รายชื่อผู้เข้าร่วมการอบรม / ใบตรวจสอบรายชื่อ
STD083 การออกแบบบ้านพักอาศัยไม่เกิน 3 ชั้นอย่างง่าย กับวุฒิวิศวกร รุ่นที่ 3
จำนวน: 11 ท่าน
หมายเหตุ ! = ท่านใดเป็นอิสลาม / ทานมังสวิรัติ เจ / จองโรงแรมให้ หรือ ออกใบเสร็จ เขียนกำกับไว้ด้วย
Code ชื่อ - นามสกุล (ผู้มาอบรมสัมมนา) วันที่
00302EGJO
thart1412
1. ธัชพล XXX C8 อนุมัติ
K. Tachapol XXX
Profile
19/01/2566 15:33
01/03/2566 17:36
00302AFHI
sakunsuvinai
2. สกรรจ์ XXX C5 จองแล้ว ยังไม่ชำระเงิน
K. Sakun XXX
Profile
20/01/2566 09:55
20/01/2566 12:50
00302BHJV
02090802
3. สืบพงษ์ XXX C2 จองแล้ว ยังไม่ชำระเงิน
K. XXX
Profile
21/01/2566 13:42
21/01/2566 16:22
00302CHIT
Ananda2516
4. อนันดา XXX B6 จองแล้ว ยังไม่ชำระเงิน
K. Ananda XXX
Profile
03/02/2566 07:00
03/02/2566 09:36
00302DFOR
PhaisanJansri
5. ไพศาล XXX D9 อนุมัติ
K. XXX
Profile
07/02/2566 22:29
07/02/2566 22:38
00302GMVX
Char2800
6. ชาญณรงค์ XXX F9 จองแล้ว ยังไม่ชำระเงิน
K. CHAR XXX
Profile
11/02/2566 12:14
11/02/2566 12:22
00302BHIO
OATWITTAWAT
7. วิทวัส XXX B9 จองแล้ว ยังไม่ชำระเงิน
K. WITTAWAT XXX
Profile
13/02/2566 07:00
13/02/2566 09:50
00302ABCM
aann
8. อนันต์ XXX B2 จองแล้ว ยังไม่ชำระเงิน
K. Anan XXX
Profile
19/02/2566 14:41
19/02/2566 22:05
00302DJLX
Thaweesak.b
9. ทวีศักดิ์ XXX B8 จองแล้ว ยังไม่ชำระเงิน
K. XXX
Profile
03/03/2566 10:06
03/03/2566 11:00
00302EILR
chat2002
10. ชัชชัย XXX C6 จองแล้ว ยังไม่ชำระเงิน
K. chatchai XXX
Profile
09/03/2566 16:03
09/03/2566 16:13
00302AEHQ
thaphat
11. ธภัทร XXX D5 จองแล้ว ยังไม่ชำระเงิน
K. Thaphat XXX
Profile
13/03/2566 14:22
13/03/2566 14:35
หมายเหตุ! สมาชิกบางท่านที่ได้คุณสมบัติ (สำหรับ "ในบางการอบรม - สัมมนา" จะแสดงสัญลักษณ์)
= มาครบ โดยที่ไม่ต้องนัดหมาย ติดต่อมาเอง
= ปิดมือถือหนี อ้างว่าไม่รู้เรื่อง ไม่มาอบรม โดยไม่บอกกล่าว ไม่ชำระเงิน