ตัวอย่างบทความเรื่อง : การสร้างผังโครงสร้างรายการงาน และ ตำแหน่งงานและทรัพยากรของโครงการ (PRIMAVERA P6) อ่าน 19,964

ตัวอย่างบทความเรื่อง : การสร้างผังโครงสร้างรายการงาน (WORK BREAKDOWN STRUCTURE)

และ ตำแหน่งงานและทรัพยากรของโครงการ (ROLES AND PROJECT RESOURCES)

ของหนังสือเรื่อง "การใช้โปรแกรม PRIMAVERAP6 บริหารงานก่อสร้าง"

โดย ผศ.ยุทธนา เกาะกิ่ง @ TumCivil.com  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

บทความนี้ (PDF) ดาวน์โหลดบทความ 2 บทนี้ได้ที่นี่ (บทที่ 7 และ 11)

สนใจหนังสือรายการนี้ทั้งเล่ม (ปกแข็งอย่างดี)เรื่อง Primavera P6 แจกฟรี....สำหรับผู้อบรมรายการ Primavera 5 และ 6 เท่านั้น


 


ตัวอย่างสารบัญของหนังสือทั้งเล่ม "การใช้โปรแกรม PRIMAVERA P6 บริหารงานก่อสร้าง"

เพื่อนๆสามารถค้นหาบทความ +  สื่อต่างๆของ เกี่ยวกับ อ.ยุทธนา เกาะกิ่ง ซึ่งมีมากมายได้ที่นี่


คะแนน:
ร่วมแสดงความคิดเห็น (Post Comment)