การเปรียบเทียบผลกระทบในด้านราคาการก่อสร้างระหว่าง การออกแบบโครงสร้างอาคารอพยพโดยใช้วิธีหรือแนวทางที่เสนอ และการออกแบบโดยวิธีปกติ อ่าน 4,327

การเปรียบเทียบผลกระทบในด้านราคาการก่อสร้างระหว่าง

การออกแบบโครงสร้างอาคารอพยพโดยใช้วิธีหรือแนวทางที่เสนอ และการออกแบบโดยวิธีปกติ

โดยกรมโยธาธิการและผังเมือง และ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสารได้ที่นี่ (pdf)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสารได้ที่นี่ (pdf)

คะแนน:
ร่วมแสดงความคิดเห็น (Post Comment)