>>> ทักทาย / ประชาสัมพันธ์ (12-07-61) <<<

 

ขยายความทักทายกันหน้าแรก 12 / 07 / 61


1. เตรียมพบกับ หลักสูตร การใช้ Microsoft Project (2016) เพื่อบริหารโครงการก่อสร้างอย่างมืออาชีพ รุ่นที่ 8

   วัตถุประสงค์หลักของการอบรมครั้งนี้เพื่อให้ผู้อบรมสามารถใช้งานโปรแกรม MS Project เพื่อการวางแผนโครงการเบื้องต้นได้ โดยสามารถจัดทำ WBS ได้ การสร้างกิกรรมในรูปแบบต่างๆ การเชื่อมโยงระหว่างกิจกรรมในรูปแบบ CPM และปรับเปลี่ยนความสัมพันธ์ได้ รวมถึงการแสดงแผนงานระยะเวลาโครงการในรูปแบบที่ต้องการเพื่อการนำไปใช้ได้ และให้ผู้มีหน้าที่ในการวางแผนและดำเนินโครงการทางด้านสารสนเทศ มีความรู้และความเข้าใจในขั้นตอนของการวางแผน การบริหารและควบคุมแผน ตลอดจนการจัดทำแผนดำเนินการ โดยประยุกต์ใช้กับเครื่องมือสำหรับการบริหารการจัดการโครงการคือ Microsoft Project 2016 โดยเนื้อการที่สอนเน้นไปทางการใช้งานจริง(Workshop)ซึ่งจะสอนตั้งแต่เริ่มต้นถึงระดับกลาง (พร้อมตัวอย่างการทำงานจริง)เพื่อให้ผู้เรียนเกิดประสิทธิภาพสูงสุดและได้รับความคุ้มค่าในการเรียน และ สำหรับเพือนๆวิศวกร " ถ้าคุณใช้โปรแกรมตัวนี้ได้ หลายบริษัททางวิศวกรรมชื่อดัง พร้อมที่จะรับคุณทันที พร้อมผลตอบแทนที่สูง " ผู้บริหารโครงการส่วนใหญ่มีความประสงค์ที่จะมีเครื่องมือมาช่วยวางแผน ควบคุมและติดตามความก้าวหน้าของโครงการ เนื่องจากโครงการมีข้อมูลเป็นจำนวนมาก และมีปัญหาให้จัดการตลอดเวลา โดยเฉพาะปัญหาด้านแรงงาน ต้นทุน และวัสดุ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้านการบริหารโครงการจึงเป็นเครื่องมือที่เข้ามามีส่วนในการวางแผน ทั้งวางแผนงาน ต้นทุน รวมถึงวางแผนทรัพยากร และสามารถนำมาใช้ควบคุม บันทึก ติดตาม วิเคราะห์ข้อมูลที่สำคัญต่อโครงการได้ ดังนั้นหากมีการจัดอบรมเรื่องดังกล่าวจะทำให้การวางแผนโครงการ จะมีความสะดวกมากขึ้น สนใจจองอบรมได้ที่นี่นะครับ

 


2. จำหน่ายโปรแกรมมาใหม่ของ (โดย ผศ.เสริมพันธ์ เอี่ยมจะบก) โปรแกรม NEO STEEL. V.5 PLUS วิธี ASD  และ โปรแกรม NEO RC. V.5 PLUS วิธี WSD 

32-0216 ESDA00012 โปรแกรม NEO STEEL. V.5 PLUS วิธี ASD (โดย ผศ.เสริมพันธ์ เอี่ยมจะบก) 
 

โปรแกรม NEO STEEL. V.5 PLUS วิธี ASD

การใช้งานโปรแกรม
เป็นเครื่องมือที่ใช้เพื่อช่วยงาน ในส่วนขั้นตอนของการออกแบบองค์อาคารโครงสร้างเหล็ก

ทฤษฎีการออกแบบ
-  ออกแบบโดยวิธีหน่วยแรงที่ยอมให้ (Allowable Stress Design, ASD.)
-  ออกแบบเป็นไปตาม มาตรฐานสำหรับอาคารเหล็กรูปพรรณ โดยวิธีหน่วยแรงที่ยอมให้ ของ ว.ส.ท. (EIT. Standard 1015)


