  1. พิเศษ! ผู้อบรม จะได้รับ โปรแกรม A.Frame รุ่นเต็มมีลิขสิทธิ์ = ฟรีค่าอบรม ลด จาก 2,000 เหลือ 0
  + พร้อม Hardlock 1 ชุด มูลค่า 7,000 บ.
 

โปรแกรม A- Frame 3D

   
  2ได้แต้มสะสม = 7,000 แต้มทันที
  3. รับรองคุณภาพว่าใช้งานเป็น จากวิศวกรมืออาชีพ
  4. บริการอาหารบุฟเฟต์อย่างดี 2 วัน
  5. ได้รับคู่มือ A.Frame 3D 1 เล่ม จัดพิมพ์อย่างดี
  6. ได้รับฟรีโปรแกรม A.Frame 3D (Full Version)
    (เพียงกดปุ่มจองอัตโนมัติแบบระบุที่นั่ง ระบบจะตัดยอดทันที พร้อมสิทธิประโยชน์มากมาย)

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้เผยแพร่วิธีการประยุกต์การใช้งานโปรแกรมทางด้านวิศวกรรมโยธาของไทย ในการวิเคราะห์และออกแบบอาคาร และเป็นการเปิดตัวย่อย (พร้อมอบรม) โปรแกรม A.Frame 3D Structural Analysis Software ซึ่งเป็นโปรแกรมวิเคราะห์โครงสร้าง 3 มิติ (โครงข้อหมุนและข้อแข็ง) โปรแกรมแรกของคนไทย

ผู้ที่อบรม จะได้รับ โปรแกรม รุ่นเต็ม + พร้อม Hardlock 1 ชุด มูลค่า 7,000 บ.

ภาพรวม :

การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในการวิเคราะห์และออกแบบอาคารนั้นนั้นเริ่มเป็นที่นิยมแพร่หลายกันมากขึ้น เนื่องจากมีความสะดวก รวดเร็ว และมีราคาไม่แพง สามารถที่จะตรวจสอบได้ ทำให้ปัจจุบันโปรแกรมสำเร็จรูปที่ใช้ในการวิเคราะห์และออกแบบนั้นได้พัฒนาไปถึงขั้นที่เป็นส่วนหนึ่งของงานวิศวกรรมโยธาไปแล้ว โดยเฉาะในการก่อสร้างอาคารตั้งแต่ขนาดเล็ก จนถึงงานก่อสร้างขนาดใหญ่ และเนื่องด้วยเทคโนโลยีเริ่มเข้ามามีบทบาทยิ่งขึ้น ทำให้ปัจจุบันซอฟต์แวร์หรือโปรแกรมสำเร็จรูปที่ใช้วิเคราะห์ออกแบบมีการพัฒนาไปอีกขั้น ซึ่งช่วยอำนวยความสะดวกได้มากกว่าอดีต

สำหรับโปรแกรมสำเร็จรูปที่ใช้ในการวิเคราะห์และออกแบบโครงสร้างของประเทศไทยนั้น ก็มีการพัฒนาไปในระดับที่ดีมาก อีกทั้งมีราคาไม่แพง ช่วยให้วิศวกรสามารถออกแบบได้รวดเร็วยิ่งขึ้น อีกทั้งยังมีการพัฒนาให้เข้ากับประเทศไทย มีความง่ายในการใช้ ไม่ยุ่งยาก ทำให้โปรแกรมสำเร็จรูปของไทยเริ่มเป็นที่นิยมกันมากขึ้น ด้วยเหตุนี้ทางเรา จึงได้มีการพัฒนา ริเริ่ม การอบรม การสัมมนาเพื่อให้รองรับการใช้งานโปรแกรมสำเร็จรูปดังกล่าว ตั้งแต่ระดับเริ่มต้น จนถึง ระดับสูง คือการประยุกต์การใช้งานให้เข้ากับงานต่างๆ และมีการพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการใช้งานกับเพื่อนๆสมาชิก ลูกค้าและผู้ที่สนใจทั่วไป

จัดโดย :

 Wavee Original Software และ www.tumcivil.com  ศูนย์อบรมและสัมมนาทางวิศวกรรม (TumCivil.com Training Center)

วิทยากร :

คุณ วีระ ชาญวิทิตกุล (V2)
ผู้ก่อตั้ง  Wavee Original Software หรือ ฉายา วิศวกรเฒ่า และผู้พัฒนาโปรแกรม SCD , STD

คุณ ไชยรัตน์ ไหมสกุล (V15)
ผู้เชี่ยวชาญเรื่องการวิเคราะห์และออกแบบอาคารก่อสร้างของกทม. และ อาจารย์พิเศษสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล

