โครงข้อหมุนระนาบ (XY) ตัวอย่างโครงข้อหมุนใน 2 มิติ คำนวณโดย OOPSEP อ่าน 5,046

โครงข้อหมุนระนาบ (XY) ตัวอย่างโครงข้อหมุนใน 2 มิติ คำนวณโดย OOPSEP


โครงสร้างเป็นชนิดโครงข้อหมุน2 มิติ ขนาดกว้าง 16 เมตร สูง 2.40เมตรมีแรงภายนอกกระทำที่จุดต่อขนาด500 กิโลกรัมดังรูปที่ 3.1ทุกชิ้นส่วนของโครงสร้างมีพื้นที่หน้าตัด0.02 ตารางเมตร และมีค่าโมดูลัสยืดหยุ่นเท่ากับกิโลกรัมต่อตารางเมตรผลที่ได้จากการวิเคราะห์โครงสร้างด้วยโปรแกรมOOPSEP จะเปรียบเทียบกับโปรแกรมSAP90
โดยทำการเปรียบเทียบการเคลื่อนที่ของจุดต่อที่เปรียบเทียบแรงในชิ้นส่วนที่26, 30, 66 และ 70และเปรียบเทียบแรงที่ฐานรองรับในจุดต่อที่

คะแนน:
ร่วมแสดงความคิดเห็น (Post Comment)