STD075 การออกแบบอาคารโรงงานและคลังสินค้าแบบมืออาชีพ รุ่นที่ 1 อ่าน 2,760

 • STEP 1
  (ค้นหา & ดูรายละเอียด)
  (Seach & See)
 • STEP 2
  (เลือก & ยืนยันข้อมูล)
  (Book & Confirm)
 • STEP 3
  (ชำระเงิน & เตรียมตัว)
  (Pay & Train)
หัวข้อ: การออกแบบอาคารโรงงานและคลังสินค้าแบบมืออาชีพ รุ่นที่ 1 เปิดรับสมัคร
รหัสหัวข้อ: STD075
ผู้บรรยาย-วิทยากร: TumCivil.com Team
ผู้ช่วยบรรยาย / อื่นๆ: รศ.มนัส อนุศิริ และ ผศ.ดร.นันทชัย ชูศิลป์
ค่าอบรม: 5,000 บาท ลดเหลือ 4,000 บาท ลดพิเศษ
เปิดรับสมัคร: 23 พฤศจิกายน 2563 - 12 พฤศจิกายน 2564
วันที่อบรม/สัมมนา: 13 พฤศจิกายน 2564 เวลา 08:30 น. (ถึง / ช่วงเวลา)
14 พฤศจิกายน 2564 เวลา 17:00 น.
จำนวนวันที่อบรม: (14 ชม.) 2 วัน
รายละเอียด: เลื่อนวันอบรม เป็น (เสาร์ที่ 13 - อาทิตย์ที่ 14 พฤศจิกายน 2564)
สถานที่อบรม: โรงแรมรอยัลริเวอร์ เชิงสะพานซังฮี้คลิกดูแผนที่
ที่นั่งทั้งหมด (Max): 72 ที่นั่ง
ที่นั่งถูกจองแล้ว: 35 ที่นั่ง รายชื่อผู้เข้าร่วมการอบรม คลิกตรวจสอบรายชื่อ (ผู้ที่ชำระเงิน / จอง หรือในกรณีฟรีคือผู้ที่ถูกอนุมัติแล้ว)
เหลือที่นั่งว่างตอนนี้: 37 ที่นั่ง
สิทธิประโยชน์:
ระดับของหลักสูตร ขั้นพื้นฐาน ขั้นใช้งานจริง ขั้นสูงสุด
 


เลื่อนวันอบรม (เลื่อนมา จาก 24-25 เม.ย.64) เป็น

(เสาร์ที่ 13 - อาทิตย์ที่ 14 พฤศจิกายน 2564)

 

 


 


..เอกสารคู่มือ + คู่มือปฏิบัติการ Workshop

หลักสูตรนี้ราคาเพียง = 4,000 บ. (5,000 บาท)

(*กรณีเป็นบุคคลเท่านั้น......ยกเว้นกรณีบริษัทราคา ท่านละ 4,815 บาท)

เมล์มาที่ [email protected]
 

 
 

เล่มที่ใช้ในการอบรมครั้งนี้...

เอกสารที่แจกเพื่อใช้ในการอบรม รูปเล่มอย่างดี ... แจกให้ทุกคนที่มา

เล่มที่ใช้อบรมงานนี้.......เอกสารอย่างดี ปกแข็งขนาด B5

 


 

 


ถ้ายังไม่เป็นสมาชิก.........ต้องสมัครสมาชิกด้วยนะครับ

(สมัครสมาชิก......กรุณาคลิกที่นี่)
 

 

 

 


