effluent น้ำทิ้ง [ป่าไม้]: น้ำออก [สิ่งแวดล้อมน้ำ]
Emulsifier ตัวอิมัลซิฟาย, ตัวสร้างอิมัลชัน [พลาสติก, การชุบเคลือบโลหะ]
Facsimile ภาพเหมือนต้นแบบ [วิชาถ่ายภาพ]: โทรสาร [ไฟฟ้าสื่อสาร]; โทรภาพ, โทรสาร, ภาพเหมือนต้นแบบ [การพิมพ์]
Fading ซีดจาง [การพิมพ์ ]: สีซีด [สีและวาร์นิช]: [ไฟฟ้าสื่อสาร]
Failure การแตก, การแตกหัก, การเดาะ [ป่าไม้]: ความล้มเหลว [ ช่างก่อสร้าง, ไฟฟ้ากำลัง]: ความขัดข้อง [คอมพิวเตอร์]
Fatigue ความล้า [อุตสาหกรรมหล็ก, พลาสติก, โยธา, วิชาถ่ายภาพ]: การล้า [ป่าไม้, อิเล็กทรอนิกส์]
Fault รอยคราก [สำรวจ]: ความผิดพร่อง [ไฟฟ้ากำลัง, อิเล็กทรอนิกส์, คอมพิวเตอร์]: ตำหนิ [ป่าไม้]
Feeder ตัวป้อน [ไฟฟ้าสื่อสาร, คอมพิวเตอร์]: เครื่องป้อน(น้ำยา) [สิ่งแวดล้อมน้ำ]: สายป้อน [ไฟฟ้ากำลัง]
Feeding การเลี้ยง [อุตสาหกรรมเหล็ก]: การป้อน [พลาสติก, การพิมพ์]
Fidelity ความชัด [ไฟฟ้าสื่อสาร]: ความชัด, ความซื่อตรง [อิเล็กทรอนิกส์]: ความทวนซ้ำได้ [มาตรวิทยา]
Browse Dictionary
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z