>>> ทักทาย / ประชาสัมพันธ์ (19-09-61) <<<

>>> ทักทาย / ประชาสัมพันธ์ (19-09-61) <<<

1. หลักสูตร การวางแผนและบริหารโครงการก่อสร้างด้วยระบบ BIM โดย Navisworks รุ่นที่ 1
2. เปิดให้จองสัมมนา งาน เก๋า 2019
3. บทความมาใหม่ Cost Control และ Project Planning

>>> ทักทาย / ประชาสัมพันธ์ (8-09-61) <<<

>>> ทักทาย / ประชาสัมพันธ์ (8-09-61) <<<

1. หลักสูตร การวางแผนและควบคุมต้นทุนก่อสร้าง (Cost Control) รุ่นที่ 1
2. แนะนำหนังสือออกใหม่ คือ ETABS ในการออกแบบ Precast และ คู่มือการใช้ SAFE
3. จำหน่ายโปรแกรมมาใหม่ของ (โดย ผศ.เสริมพันธ์ เอี่ยมจะบก) NEO RC / STEEL
4. บทความมาใหม่

>>> ทักทาย / ประชาสัมพันธ์ (26-08-61) <<<

>>> ทักทาย / ประชาสัมพันธ์ (26-08-61) <<<

1. หลักสูตร อบรมการออกแบบอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ด้วยโปรแกรม DON_RC (2.02) รุ่นที่ 4
2. หลักสูตร การวางแผนและควบคุมต้นทุนก่อสร้าง (Cost Control) รุ่นที่ 1
3. แนะนำหนังสือออกใหม่ คือ ETABS ในการออกแบบ Precast และ 2. คู่มือการใช้ SAFE ในการวิเคราะห์และออกแบบ