รายชื่อผู้เข้าร่วมการอบรม / ใบตรวจสอบรายชื่อ
STD075 การออกแบบอาคารโรงงานและคลังสินค้าแบบมืออาชีพ รุ่นที่ 1
จำนวน: 18 ท่าน
หมายเหตุ ! = ท่านใดเป็นอิสลาม / ทานมังสวิรัติ เจ / จองโรงแรมให้ หรือ ออกใบเสร็จ เขียนกำกับไว้ด้วย
Code ชื่อ - นามสกุล (ผู้มาอบรมสัมมนา) วันที่
00281CELQ
007
1. ณัฐวุฒิ XXX I2 จองแล้ว ยังไม่ชำระเงิน
K. Natawut XXX
Profile
23/11/2563 20:31
23/11/2563 20:49
00281BILO
tuckcivil
2. ปรเมธ XXX A11 จองแล้ว ยังไม่ชำระเงิน
K. Porameth XXX
Profile
25/11/2563 20:18
25/11/2563 22:03
00281DGHP
Narinkapucum
3. นรินทร์ XXX B5 จองแล้ว ยังไม่ชำระเงิน
K. XXX
Profile
28/11/2563 22:29
28/11/2563 23:18
00281ADMR
brand
4. จิรวัฒน์ XXX A6 จองแล้ว ยังไม่ชำระเงิน
K. Chirawat XXX
Profile
01/12/2563 12:46
01/12/2563 13:03
00281AGNQ
AlongkornMora
5. อลงกรณ์ XXX C8 จองแล้ว ยังไม่ชำระเงิน
K. Alongkorn XXX
Profile
02/12/2563 23:23
03/12/2563 09:55
00281AGJQ
nattaponce
6. ณัฎฐพล XXX A3 จองแล้ว ยังไม่ชำระเงิน
K. NATTAPON XXX
Profile
03/12/2563 22:18
03/12/2563 22:49
00281AJLP
dangunner
7. สุดแดน XXX A8 จองแล้ว ยังไม่ชำระเงิน
K. Suddan XXX
Profile
05/12/2563 22:09
05/12/2563 22:55
00281EJOT
paramesacs
8. ปารเมศ XXX A2 อนุมัติ
K. Parames XXX
Profile
06/12/2563 11:07
06/12/2563 11:34
00281CDGM
HonRaXer
9. ธนวินท์ XXX B9 จองแล้ว ยังไม่ชำระเงิน
K. Thanawin XXX
Profile
07/12/2563 11:12
07/12/2563 11:25
00281LQTU
zealzaza1999
10. ธีรภัทร XXX B8 จองแล้ว ยังไม่ชำระเงิน
K. Thirapat XXX
Profile
07/12/2563 11:15
07/12/2563 11:25
00281NPQU
teerasut
11. Teetuch XXX I12 จองแล้ว ยังไม่ชำระเงิน
K. XXX
Profile
15/12/2563 12:20
15/12/2563 12:27
00281FJMS
chananon
12. ชนานนท์ XXX B6 จองแล้ว ยังไม่ชำระเงิน
K. XXX
Profile
15/12/2563 17:08
15/12/2563 17:24
00281AGHL
phum6014
13. ภูมิกิตติพัฒฐ XXX I9 จองแล้ว ยังไม่ชำระเงิน
K. PHUMKITTIPAT XXX
Profile
16/12/2563 13:10
16/12/2563 13:30
00281IMNQ
l3oykung
14. ณัฐพล XXX D5 จองแล้ว ยังไม่ชำระเงิน
K. Nattapon XXX
Profile
24/12/2563 13:51
24/12/2563 16:15
00281DMQX
sanyam
15. สัญญา XXX E6 จองแล้ว ยังไม่ชำระเงิน
K. sanya XXX
Profile
26/12/2563 01:21
26/12/2563 11:09
00281BCJL
chalemph
16. เฉลิมพล XXX C6 จองแล้ว ยังไม่ชำระเงิน
K. Chalempphol XXX
Profile
29/12/2563 20:49
29/12/2563 21:55
00281HLQR
mrwarin1983
17. วรินทร์ XXX D9 จองแล้ว ยังไม่ชำระเงิน
K. Warin XXX
Profile
05/01/2564 16:01
05/01/2564 16:02
00281BEPT
likit_p
18. ลิขิต XXX A5 จองแล้ว ยังไม่ชำระเงิน
K. LIKIT XXX
Profile
20/01/2564 15:05
20/01/2564 16:26
หมายเหตุ! สมาชิกบางท่านที่ได้คุณสมบัติ (สำหรับ "ในบางการอบรม - สัมมนา" จะแสดงสัญลักษณ์)
= มาครบ โดยที่ไม่ต้องนัดหมาย ติดต่อมาเอง
= ปิดมือถือหนี อ้างว่าไม่รู้เรื่อง ไม่มาอบรม โดยไม่บอกกล่าว ไม่ชำระเงิน