jarring machine (โรงหล่อ) เครื่องจักรปั้มแม่พิมพ์ บางทีก็เรียกกันว่า jolting macline
jet aircraft (การบิน) เครื่องบินไอพ่น
jet engine เครื่องไอพ่น (การบิน)
job compositor (การพิมพ์) ช่างเรียงงานเหมา
job press (การพิมพ์) แท่นพิมพ์ที่พิมพ์งานปลีกย่อย
job printer (การพิมพ์) เจ้าของโรงพิมพ์งานรับจ้าง
job work (การพิมพ์) งานพิมพ์เบ็ดเตล็ด, งานพิมพ์ขนาดเล็กๆ
jogged (กลไก) ซึ่งทำเป็นรอยหยักๆ, เป็นคำที่ใช้ในความหมายของงานใหญ่
joint universal ข้อต่อ, เพลาที่ใช้ข้อต่อหักหมุนได้รอบตัว
journey man นายช่าง
Browse Dictionary
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z