Arm แขน [เครื่องกล] ; แขน, แขนจับ [การพิมพ์] ; กิ่ง [วงจรไฟฟ้า]
Assembly ชุดประกอบ, ชุดประกอบสำเร็จ [อิเล็กทรอนิกส์] ; สิ่งประนัง [ป่าไม้] ; การประกอบเข้าที่ [เครื่องกล]
Azimuth เส้นแกนดิ่ง [ช่างก่อสร้าง] ; มุมทิศ [เรดาร์] ; แอซิมัท [ไฟฟ้ากำลัง, โทรทัศน์] ; แอซิมัธ [สำรวจ]
Beam คาน [โยธา, ป่าไม้] ; ลำ [แสง, อิเล็กตรอน] [อิเล็กทรอนิกส์] ; ลำ, ลำอิเล็กตรอน [ไฟฟ้าสื่อสาร]
Blemish ที่ติ [ป่าไม้] ; ตำหนิ [อิเล็กทรอนิกส์] ; ตำหนิ, จุดตำหนิ [โทรทัศน์]
Bloom เหล็กแท่งใหญ่ [อุตสาหกรรมเหล็ก] ; เยิ้ม [อุตสาหกรรมพลาสติก] ; วาวแสง [ปิโตรเลียม] ; เป็นฝ้า [สี-วาร์นิช]
Blooming การตกผลึกบนผิวไม้ [ป่าไม้] ; การเบ่งบาน [ไฟฟ้าสื่อสาร]
Boom แขนปั้นจั่น [ช่างก่อสร้าง] ; ท่อนกักซุง, คานปั้นจั่น [ป่าไม้]
column เสา [โยธา, ช่างก่อสร้าง, ป่าไม้]: สดมภ์, แนวตั้ง [คอมพิวเตอร์]: คอลัมน์ [การพิมพ์]
compressor คอมเพรสเซอร์, ตัวอัดแอมพลิจูด [ไฟฟ้าสื่อสาร]: คอมเพรสเซอร์, เครื่องอัดแก๊ส [เครื่องปรับอากาศ, ยานยนต์]
Browse Dictionary
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z