ความสามารถในการออกแบบ (ปัจจุบันและเตรียมในเวอร์ชั่นถัดไป)
-  ใช้ออกแบบเฉพาะกับเหล็กรูปพรรณชนิดรีดร้อน (Hot Rolled Steel) และรีดเย็น (Cold Rolled Steel) ตามมาตรฐาน มอก.108 มอก.1227 และ มอก.1228 เท่านั้น
-  มีส่วนข้อกำหนดในการออกแบบ
-  ออกแบบโดยใช้หลักการ Optimum weight
-  ออกแบบแปหรือระแนง
-  ออกแบบ Sag Rod
-  ออกแบบโครงสร้างรับแรงดึง
-  ออกแบบโครงสร้างรับแรงอัด
-  ออกแบบโครงสร้างรับแรงดัด
-  ออกแบบโครงสร้างรับแรงอัดร่วมกับแรงดัด
-  ออกแบบโครงสร้าง Cellular Beam
-  ออกแบบแผ่นเหล็กรองฐานเสา
-  ออกแบบจุดต่อ (บางส่วน)

คุณลักษณะเด่น
-  ใช้งานได้โดยง่าย ไม่ซับซ้อน
-  มีคำอธิบายในทุกช่องที่ต้องป้อนข้อมูล
-  มีข้อมูลเสริมเพื่อเป็นข้อมูลช่วยในการออกแบบ
-  เหล็กมีขนาดและคุณสมบัติเป็นไปตาม มาตรฐาน มอก.
-  ประมวลผลทันทีเมื่อปรับเปลี่ยนข้อมูล
-  ตารางเหล็กสามารถแก้ไข เพิ่ม ลด ปรับเปลี่ยนได้
-  จัดรูปแบบการพิมพ์สวยงาม
-  มีหน้าปกเอกสารรายการคำนวณ
-  มีตัวช่วยวิเคราะห์โครงสร้างโดยหลักการรวมผล (superposition method)

 

31-0215 ESRC00019 โปรแกรม NEO RC. V.5 PLUS วิธี WSD (โดย ผศ.เสริมพันธ์ เอี่ยมจะบก)

โปรแกรม NEO RC. V.5 PLUS วิธี WSD 

การใช้งานโปรแกรม
เป็นเครื่องมือที่ใช้เพื่อช่วยงาน ในส่วนขั้นตอนของการออกแบบองค์อาคาร

ทฤษฎีการออกแบบ
โดยวิธี หน่วยแรงใช้งาน (Working Stress Design, WSD.)

ข้อดีของโปรแกรมฯ
1. ใช้งานง่าย ไม่ซับซ้อน แสดงผลทันทีที่ป้อนหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูล
2. มีคำแนะนำภายในตัว อีกทั้งยังมีคลังข้อมูลปรากฎให้เลือกใช้งาน ในแต่ละช่องข้อมูลที่จำเป็นต่อการป้อนเพื่อการออกแบบ โดยไม่จำเป็นต้องมีหรือเตรียมคู่มือหรือเอกสารใดๆในขณะออกแบบ จึงสะดวก และรวดเร็ว
3. มีคลังข้อมูล (ที่จำเป็น) เชิงกราฟริกสวยงาม อธิบายให้ความรู้ความเข้าใจเพิ่มเติม ในแต่ละองค์อาคารที่กำลังออกแบบ
4. มีการกราฟริกการให้รายละเอียด (Detail) การเสริมเหล็กที่ละเอียดและชัดเจน
5. จัดฟอร์เมตและการพิมพ์ผล เป็นระเบียบ สวยงาม
6. สามารถพิมพ์รายการคำนวณได้ทั้ง โดยทางตรง (เพื่อเข้ารูปเล่ม) และทางอ้อม (พิมพ์เป็นไฟล์รูปแบบ .pdf เพื่อส่งงาน กรณีทำงานอยู่ห่างกันคนละพื้นที่)
7. กำลังของคอนกรีต มีให้เลือกใช้เป็นไปตาม มอก.213... จะได้หมดความสับสนเรื่องกำลังว่า อะไรบ้างเป็นค่ากำลังของทรงลูกบาศก์ อะไรบ้างเป็นค่ากำลังของทรงกระบอก
8. กำลังและขนาดเส้นผ่านศูนบย์กลางของเหล็กเส้นเสริมคอนกรีต มีให้เลือกใช้เป็นไปตาม มอก.20, 24...ตั้งแต่ขนาด 6 มม. ไปจนถึง 40 มม.
9. กำลังของเสาเข็มคอนกรีตอัดแรง (หน้าตัดสี่เหลี่ยมตัน) มีให้เลือกใช้เป็นไปตาม มอก.396
10. กำลังรับน้ำหนักบรรทุกของดิน มีให้เลือกใช้เป็นไปตาม พรบ. ควบคุมฯ(กรณีไม่มีผลจากการเจาะสำรวจหรือทดสอบในสนาม)

