CSE002 การเขียนโปรแกรม VBA บน MicroSoft Excel รุ่นที่ 2 อ่าน 5,821

จบการอบรม

หัวข้อ: การเขียนโปรแกรม VBA บน MicroSoft Excel รุ่นที่ 2 จบการอบรม
รหัสหัวข้อ: CSE002
ผู้บรรยาย-วิทยากร: TumCivil.com Team
ผู้ช่วยบรรยาย / อื่นๆ: อ.ยุทธนา ทับทิมทอง
ค่าอบรม: 3,000 บาท
เปิดรับสมัคร: 22 สิงหาคม 2555 - 14 กันยายน 2555
วันที่อบรม/สัมมนา: 15 กันยายน 2555 เวลา 08:30 น. (ถึง / ช่วงเวลา)
16 กันยายน 2555 เวลา 17:30 น.
จำนวนวันที่อบรม: (18 ชม.) 2
รายละเอียด: เริ่มอบรมวันเสาร์ที่ 15 ก.ย. 2555 และ วันอาทิตย์ที่ 16 ก.ย. 2555
สถานที่อบรม: ศูนย์การอบรม Quick Design บางบัวทองคลิกดูแผนที่
ที่นั่งทั้งหมด (Max): 30 ที่นั่ง
ที่นั่งถูกจองแล้ว: 22 ที่นั่ง รายชื่อผู้เข้าร่วมการอบรม คลิกตรวจสอบรายชื่อ (ผู้ที่ชำระเงิน / จอง หรือในกรณีฟรีคือผู้ที่ถูกอนุมัติแล้ว)
เหลือที่นั่งว่างตอนนี้: 8 ที่นั่ง
สิทธิประโยชน์:
ระดับของหลักสูตร ขั้นพื้นฐาน ขั้นใช้งานจริง ขั้นสูงสุด
 

ดูแผนที่อบรมได้ที่นี่

แนะนำเว็บ Quick Design ได้ที่นี่

 

 

 

เตรียมลงโปรแกรม MS Excel 2007 เมนูภาษาอังกฤษ มาก่อนเลยนะครับ

 

 

ท่านเองก็สามารถเขียนโปรแกรมไว้ใช้เองได้ง่ายๆ

คำนวณโครงสร้าง / ออกแบบ / ถอดแบบ / ประมาณราคา

 

View :  

CSE002: หลักสูตร การเขียนโปรแกรม VBA บน MS Excel รุ่นที่ 2

 จุดมุ่งหมาย :

 1. ใช้ Form ของ VBA ในการกรอกข้อมูล และสั่งการทำงาน Excel

 2. สามารถใช้ Macro และปุ่มคำสั่งบน Excel
 3. เขียนโปรแกรมนำราคาต่อหน่วยมากรอกในแบบประมาณราคา
 4. การเขียนแบบโครงสร้าง ใน Excel

 

 


 
แถม.....

+++++ พิเศษ......ครั้งนี้แถมฟรี +++++

* แจก โปรแกรมถอดแบบอาคารโดย Excel (ใช้รูปแปลนอาคารมาถอดแบบ)
 

เล่มที่ใช้อบรมงานนี้

เนื้อหาถูกออกแบบเพื่อให้วิศวกรโยธา / ช่าง สามารถเขียนโปรแกรมเองได้

 

วัตถุประสงค์:

วัตถุประสงค์หลักของการอบรมการครั้งนี้เพื่อช่วยวิศวกรหรือผู้ที่สนใจทั่วไปสามารถเขียนโปรแกรมVBA บน Microsoft Excel ได้ และสามารถนำไปประยุกต์ใช้งานกับโปรแกรมออกแบบอื่นๆ

จัดโดย :

ศูนย์อบรมและสัมมนาทางวิศวกรรม (TumCivil.com Training Center) และ บ.ยูโลจี (ไทยแลนด์) จก.