วัตถุประสงค์ และ เหตุผล :
เพื่อให้วิศวกร นิสิต นักศึกษาหรือผู้ที่สนใจทั่วไป สามารถเข้าใจถึงการออกแบบอาคารโรงงานและคลังสินค้าโดยเรียนจากผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งสามารถอธิบายได้จากวิศวกรระดับวุฒิวิศวกรและอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญในการออกแบบ  โดยเน้นการสอนแบบสมัยใหม่ + วิธีเก่า วิธีใต้ดิน และวิธีลัด เน้นการนำไปใช้โดยสามารถลงมือทำงานภาคปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง และรวดเร็ว โดยคำนึงถึงความประหยัดเวลา ประหยัดการออกแบบ และปลอดภัยในการทำงาน รวมถึงเทคนิคต่างๆเฉพาะตัวในการออกแบบ การเลือกวัสดุ การใช้ Tips ลูกเล่นในการทำงาน เพื่อให้การออกแบบเป็นเรื่องง่ายๆ เรื่องสนุกสนานแทนที่จะต้องมานั่งปวดหัว ซึ่งการสอนครั้งนี้เน้นการสอนตามมาตรฐานและข้อกำหนดของวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย (ว.ส.ท.)
 

ภาพรวมและเหตุผล:
ปัญหาใหญ่สำหรับวิศวกรที่เพิ่งจบการศึกษา คือการขาดความเข้าใจขั้นตอนการออกแบบ ไม่ทราบว่าจะเริ่มต้นอย่างไร การคำนวณโครงสร้างชิ้นส่วนอาคารควรเริ่มจากส่วนใดก่อนหลัง การคำนวณน้ำหนักลงโครงสร้างทำอย่างไร การออกแบบโครงหลังคาทำอย่างไร ปัญหาเหล่านี้เป็นสิ่งที่วิศวกรจบใหม่มักพบเจอบ่อยๆ หรือแม้แต่วิศวกรที่ทำหน้าที่ควบคุมงานที่โครงการก่อสร้างซึ่งมีการเว้นว่างจากการออกแบบและคำนวณโครงสร้างเป็นเวลานาน ทำให้แนวคิดในการออกแบบได้ถูกลืมเลือนไปตามการณ์เวลา ทำให้ขาดความเชื่อมั่นและความเข้าใจในขั้นตอนการออกแบบ ทั้งในส่วนของการโมเดลโครงสร้าง การวิเคราะห์แรงกระทำของโครงสร้าง และการถ่ายแรงในส่วนต่างๆ ขององค์ประกอบของอาคาร

สำหรับโครงสร้างบางประเภทที่มีลักษณะเฉพาะ เช่นอาคารคลังสินค้า อาคารโรงงาน หรืออาคารสาธารณะ ซึ่งเป็นตัวอย่างที่น่าสนใจสำหรับการที่จะหยิบขึ้นมาสอนการออกแบบ โดยมีส่วนประกอบข้องข้างครบ ตั้งแต่โครงสร้างหลังคาเหล็ก โครงหลังคา จุดต่อ ฐานรองรับ ผนัง พื้น และ ฐานราก เป็นต้น

วิทยากร / ผู้บรรยาย :
 

รองศาสตราจารย์ มนัส อนุศิริ
วุฒิวิศวกร / อาจารย์และผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบโครงสร้างเหล็ก

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นันทชัย ชูศิลป์
สามัญวิศวกร / อาจารย์และผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบอาคารโรงงาน

 

จัดโดย :
ศูนย์อบรมและสัมมนาทางวิศวกรรม (TumCivil.com Training Center)
 

ระยะเวลาในการอบรม :
อบรม 2 วัน  วันเสาร์ที่ 24 เมษายน  และ วันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564
 

ลักษณะการอบรม :
ให้ผู้อบรมสามารถทำ Workshop ได้ด้วยตัวเอง จากเอกสารคู่มือที่บรรยาย
 

สิ่งที่จะได้รับวันอบรม :

 • คู่มือเชิงปฏิบัติการการออกแบบอาคารโรงงานและคลังสินค้าแบบมืออาชีพ + รายการคำนวณ

 • โปรแกรม ที่เกี่ยวข้อง แจกให้ผู้อบรม

 • ใบรับรองการอบรมโดยวิทยากร

 • VDO การสอนระหว่างในห้องเรียน 1 ชุด / 1 ท่าน

 • อาหารกลางวันแบบบุฟเฟต์ อาหารว่าง และ กาแฟ พร้อมของว่างตลอดการอบรม

 

