รายชื่อผู้เข้าร่วมการอบรม / ใบตรวจสอบรายชื่อ
TSW012 เปิดตัวย่อย A.Frame โปรแกรมวิเคราะห์โครงสร้าง 3 มิติ แบบง่ายๆของคนไทย
จำนวน: 7 ท่าน
หมายเหตุ ! = ท่านใดเป็นอิสลาม / ทานมังสวิรัติ เจ / จองโรงแรมให้ หรือ ออกใบเสร็จ เขียนกำกับไว้ด้วย
Code ชื่อ - นามสกุล (ผู้มาอบรมสัมมนา) วันที่
00049BCGJ
chais
1. สมชาย XXX A2 อนุมัติ
K. Somchai XXX
Profile
24/02/2550 23:10
23/12/2560 21:19
00049AHNS
tae
2. นริเทพ XXX A3 อนุมัติ
K. NARITHEP XXX
Profile
24/02/2550 23:14
23/12/2560 21:19
00049GHPQ
kasemsan
3. เกษมสันต์ XXX B1 อนุมัติ
K. Kasemsan XXX
Profile
03/03/2550 23:19
23/12/2560 21:19
00049BCQV
somthai
4. สมไทย XXX B3 อนุมัติ
K. Somthai XXX
Profile
21/03/2550 16:34
23/12/2560 21:19
00049FXZH
ratt
5. รัตน์ XXX A5 อนุมัติ
K. Ratt XXX
Profile
21/03/2550 21:45
23/12/2560 21:19
00049NOVW
jakrapan
6. จักรพันธุ์ XXX C1 อนุมัติ
K. Jakrapan XXX
Profile
22/03/2550 10:24
23/12/2560 21:19
00049EHIX
atom
7. รัตนพล XXX A4 อนุมัติ
K. Rattanapol XXX
Profile
23/03/2550 02:12
23/12/2560 21:19
หมายเหตุ! สมาชิกบางท่านที่ได้คุณสมบัติ (สำหรับ "ในบางการอบรม - สัมมนา" จะแสดงสัญลักษณ์)
= มาครบ โดยที่ไม่ต้องนัดหมาย ติดต่อมาเอง
= ปิดมือถือหนี อ้างว่าไม่รู้เรื่อง ไม่มาอบรม โดยไม่บอกกล่าว ไม่ชำระเงิน