ความสามารถของโปรแกรม (ปัจจุบันและเตรียมในเวอร์ชั่นถัดไป)
1. ออกแบบแผ่นพื้น สามารถออกแบบแผ่นพื้นได้ทั้งแผ่นพื้นวางบนดิน (ถนน, ลานฯ, พื้นอาคาร) และแผ่นพื้นวางบนคาน(ทั้งนี้ ได้พิจารณาการออกแบบถึงผลอันเนื่องมาจาก แผ่นพื้นไม่วางตัวอยู่ในแนวราบไว้ด้วย) ทั้งขนาดปกติทั่วๆไปและแผ่นพื้นที่มีขนาดใหญ่หรือรับน้ำหนักบรรทุกสูงๆ เนื่องเพราะได้มีการตรวจสอบเพิ่มเติมทั้งหน่วยแรงเฉือน และเหล็กเสริมรับโมเมนต์บิด นอกจากนี้โปรแกรมยังมีการตรวจสอบให้โดยอัติโนมัตว่า แผ่นพื้นที่กำลังออกแบบเป็นแผ่นพื้นชนิดไหน(พื้นทางเดียว-สองทาง หรือพื้นยื่น) สามารถออกแบบได้ทั้ง แผ่นพื้นยื่น แผ่นพื้นทางเดียว แผ่นพื้นสองทาง แผ่นพื้นกลม แผ่นพื้นโค้ง และแผ่นพื้นหลายเหลี่ยม นอกจากนี้ในตัวโปรแกรมยังมีด้วยตัวช่วยแปลงน้ำหนักบรรทุก กรณีมีน้ำหนักของ ผนัง ถังน้ำ ป้ายโฆษณา เสาส่งสัญญาณ กระทำร่วม
2. ออกแบบบันได สามารถออกแบบได้ทั้ง บันไดท้องแบนพาดทั้งทางช่วงยาวและช่วงสั้น บันไดพับผ้าพาดทั้งทางช่วงยาวและช่วงสั้น บันไดยื่น(ทั้งนี้ ได้พิจารณาการออกแบบถึงผลอันเนื่องมาจาก บันไดบางช่วง ไม่วางตัวอยู่ในแนวราบไว้ด้วย)
3. ออกแบบคาน สามารถออกแบบได้ทั้ง คานรับโมเมนต์ดัดและโมเมนต์บิด(ทั้งนี้ ได้พิจารณาการออกแบบถึงผลอันเนื่องมาจาก คานไม่วางตัวอยู่ในแนวราบไว้ด้วย)...โดยขนาดหน้าตัดคานที่ได้ มีทั้งหน้าตัดแบบเสริมเหล็กรับแรงดึงอย่างเดียว และหน้าตัดแบบเสริมเหล็กรับแรงดึงและแรงอัด นอกจากนี้ในขณะใช้งานออกแบบ ตัวโปรแกรมมีการตรวจสอบสิ่งเหล่านี้ ด้วยไปในตัวโดยอัติโนมัต คือ ขนาดหน้าตัดที่ออกแบบเป็นคานลึกหรือไม่ ความยาวคานต่อขนาดหน้าตัดที่ออกแบบจำเป็นต้องมาการค้ำยันหรือไม่ ออกแบบเหล็กเสริมข้างคาน (Side Face Reinf.) กรณีมีขนาดหน้าตัดลึกมากๆ แจ้งเตือนให้มีการยกท้องคาน(Camber) กรณีที่คานยาวมากๆ
4. ออกแบบเสา สามารถออกแบบได้ทั้งเสาสั้นและเสายาว(ทั้งหน้าตัดเหลี่ยมและหน้าตัดกลม) ที่รับเฉพาะแรงกดตามแนวแกน หรือรับแรงร่วม(แรงกดตามแนวแกน + แรงดัด) นอกจากนี้ ยังสามารถใช้ออกแบบเสาที่มีการฝังท่องานระบบในเสา(ตามความยาว เช่น ท่อน้ำฝน)ได้ด้วย
5. ออกแบบฐานรากแผ่ สามารถออกแบบได้ทั้ง กรณีที่รับเฉพาะแรงกดตามแนวแกน หรือรับแรงร่วม (แรงกดตามแนวแกน + แรงดัด)
6. ออกแบบฐานรากเสาเข็ม สามารถออกแบบได้ทั้ง กรณีที่รับเฉพาะแรงกดตามแนวแกน หรือรับแรงร่วม (แรงกดตามแนวแกน + แรงดัด)
7. ส่วนเสริมช่วยออกแบบ ประกอบด้วย ออกแบบส่วนผสมคอนกรีต ออกแบบเสาเข็ม คอร. ออกแบบแผ่นพื้นสำเร็จรูป คอร. ออกแบบตะแกรง Wire mesh ออกแบบถังน้ำ ออกแบบกำแพงกันดิน ออกแบบคานหูช้าง ลฯ


