ตัวอย่างการออกแบบโรงงานโครงสร้างเหล็ก โดยวิธีคำนวณออกแบบมือกับใช้ MIDAS Gen โดยละเอียด อ่าน 8,503

ัวอย่างการออกแบบโรงงานโครงสร้างเหล็ก โดยวิธีคำนวณออกแบบมือกับใช้ MIDAS Gen โดยละเอียด 202 หน้า

(โดย รศ.มนัส อนุศิริ และ อ.ปวริศร์ ศิริพิพัฒกุล)

ดาวน์โหลดไฟล์ PDF ได้ที่นี่

เอกสาร ใช้ประกอบการอบรมออกแบบโครงสร้างเหล็ก เมื่อปี 2552 โดย รศ.มนัส อนุศิริ ที่ TumCivil.com

 

member only

คะแนน:
ร่วมแสดงความคิดเห็น (Post Comment)