สอบถามเพิ่มเติม :
คุณตั้ม หรือ [email protected] (กรณีนิติบุคคล)
 

 

 

ตารางเวลา และหัวข้อบรรยาย :

 
  การออกแบบอาคารโรงงานและคลังสินค้าแบบมืออาชีพ รุ่นที่ 1
 
 
 วันเสาร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2564
 
  7.30 – 8.30 น.    - ลงทะเบียน / รับเอกสารอบรม + DVD + บัตรป้ายชื่อ
  9.00 – 10.30 น.    1. ความรู้ทั่วไปสำหรับการออกแบบโครงสร้างเหล็ก (ASD)
   2. ความรู้ทั่วไปสำหรับเหล็กรูปพรรณ
     << พักเบรค 15 นาที >>
  10.45 – 12.00 น.    1. องค์อาคารรับแรงดึง
   2. องค์อาคารรับแรงอัด
   3. องค์อาคารรับแรงดัด
   4. องค์อาคารรับแรงดัด
   5. โครงสร้างที่รับแรงในแนวแกนและแรงดัดพร้อมกัน
   6. โครงสร้างเชิงประกอบ
     << พักทานอาหารบุฟเฟต์กลางวัน >>
  13.00 – 14.45 น.

   1. การออกแบบคานเหล็ก / คานรางเครน
   2. การออกแบบเสาเหล็ก
   3. การออกแบบโครงหลังคาเหล็ก
   4. การต่อ / จุดต่อโครงสร้างเหล็ก / ชนิดรอยต่อ รอยเชื่อม รอยสลัก

     << พักเบรค 15 นาที >>
  15.00 – 16.30 น.    1. องค์อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก
   2. การตอกเข็ม / ออกแบบฐานรากโรงงาน
   3. การออกแบบพื้นโรงงาน
   4. การศึกษาแบบจริงของโรงงาน
     - พักผ่อนตามอัธยาศัย พบปะพูดคุย สอบถามปัญหากับวิทยากร

 * กำหนดการและเวลา อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เพื่อประโยชน์ของผู้อบรม
 
 
  
 
 วันอาทิตย์ที่ 14 พฤศจิกายน 2564
 
  7.30 – 8.30 น.    - ลงทะเบียน
  9.00 – 10.30 น.    - ทบทวนการเรียนของวันแรก
 
  - การเริ่มออกแบบอาคารโรงงาน ตามแบบ
     << พักเบรค 15 นาที >>
  10.45 – 12.00 น.    - ขั้นตอนการออกแบบ / การพิจารณาค่าต่างๆ / การใส่ค่าและข้อกำหนด
 
  - การใส่ค่าพารามิเตอร์ / แรงลม / แรงต่างๆ
     << พักทานอาหารบุฟเฟต์กลางวัน >>
  13.00 – 14.30 น.

   - ขั้นตอนการคำนวณ / การวิเคราะห์ / การออกแบบ

     << พักเบรค 15 นาที >>
  15.00 – 17.00 น.    - ทบทวนการออกแบบ
 
  - การออกแบบโครงสร้างเพิ่มเติมอื่นๆ
 
  - สรุปการออกแบบ / เทคนิคการออกแบบและการทำงานต่างๆ
     - พักผ่อนตามอัธยาศัย พบปะพูดคุย สอบถามปัญหากับวิทยากร

 * กำหนดการและเวลา อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เพื่อประโยชน์ของผู้อบรม
 

 


 


ถ้ายังไม่เป็นสมาชิก.........ต้องสมัครสมาชิกด้วยนะครับ

(สมัครสมาชิก......กรุณาคลิกที่นี่)
 


 

สัญลักษณ์และคุณภาพเพิ่มเติมสำหรับรายการนี้ 

ร่วมแสดงความคิดเห็น (Post Comment)