มาตรฐานการออกแบบอาคารต้านทานการสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหว (มยผ.1302-52) อ่าน 13,297

มาตรฐานการออกแบบอาคารต้านทานการสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหว (มยผ.1302-52)

(ที่มา :  โดย กรมโยธาธิการและผังเมือง  กระทราวงมหาดไทย) 

 ดาวน์โหลด pdf ได้ ที่นี่  (125 หน้า)

หมายเหตุเพิ่มเติม

- มาตรฐานนี้ทาง รศ.ดร.ไพบูลย์ ปัญญาคะโป แนะนำมาว่าใครที่ใช้ปี 50 อยู่ให้เปลี่ยนเป็นปี 52 นะครับ

- ใช้ประกอบและอ้างอิงการอบรม การออกแบบอาคารสูง และ อาคารต้านแผ่นดินไหว รุ่นที่ 4

STD016 - การออกแบบอาคารสูง อาคารขนาดใหญ่ อาคารพิเศษ และ อาคารต้านทานแผ่นดินไหว รุ่นที่ 4  
[ 16 ต.ค. 53 - 17 ต.ค. 53 ]

คะแนน:
ร่วมแสดงความคิดเห็น (Post Comment)