มาตรฐานการคำนวณแรงลมและการตอบสนองของอาคาร (มยผ.1311-50) อ่าน 32,243

มาตรฐานการคำนวณแรงลมและการตอบสนองของอาคาร (มยผ.1311-50)

(ที่มา :  โดย กรมโยธาธิการและผังเมือง  กระทราวงมหาดไทย) 

 ดาวน์โหลด pdf ได้ ที่นี่  (222 หน้า)

คะแนน:
ร่วมแสดงความคิดเห็น (Post Comment)