AUDIO - เคล็ดวิชาพิชิตงาน หางาน พร้อมข้อบกพร่องระหว่างการสัมภาษณ์งาน อ่าน 7,449

บทสัมภาษณ์ เคล็ดลับการหางาน พิชิตงาน โดย อ.ชยางกูร แก้วบัณฑิต

 

ความยาว VDO = 1 ชม. 12 นาที
คะแนน:
ร่วมแสดงความคิดเห็น (Post Comment)