ความรู้ทั่วไปในการเจาะสำรวจชั้นดิน และ วิธีการเจาะสำรวจดิน อ่าน 20,815

ความรู้ทั่วไปในการเจาะสำรวจชั้นดิน และ วิธีการเจาะสำรวจดิน

โดย สำนักควบคุมการก่อสร้าง กรมโยธาธิการและผังเมือง

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสารได้ที่นี่ (pdf)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสารได้ที่นี่ (pdf)

คะแนน:
ร่วมแสดงความคิดเห็น (Post Comment)