ข้อแนะนำรูปแบบและการก่อสร้างอาคารทั่วไป (ในเขตเสี่ยงภัยสึนามิปานกลาง) กรมโยธาฯ อ่าน 4,056

ข้อแนะนำรูปแบบและการก่อสร้างอาคารทั่วไป (ในเขตเสี่ยงภัยสึนามิปานกลาง)

โดยกรมโยธาธิการและผังเมือง

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสารได้ที่นี่ (pdf)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสารได้ที่นี่ (pdf)

คะแนน:
ร่วมแสดงความคิดเห็น (Post Comment)