>>> ทักทาย / ประชาสัมพันธ์ (6-11-61) <<<

>>> ทักทาย / ประชาสัมพันธ์ (6-11-61) <<<

1. แนะนำเว็บกูแชร์เวอร์ชั่นใหม่ ที่ซึ่งสามารถโหลดเอกสารได้ตามใจคุณ
2. หลักสูตร อบรมการคำนวณออกแบบและก่อสร้างอาคาร Precast (พร้อมดูงานระบบเปียก) รุ่นที่ 6
3. เปิดให้จองสัมมนา งาน เก๋า 2019
4. บทความมากมาย ทะยอยจ่อมาอีก

>>> ทักทาย / ประชาสัมพันธ์ (29-10-61) <<<

>>> ทักทาย / ประชาสัมพันธ์ (29-10-61) <<<

1. หลักสูตร อบรมการคำนวณออกแบบและก่อสร้างอาคารด้วยวิธีระบบชิ้นส่วนสำเร็จรูป (พร้อมดูงานระบบเปียก / Wet Joint) รุ่นที่ 6
2. เปิดให้จองสัมมนา งาน เก๋า 2019
3. บทความมาใหม่ Cost Control และ Project Planning

>>> ทักทาย / ประชาสัมพันธ์ (9-10-61) <<<

>>> ทักทาย / ประชาสัมพันธ์ (9-10-61) <<<

1. หลักสูตร การออกแบบอาคารสูง อาคารขนาดใหญ่ อาคารพิเศษ และ อาคารต้านทานแผ่นดินไหว รุ่นที่ 12
2. เปิดให้จองสัมมนา งาน เก๋า 2019
3. บทความมาใหม่ Cost Control และ Project Planning