เมื่อจดหมายสมัครงาน มัดใจ นายจ้างคนใหม่ ให้อยู่หมัด (2) พร้อมตัวอย่าง ภาษาไทย อ่าน 870


 
52 107 หมู่บ้านบัวบาน
ถ. สุขาภิบาล 2
เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร
 
 
12 มีนาคม 2533  
  เรื่อง ขอสมัครงาน
เรียน หัวหน้าสำนักข่าวสถานีโทรทัศน์ เอ็น เอช เค
สิ่งที่ส่งมาด้วย      1. ประวัติย่อ
                          2. ใบรับรองการศึกษา
                          3. รูปถ่าย
 
         

          กระผมทราบจากโฆษณาในหนังสือพิมพ์ THE BANGKOK POST ฉบับ วันที่ 10 มีนาคม 2533 ว่าสำนักงานของท่าน ต้องการรับสมัครพนักงาน ในตำแหน่งพนักงานแปลข่าว กระผมมี ความสนใจมาก จึงใคร่ขอสมัครงานในตำแหน่งดังกล่าวโดยมีเหตุผลดังนี้
        ประการแรก สำนักงานของท่านเป็นหน่วยงานที่มีชื่อเสียง เป็นที่รู้จักกัน โดยทั่วไปทั้งในประเทศ และต่างประเทศ ด้านความรวดเร็ว และแม่นยำ ในการเสนอข่าว และรายการต่างๆ

          ประการที่สอง กระผมมีความสนใจงานด้านการแปล และงานที่ได้ใช้ความสามารถด้านภาษา และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง งานแปลข่าว ซึ่งเป็นงานที่กระผมได้มีโอกาสใช้ความรู้ และความสามารถ ที่เรียนมาจากมหาวิทยาลัยอีกด้วย นอกจากนี้ ในระหว่างการศึกษาอยู่ กระผมได้ทำกิจกรรม นอกหลักสูตรหลาย ๆ อย่าง ที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานด้านการแปลข่าว ดังต่อไปนี้
        1. แปลข่าว และเอกสารต่างๆ ให้สถานกงสุลไทยใหญ่ ประจำเมืองบอมเบย์ ประเทศอินเดีย
        2. เป็นประธานสมาคมนักเรียนไทยในอินเดีย
        3. ได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่ง นักเขียนบทความ ประจำกองบรรณาธิการนิตยสาร มหาวิทยาลัย
        4. สอนภาษาอังกฤษ ให้นักเรียนไทยรุ่นน้อง
        นอกจากความรู้ และประสบการณ์ ข้างต้นแล้ว กระผมยังสามารถใช้เครื่อง และส่งข้อความ เทเล็กซ์ได้ นอกจากนี้ กระผมยังสามารถพิมพ์ดีดไทย และอังกฤษได้ และสามารถทำงาน ร่วมกับผู้อื่นได้ดี
        โดยเหตุนี้ กระผมจึงมีความมั่นใจเป็นอย่างมากว่า กระผมสามารถปฏิบัติงาน ในตำแหน่งพนักงานแปลข่าวได้ดี และหากท่านต้องการตรวจสอบความประพฤติ หรือกิจกรรมของ กระผมที่กล่าวมาแล้วข้างต้น โปรดติดต่อได้โดยตรง ยังผู้ที่มีรายชื่อในประวัติย่อของกระผมก็ได้ พร้อมกันนี้ กระผมได้จัดส่งเอกสารต่างๆ มาเพื่อประกอบการพิจารณาของท่านแล้ว
        กระผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่า จะได้รับความกรุณาจากท่าน ให้เข้าพบเพื่ออธิบาย ให้รายละเอียดต่างๆ เพิ่มเติม และขอขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่ง ต่อความกรุณาของท่านมา ณ ที่นี้


                                                  ขอแสดงความนับถือเป็นอย่างสูง

                                                         ( นายลำดวน จาดใจดี )

 

 

 

 

สำหรับกลเม็ดหรือเทคนิค ในการเขียนจดหมาย สมัครงานภาษาไทยนั้น จะเรียกว่าง่ายก็ง่าย แต่จะว่ายากก็ได้นะครับ

