STD083 การออกแบบบ้านพักอาศัยไม่เกิน 3 ชั้นอย่างง่าย กับวุฒิวิศวกร รุ่นที่ 3 อ่าน 19,090

จบการอบรม

หัวข้อ: การออกแบบบ้านพักอาศัยไม่เกิน 3 ชั้นอย่างง่าย กับวุฒิวิศวกร รุ่นที่ 3 จบการอบรม
รหัสหัวข้อ: STD083
ผู้บรรยาย-วิทยากร: TumCivil.com Team
ผู้ช่วยบรรยาย / อื่นๆ: อ.ภีสเดช ไตรเดช (วุฒิวิศวกร)
ค่าอบรม: 5,000 บาท ลดเหลือ 4,000 บาท ลดพิเศษ
เปิดรับสมัคร: 8 มกราคม 2566 - 23 มิถุนายน 2566
วันที่อบรม/สัมมนา: 24 มิถุนายน 2566 เวลา 08:30 น. (ถึง / ช่วงเวลา)
25 มิถุนายน 2566 เวลา 17:00 น.
จำนวนวันที่อบรม: (14 ชม.) 2 วัน
รายละเอียด: อบรมวันเสาร์ที่ 24 และ อาทิตย์ที่ 25 มิถุนายน 2566
สถานที่อบรม: ห้องบุษบงกช เอ -ชั้น M โรงแรมรอยัลริเวอร์ เชิงสะพานซังฮี้คลิกดูแผนที่
ที่นั่งทั้งหมด (Max): 84 ที่นั่ง
ที่นั่งถูกจองแล้ว: 74 ที่นั่ง รายชื่อผู้เข้าร่วมการอบรม คลิกตรวจสอบรายชื่อ (ผู้ที่ชำระเงิน / จอง หรือในกรณีฟรีคือผู้ที่ถูกอนุมัติแล้ว)
เหลือที่นั่งว่างตอนนี้: 10 ที่นั่ง
สิทธิประโยชน์:
ระดับของหลักสูตร ขั้นพื้นฐาน ขั้นใช้งานจริง ขั้นสูงสุด
 


ชมรูปบรรยากาศการอบรมได้ที่นี่

  การออกแบบบ้านพักอาศัยไม่เกิน 3 ชั้นอย่างง่าย กับวุฒิวิศวกร รุ่นที่ 3 (24 - 25 มิ.ย.66)
 


 

 

 

TumCivil TV (Knowledge Channel)


 

สำหรับวิศวกรมือใหม่เพิ่งออกแบบหรือมาเพิ่มความมั่นใจมานำเสนอ....

เราใช้โปรแกรมของฟรี ของไทยเป็นหลัก ไม่ต้องกลัวลิขสิทธิ์ .......

พร้อมทั้งเทคนิคการขออนุญาต เน้น Workshop เอา Notebook มาด้วย....

+ เอา เครื่องคิดเลขวิศวกรรม มาด้วย....

+++++

เน้นใช้โปรแกรมฟรี ในเวบ TumCivil.com

 

 

 

TumCivil TV (Knowledge Channel)


 


 


..เอกสารคู่มือ + คู่มือปฏิบัติการ Workshop

หลักสูตรนี้ราคาเพียง = 4,000 บ. (5,000 บาท)

(*กรณีเป็นบุคคลเท่านั้น......ยกเว้นกรณีบริษัทราคา ท่านละ 4,815 บาท)

เมล์มาที่ [email protected]

 

 
 

เล่มที่ใช้ในการอบรมครั้งนี้...