วิทยากร:

  ผู้พัฒนา โปรแกรม Quick Design / eQuick
 

 อ.ยุทธนา ทับทิมทอง
 
 
ผู้เชี่ยวชาญเรื่องการใช้เขียนโปรแกรม Quick Design

 ตำแหน่งปัจจุบัน :    กรรมการผู้จัดการบริษัท พาราคอน คอนสรัคชั่น จำกัด
 

กำหนดการอบรม + เนื้อหาการอบรม :

วันที่ 1.  กำหนดการอบรมสัมมนา หลักสูตร การเขียนโปรแกรม VBA บน MS Excel รุ่นที่ 1  วันเสาร์ที่ 15 กันยายน 2555 : (Session 1 )

7.00 น. - 8.00 น.

1. ใช้ Form ของ VBA ในการกรอกข้อมูล และสั่งการทำงาน Excel

2. สามารถใช้ Macro และปุ่มคำสั่งบน Excel

8.00 น. - 8.30 น.

8.30 น. - 9.30 น.

9.30 น. - 10.15 น.

10.15 น. - 10.30 น.

พักเบรกทานของว่าง

10.30 น. - 12.00 น.

พักทานอาหารกลางวัน

13.00 น. - 14.30 น.

พักเบรกทานของว่าง

14.45 น. - 16.30 น.

16.30 น. - 17.00 น.

 

* หมายเหตุ

วันที่ 2.  กำหนดการอบรมสัมมนา หลักสูตร การเขียนโปรแกรม VBA บน MS Excel รุ่นที่ 2  วันอาทิตย์ที่ 16 เมษายน 2555 : ( Session 2 )

7.00 น. - 8.00 น.

3. เขียนโปรแกรมนำราคาต่อหน่วยมากรอกในแบบประมาณราคา

4. การเขียนแบบโครงสร้าง ใน Excel

8.00 น. - 10.45 น.

พักเบรกทานของว่าง

10.45 น. - 11.00 น.

11.00 น. - 12.00 น.

 พักทานอาหารกลางวัน

 13.00 น. - 14.30 น.

พักเบรกทานของว่าง

14.45 น. - 16.30 น.

16.30 น. - 17.00 น.

17.00 น. - 18.00 น.

 

* หมายเหตุ


รูปแบบการสอน:

ผู้เข้าร่วมอบรมให้เอา Notebookมาเอง ซึ่งใช้คอมพิวเตอร์เพื่อปฏิบัติการจริงทุกขั้นตอนของการอบรม โดยผู้เข้าร่วมการอบรมทุกท่านจะใช้คอมพิวเตอร์หนึ่งคนต่อหนึ่งเครื่อง สอน โดยเครื่อง Projector และมีการสอนแบบยืดหยุ่น สอนจนกว่าจะเป็น สอบถามได้ตลอดเวลา เนื้อหาสอนเป็นภาษาไทยล้วน

สิ่งที่จะได้รับวันอบรม :

  • ผู้เข้าอบรมจะมีทักษะในการเขียนโปรแกรม VBA อย่างมืออาชีพ

  • เอกสารต่างๆ เกี่ยวกับโปรแกรม คู่มือ หน้าประมาณ 100 - 200 หน้า

  • ใบรับรองการอบรมโดยวิทยากร

  • อาหารกลางวันแบบบุฟเฟต์ อาหารว่าง และ กาแฟ พร้อมของว่างตลอดการอบรม

คุณสมบัติผู้เข้าร่วมอบรม :

    • วิศวกรโยธา วิศวออกแบบ นักศึกษาที่สนใจหาความรู้เพิ่มเติม

    • * สมาชิก Engfanatic Club สามารถสะสมแต้มได้ (จองที่นั่งได้ก่อน)  คนทั่วไป ไม่สามารถสะสมแต้มได้ (ที่นั่งมีจำนวนจำกัด)

ซอฟต์แวร์ที่ใช้อ้างอิง:

  • โปรแกรม MS Excel

เอกสาร คู่มือ ประกอบการอบรม - สัมมนา :

ร่วมแสดงความคิดเห็น (Post Comment)