คุณ กฤษดา รักษากุล (V6)
ผู้พัฒนาโปรแกรม Visual RC และ EZ Frame 2D

กำหนดการสัมมนา วันเสาร์ที่ 24 มีนาคม 2550 : (วันที่ 1) และ วันอาทิตย์ที่ 25 มีนาคม 2550 : (วันที่ 2)

เนื้อหาการอบรม :

  Course Outline
  1.  หลักการวิเคราะห์โครงสร้าง Frame 3 D ทฤษฎี และ รายละเอียดของ Parameter ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง กับการวิเคราะห์ เช่น
2.  ภาพรวมของโปรแกรมวิเคราะห์โครงสร้าง 3D Frame Analysis
3.  หลักการ, ความสามารถ และ ลักษณะพิเศษ ของ โปรแกรม A.Frame
4.  การใช้งาน โปรแกรม A.Frame
    4.1 การกำหนด Properties ต่างๆ เพื่อเริ่มต้น การใช้งานโปรแกรม
    4.2 การกำหนดคุณสมบัติของ หน้าตัดชิ้นส่วนที่ใช้ใน A.Frame
    4.3 การสร้าง Grid เพื่อใช้ในการป้อนข้อมูลด้วย เมาส์ แทนการป้อนข้อมูลด้วย คีย์บอร์ด
    4.4 การป้อนข้อมูลโครงสร้างด้วยการวาดภาพ
    4.5 การแก้ไขข้อมูลโครงสร้างในระหว่างการใช้งานโปรแกรม
    4.6 การวิเคราะห์โครงสร้าง
    4.7 การอ่านค่าในตารางแสดงผลลัพธ์
    4.8 การอ่านค่าผลลัพธ์ที่แสดงในภาพโครงสร้าง
    4.9 การพิมพ์ผลลัพธ์ทางเครื่องพิมพ์
    4.10 การพิมพ์ภาพ Graphic ต่างๆ ทางเครื่องพิมพ์
5. การ Model โครงสร้าง และการประยุกต์ใช้โปรแกรมในโครงสร้างจริง
6. ตัวอย่างการวิเคราะห์ งานจริง
7.  ตอบปัญหาต่างๆ
 

สิ่งที่จะได้รับวันอบรม :

 • ผู้เข้าอบรมจะมีทักษะในการวิเคราะห์และออกแบบอาคารโดยใช้ซอฟต์แวร์ และเข้าใจถึงวิธีการออกแบบและการประยุกต์การใช้งาน
 • สามารถเข้าใจถึงการวิเคราะห์และออกแบบได้อย่างถูกต้อง
 • สามารถสอบถามรายละเอียดและเงื่อนไขในการออกแบบได้กับวิทยากร
 • เอกสารต่างๆ เกี่ยวกับโปรแกรม
 • โปรแกรม รุ่นเต็ม พร้อม Hardlock

คุณสมบัติผู้เข้าร่วมอบรม :

 • ผู้ที่สนใจทั่วไป วิศวกร ผู้ออกแบบ นักศึกษา
 • วิศวกรโครงสร้าง วิศวกรออกแบบ
 • ลูกค้าที่ซื้อผลิตภัณฑ์ 4 ตัวดังกล่าวไปแล้ว
 • * สมาชิก Engfanatic Club สามารถสะสมแต้มได้ (จองที่นั่งได้ก่อน)  คนทั่วไป ไม่สามารถสะสมแต้มได้ (ที่นั่งมีจำนวนจำกัด)

ซอฟต์แวร์ที่ใช้อ้างอิง :

 • โปรแกรม A.Frame 3D Structural Analysis Software

สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิก :

รายละเอียดเพิ่มเติม สำรองที่นั่ง กรุณาติดต่อ :

 • สามารถสั่งจองอบรม - สัมมนานี้ได้ โดยกดปุ่มจองข้างล่าง หรือ โทร.089-4990739  คุณตั้ม 

รูปตัวอย่างแสดงรายละเอียด :

   

โปรแกรม A- Frame 3D

   

ชมรูปบรรยากาศในการอบรม-สัมมนา :

 • -

ชมและสามารถสั่งซื้อ VDO ในการอบรม - สัมมนา :

 • -

โปรโมชั่น สำหรับการอบรมนี้ :

 • * ผู้ที่มาอบรม จะได้รับ โปรแกรม A.Frame รุ่นเต็มพร้อมลิขสิทธิ์ พร้อม Hardlock 1 ชุด (มูลค่า 7,000 บาท + ค่าอบรม 2,000 บ.)

หมายเหตุ :

 • บริการอาหารกลางวันแบบบุฟเฟต์ฟรีสำหรับอบรมนี้     ต้องสมัครสมาชิกก่อนหรือต้องเป็นสมาชิกเท่านั้น สมัครสมาชิก Engfanatic ที่นี่
ร่วมแสดงความคิดเห็น (Post Comment)