RC Thai

OS: (ระบบปฏิบัติการ) MS Dos
Downloads: (จำนวนครั้ง) 45,930
Company: (บริษัท, ชื่อ) คุณวิชิต ปัทมินทร์
Date added: (วันที่ลง) 15/10/2002
File size: (ขนาดไฟล์) 635.14 KB
Quality: (คุณภาพ)
License: (ชนิดไฟล์) Free
User Rating: (คะแนนจากผู้ใช้)
Mirror: (ลิงค์สำรอง)

โปรแกรมนี้เป็นโปรแกรมที่พัฒนา โดยคุณวิชิต ปัทมินทร์ ผู้ช่วยผังเมืองจังหวัดฝ่ายวิศวกรรม จังหวัดหนองบัวลำภู


รายละเอียดของโปรแกรม

โปรแกรม RC-Design Thai Version
- เป็นโปรแกรมที่ใช้วิเคราะห์และออกแบบโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก ด้วยวิธี Working Stress Design ตามมาตราฐาน ว.ส.ท ประกอบด้วย
การวิเคราะห์และออกแบบคาน พื้น ฐานราก เสา บันได
- เมนูเป็นภาษาไทย ง่ายต่อการศึกษาและใช้งาน
- พิมพ์ผลการวิเคราะห์และออกแบบ เพื่อประกอบรายการคำนวณ

แก้ไขตามที่มีผู้แจ้งเข้ามา ดังนี้

1 แก้ไขความไม่สมบูณร์ในการแสดง SFD , BMD กรณี shear มีเครื่องหมายเหมือนกันทั้ง 2 ข้าง(+ or -)

2 ค่า fc ให้เป็นไปตาม code เดิมกำหนดไม่เกิน 65 ksc

การติดตั้งโปรแกรมเหมือนเดิมครับ การใช้งาน 1 ป้อนข้อมูลและวิเคราะห์คานเหมือนเดิม 2 เลือกวิเคราะห์หน้าตัดและจัดเหล็กเสริม 3 ป้อน parameter for design 4 เลือกเหล็กเสริม 4.1 เหล็กเสริมหลัก 4.2 เหล็กเสริมรอง 4.3 เหล็กปลอก 5 เลือกออกแบบเหล็กเสริมในคาน

ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งานโปรแกรม RC-Thai ของคุณวิชิตได้ที่นี่
1. แบบ PDF /tumcivil_2/download/manual/RC-manual.pdf
2. แบบ MS Word /tumcivil_2/download/manual/RC-manual.doc
3. แบบ Zip (ข้างในเป็น PDF และ Word) /tumcivil_2/download/manual/rcmanual.zip

ข้อมูลทั้งหมดที่ส่งมาคงจะเป็นประโยชน์ต่อผู้สนใจเข้ามา และทางคุณวิชิต ปัทมินทร์ ได้อนุญาตให้นำมาเผยแพร่ได้
Download Program ไปศึกษาและทดลองใช้นะครับ
หากมีปัญหาหรือข้อเสนอแนะ Mail ไปที่
[email protected] หรือ 081-544-2773 และ 086-762-1790
คะแนน:
ร่วมแสดงความคิดเห็น (Post Comment)