คู่มือความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับรางรถไฟ อ่าน 3,746

คู่มือความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับรางรถไฟ 

ฝ่ายการช่างโยธา การรถไฟแห่งประเทศไทย

โครงการวิจัย การรวบรวมองค์ความรู้ด้านขนส่งระบบราง : กรณีศึกษาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
 


ดาวน์โหลด PDF ได้ที่นี่ (TumCIvil) | ดาวน์โหลด PDF ได้ที่นี่ (Gooshared.com)


นำเสนอเพื่อการศึกษา / เป็นประโยชน์กับเพื่อนชาวไทย+ลาว / ต่างแดน
คำแนะนำ!! / Note และ หมายเหตุสำหรับการดู VDO บนเว็บ

ยังมีอีกมาก.....ท่านลองไปค้นหาใน หน้าบทความ / สาระต่างๆที่นี่ จะมี VDO และ สื่อต่างๆอยู่มากนะครับ

คำแนะนำ!! สำหรับการดูวิดีโอ Online นี้ อาจจะใช้เวลานานอยู่บ้าง ขึ้นกับความเร็วของ Internet ของท่าน

คะแนน:
ร่วมแสดงความคิดเห็น (Post Comment)