Exposure การเผย [สิ่งแวดล้อมน้ำ]; การเปิดรับแสง, ค่าปริมาณแสง, จำนวนภาพ [วิชาถ่ายภาพ]: เอกซ์โพเซอรื, การเปิดรับแสง, การเปิดรับรังสี [อิเล็กทรอนิกส์]
Extender สารปรับสีหมึก [การพิมพ์]: ตัวผสมเพิ่ม [สีและวาร์นิช]: สารเพิ่ม [ป่าไม้]
fix การหมายตำแหน่ง [สำรวจ]: การซ่อม [ไฟฟ้าสื่อสาร]: ตำแหน่งไม่มีจุดอ้างอิง [การนำร่อง]: คงภาพ [วิชาถ่ายภาพ]
fixture อุปกรณ์ติด [โยธา]: ชิ้นส่วนผลิตภัณท์ไม้สำเร็จรูป [ป่าไม้]: อุปกรณ์จับยึด [ศัพท์ยานยนต์]
flux ฟลักซ์ [วิชาถ่ายภาพ, สิ่งแวดล้อมน้ำ, ไฟฟ้าสื่อสาร]: สารเชื้อ [อุตสาหกรรมเหล็ก]: ฟลักซ์, เส้นแรง [ไฟฟ้ากำลัง]: สารผสมยางมะตอย [ปิโตรเลียม]: ตัวประสาน [อิเล็กทรอนิกส์]
Latex ลาเท็กซ์ [สีและวาร์นิช, พลาสติก]; น้ำยาง [ป่าไม้] ; ยางดิบ [โยธา]
matrix แม่แบบ [การพิมพ์]; เมทริกซ์ [วิชาถ่ายภาพ, ไฟฟ้าสื่อสาร, คอมพิวเตอร์]; เนื้อสารแม่ [อุตสาหกรรมเหล็ก]; แกนแบบ [การชุบเคลือบโลหะ]
mixer เครื่องผสม [โยธา, สิ่งแวดล้อมน้ำ, วิชาถ่ายภาพ]; มิกเซอร์, ตัวผสม [ไฟฟ้าสื่อสาร]; เตาผสม [อุตสาหกรรมเหล็ก]
mixture ไอดี, สารผสมอากาศกับเชื้อเพลิง [ยานยนต์, ศัพท์พลังงาน]; สารผสม [การปรับอากาศ]; วัสดุผสม [โยธา]
Oxidation ออกซิเดชัน, การออกซิไดส์ [ยานยนต์, ศัพท์พลังงาน]; ออกซิเดชัน [วิชาถ่ายภาพ, การชุบเคลือบโลหะ, อิเล็กทรอนิกส์, สิ่งแวดล้อมน้ำ]
Browse Dictionary
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z