รายการคำนวณ อาคาร 7 ชั้น โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย (โดย อ.ปวริศร์ ศิริพิพัฒกุล และ รศ. มนัส อนุศิริ) อ่าน 21,222

 - รายการคำนวณ อาคาร 7 ชั้น โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย (โดย อ.ปวริศร์ ศิริพิพัฒกุล และ รศ. มนัส อนุศิริ)

โดย ใช้โปรแกรม Midas Gen รุ่นทดลอง 3,000 Members และ โปรแกรมอื่นๆบน TumCivil.comปล. สามารถดาวน์โหลดเอกสาร 1 File ได้ที่นี่

 - รายการคำนวณ อาคาร 7 ชั้น โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย

คะแนน:
ร่วมแสดงความคิดเห็น (Post Comment)