เพราะเทคนิคโดยทั่วไป ก็คล้าย ๆ กับภาคภาษาอังกฤษ แต่ขึ้นอยู่กับความสละสลวย ในการเขียน และเทคนิคการย่อหน้า ให้ดูเป็นมืออาชีพเสียมากกว่า จัดอย่างไรให้อ่านง่าย และตรงใจกับผู้อ่าน อย่างตรงเป้าหมาย ว่าบริษัทนั้นๆ ต้องการอะไร จากพนักงานคนใหม่ของเขาบ้าง

 • ส่วนที่ 1 : ส่วนแรกนี้ ก็ยังคงกล่าวถึง แหล่งที่มาว่า คุณเห็นประกาศ รับสมัครงานของบริษัท ที่คุณต้องการสมัครงาน จากสื่อไหน และเมื่อวันที่เท่าไหร่ และระบุถึงตำแหน่งงาน ที่คุณสนใจพร้อมไปด้วย

   

 • ส่วนที่ 2 : จะเห็นว่าในส่วนที่ 2 นี้ เราจะมีการจัดแบ่งเป็นย่อหน้า ย่อย ๆ อยู่ 3 ส่วน เพราะเนื้อหาในส่วนนี้ จะเป็นส่วนสำคัญที่สุด ในช่วงแรกจะกล่าวถึง เหตุผลที่คุณเลือกบริษัทนั้นๆ ในการสมัครงาน คุณควรจะศึกษา ประวัติของบริษัทฯ ที่คุณต้องการสมัคร อย่างละเอียด เพื่อเป็นการแสดง ให้เห็นถึงความตั้งใจจริง ของคุณว่า พร้อมที่จะรับตำแหน่งนั้น ๆ ได้ทันที หากคุณได้รับการคัดเลือกเข้าไปทำงานจริง ๆ

  หลังจากนั้น คุณค่อยบอกถึงความสามารถของคุณ ในทักษะการทำงานต่างๆ ที่จะสามารถเข้าไปพัฒนา หรือเสริมสร้างองค์กรของบริษัท ฯ นั้น ๆ ให้มีศักยภาพขึ้นได้ เป็นการสร้างทัศนคติที่ดี ให้บริษัทเห็นและมั่นใจว่า เราพร้อมเสมอสำหรับตำแหน่งงานนั้นๆ

   

 • ส่วนที่ 3 : ยังคงเป็นในส่วนที่ช่วยเพิ่ม ความมั่นใจให้กับบริษัท ฯ ที่เราสมัครไป โดยการอ้างอิงบุคคล ที่สามารถ ยืนยันได้ว่าเรามีคุณสมบัติ และความสามารถ อย่างที่เราได้กล่าวอ้างจริง ๆ บุคคลที่สามารถอ้างถึงได้ ควรจะเป็น เจ้านายเก่า หรืออาจารย์ที่เรา รู้จักคุ้นเคยเป็นอย่างดี

   

 • ส่วนที่ 4 : เป็นการปิดท้ายด้วยประโยคที่ สื่อให้เห็นถึงความมั่นใจ และความพร้อมในการทำงาน พร้อมกับเบอร์ติดต่อ ที่ทางบริษัท ฯ จะสามารถติดต่อ คุณได้ตลอดเวลาที่เขาสนใจ และพร้อมจะเรียกคุณเข้าสัมภาษณ์

และแน่นอน สิ่งสำคัญที่ขาดไม่ได้ ของจดหมายสมัครงาน ภาษาไทยก็คือ "ไวยกรณ์ " เหมือนกับจดหมายสมัครงาน ภาษาอังกฤษ หาคนที่คุณสามารถไว้ใจได้ ในเรื่องภาษา ตรวจทานในเรื่องไวยกรณ์ และการเรียบเรียงประโยคให้อ่านง่าย ดึงดูด พร้อมด้วยสำนวน ในการเขียนที่น่าสนใจ

เห็นไหมว่า การเขียนจดหมายสมัครงาน ถ้าเราไม่รู้เทคนิคในการเขียน ส่งจดหมาย สมัครงาน ไปเท่าไหร่ก็อาจจะไม่มีบริษัทไหน ติดต่อกลับมาเลยก็ได้ เพียงแค่คุณรู้เทคนิคง่ายๆ แค่นี้ ความสำเร็จอยู่ไม่ไกลเกินเอื้อมแน่นอน

 

*ขอขอบคุณ หนังสือ "การสมัครงาน และสอบสัมภาษณ์" ของ ลำดวน จาดใจดีที่เอื้อเฟื้อข้อมูล

คะแนน:
ร่วมแสดงความคิดเห็น (Post Comment)