เอกสารที่แจกเพื่อใช้ในการอบรม รูปเล่มอย่างดี ... แจกให้ทุกคนที่มา

เล่มที่ใช้อบรมงานนี้.......เอกสารอย่างดี ปกแข็งขนาด B5

เน้นใช้โปรแกรมฟรี ในเวบ TumCivil.com

  


ถ้ายังไม่เป็นสมาชิก.........ต้องสมัครสมาชิกด้วยนะครับ

(สมัครสมาชิก......กรุณาคลิกที่นี่)
 

 

 

 


วัตถุประสงค์ และ เหตุผล :
คุณเคยได้ยินประโยคนี้ จากวิศวกรโยธาเพื่อนของคุณมั้ย “อย่าว่าแต่ตึกใหญ่ๆเลย บ้านสองชั้นผมก็ออกแบบไม่เป็นแล้ว หรือ โอ๊ย ! งานออกแบบผมคืนอาจารย์ไปหมดแล้ว” หรือคุณเองก็เป็นคนหนึ่งที่เป็นเหมือนเพื่อนของคุณ ปัจจุบันนี้ มีวิศวกรโยธาที่มีความรู้ความสามารถจำนวนมาก หลังจากสำเร็จการศึกษาจากรั้วมหาวิทยาลัยแล้ว อาจจะไม่ได้มีการใช้ความรู้ความสามารถในด้านการออกแบบโครงสร้างเลย บางท่านอาจจะอยู่ในหมวดควบคุมงาน บริหารสัญญา หรือเป็นผู้บริหาร ซึ่งงานในส่วนออกแบบนี้อาจจะไม่เคยได้เกี่ยวข้องเลย ทางทีมงาน TumCivil.com เห็นความสำคัญของการส่งเสริมความรู้ด้านการออกแบบโครงสร้างอาคาร และการจัดทำรายการคำนวณโครงสร้าง สาหรับการออกแบบดังกล่าว และเพื่อเป็นการให้ความรู้แก่วิศวกรทั้งผู้ที่สำเร็จการศึกษาใหม่และ เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้วิศวกร นำความรู้ไปทำงานเพื่อพัฒนางานในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป จึงได้กำหนดหลักสูตรนี้ขึ้นมา

“การออกแบบบ้านสองชั้นอย่างง่าย ใครๆก็ทำได้ กับวุฒิวิศวกร” นี้ขึ้นเพื่อจะมุ่งเน้นถึงพื้นฐานและขั้นตอนการออกแบบและทำรายการคำนวณโครงสร้างพื้นฐาน ที่มีความจำเป็นในการออกแบบบ้านสองชั้นและงานที่เกี่ยวข้อง เช่น สระว่ายน้ำ ฯลฯ เพื่อเป็นข้อมูลและแนวทางในการจัดทำแบบโครงสร้างเพื่อประกอบการยื่นขออนุญาตก่อสร้างต่อไป

จุดเด่นของหลักสูตรอบรม:
 1. สอนตั้งแต่กฎหมายที่เกี่ยวข้อง การเขียนแบบโครงสร้าง การกำหนดน้ำหนักตามที่กฎหมายกำหนด
 2. การออกแบบโครงสร้าง การคำนวณ การเขียนแบบ การทำรายการคำนวณประกอบการขออนุญาต
 3. เน้นการคำนวณด้วยมือควบคู่กับการใช้ซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้อง
 4. เน้นที่การเสริมสร้างความเข้าใจ และภาคปฏิบัติ
 5. การเรียนการสอนเป็นแบบ workshop ให้ผู้เข้าอบรมได้ฝึกปฏิบัติจริง
 6. สำหรับวิศวกรมือใหม่ / จบใหม่ / เปลี่ยนสายงาน เหมาะมาก

วิทยากร / ผู้บรรยาย :
 

อ.ภีสเดช ไตรเดช (อ.อั้ม) (วย.2124)
วุฒิวิศวกร / ผู้อำนวยการกอง การประปานครหลวง

 

จัดโดย :
ศูนย์อบรมและสัมมนาทางวิศวกรรม (TumCivil.com Training Center)
 

ระยะเวลาในการอบรม :
อบรม 2 วัน  วันเสาร์ที่ 25 มิถุนายน  และ วันอาทิตย์ที่ 26 มิถุนายน 2565
 