3. หน้า Downloads Software ทางด้านวิศวกรรม

4. บทความมาใหม่เยอะมากๆเลยนะครับเพื่อนๆ คลิกที่หน้าบทความได้เลยครับ

 หน้าต่างๆสำคัญๆของ TumCivil.com
 

- หน้าดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ โดยเฉพาะซอฟต์แวร์ใหม่ๆล่าสุด มีทั้งฟรีแวร์ แชร์แวร์ และ ทดลองใช้ น่าสนใจมากๆ หน้าดาวน์โหลดซอฟต์แวร์

- หน้าบทความ รายการคำนวณ VDO การบรรยายต่างๆ VDO การสอนโปรแกรม ความรู้ทางด้านวิศวกรรม คลิกที่หน้าบทความ

- หน้า Shopping ซื้อซอฟต์แวร์ โปรแกรมทางด้านวิศวกรรม เช่นโปรแกรมคำนวณออกแบบต่างๆ / เอกสารและสื่อในการอบรม คลิกที่นี่เพื่อเข้าหน้า Shopping

- หน้าอบรม - สัมมนา รวบรวมหลักสูตรตลอดทั้งปี ของการอบรมสัมมนาทางด้านวิศวกรรม / วิศวกรรมโยธา ช่าง เหมาะสำหรับวิศวกร นิสิต นักศึกษา และนายช่างฯ คลิกที่นี่เพื่อเข้าหน้า อบรม-สัมมนา

- หน้าสมาชิก TumCivil เพื่อสมาชิก Engfanatic สำหรับสิทธิ์พิเศษต่างๆมากมาย เช่นโปรแกรมเวบเซอร์วิส, การเข้าอบรม ฯลฯ คลิกที่นี่เพื่อเข้าหน้าสมาชิก

- ส่วนของ หน้า Tools ของเรา เช่น Engineering Dictionary, DRMK Computing เว็บช่อวยคำนวณออกแบบทางวิศวกรรม, Gooshared.com แหล่งรวม EBOOK ทางวิศวกรรม, และ Youtube ของ TumCivilSOCIAL MEDIA by TumCivil.com
 

 

ฝากกด LIKE "แฟนเพจ TumCivil on Facebookให้ด้วยนะครับ เพื่อรับข่าวสาร ข่าวประชาสัมพันธ์ รายการอบรมใหม่ๆ และ รายการความรู้ อัพเดทต่างๆนะครับ< เพื่อนๆมากด Like เยอะๆนะครับ.....เรามีอะไรดีๆ อะไรใหม่ๆ จะได้ Update ก่อนใคร >