ลักษณะการอบรม :
ให้ผู้อบรมสามารถทำ Workshop ได้ด้วยตัวเอง จากเอกสารคู่มือที่บรรยาย
 

สิ่งที่จะได้รับวันอบรม :

  • คู่มือเชิงปฏิบัติการการออกแบบบ้านพักอาศัยไม่เกิน 3 ชั้นอย่างง่าย + รายการคำนวณ

  • โปรแกรม ที่เกี่ยวข้อง แจกให้ผู้อบรม

  • ใบรับรองการอบรมโดยวิทยากร

  • VDO การสอนระหว่างในห้องเรียน 1 ชุด / 1 ท่าน

  • อาหารกลางวันแบบบุฟเฟต์ อาหารว่าง และ กาแฟ พร้อมของว่างตลอดการอบรม

 

สอบถามเพิ่มเติม :
คุณตั้ม หรือ [email protected] (กรณีนิติบุคคล)
 

 

 

ตารางเวลา และหัวข้อบรรยาย :

 
  การออกแบบบ้านพักอาศัยไม่เกิน 3 ชั้นอย่างง่าย กับวุฒิวิศวกร รุ่นที่ 3
 
   วันเสาร์ที่ 24 มิถุนายน 2566
 
  7.30 – 8.30 น.    - ลงทะเบียน / รับเอกสารอบรม + DVD + บัตรป้ายชื่อ
  9.00 – 10.30 น.    1. ความเข้าใจแบบแปลนอาคารที่จะคนวณออกแบบ
   2. หนดข้อกหนดในการออกแบบ Working Stress Design (WSD)
   3. การเขียนแบบเพื่อที่จะออกแบบโครงสร้าง
     << พักเบรค 15 นาที >>
  10.45 – 12.00 น.    - การคนวณออกแบบคาน คสล.
     << พักทานอาหารบุฟเฟต์กลางวัน >>
  13.00 – 14.45 น.

   - การออกแบบพื้นต่างๆ

     << พักเบรค 15 นาที >>
  15.00 – 16.30 น.    - การออกแบบบันได
     - พักผ่อนตามอัธยาศัย พบปะพูดคุย สอบถามปัญหากับวิทยากร

 * กำหนดการและเวลา อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เพื่อประโยชน์ของผู้อบรม
 
 
  
 
 วันอาทิตย์ที่ 25 มิถุนายน 2566
 
  7.30 – 8.30 น.    - ลงทะเบียน
  9.00 – 10.30 น.    - ทบทวนการเรียนของวันแรก
 
  - การออกแบบเสา คสล.
     << พักเบรค 15 นาที >>
  10.45 – 12.00 น.    - การออกแบบฐานราก / การแก้ไขฐานราก / การเลือกเสาเข็ม
     << พักทานอาหารบุฟเฟต์กลางวัน >>
  13.00 – 14.30 น.

   - การออกแบบหลังคาเหล็ก / โครงทรัส

     << พักเบรค 15 นาที >>
  15.00 – 17.00 น.    - การออกแบบสระว่ายน้
 
  - การออกแบบกำแพงกันดิน
 
  - การออกแบบโครงสร้างพิเศษอื่นๆ
     - พักผ่อนตามอัธยาศัย พบปะพูดคุย สอบถามปัญหากับวิทยากร

 * กำหนดการและเวลา อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เพื่อประโยชน์ของผู้อบรม
 

 


 


ถ้ายังไม่เป็นสมาชิก.........ต้องสมัครสมาชิกด้วยนะครับ

(สมัครสมาชิก......กรุณาคลิกที่นี่)
 


 

สัญลักษณ์และคุณภาพเพิ่มเติมสำหรับรายการนี้
 

เน้นใช้โปรแกรมฟรี ในเวบ TumCivil.com 

ร่วมแสดงความคิดเห็น (Post Comment)