ประสบการณ์น้อย จบใหม่ ทำอย่างไรให้มีโอกาสได้งาน อ่าน 2,894

โดยมากนักศึกษาจบใหม่มักประสบกับอุปสรรคที่พบอยู่บ่อย ๆ คือ นายจ้างต้องการผู้สมัครที่มีประสบการณ์มาก่อน มีวัยวุฒิในระดับที่สามารถรับผิดชอบสิ่งต่าง ๆ ได้  ดังนั้นนักศึกษาจบใหม่จึงไม่ค่อยได้รับการพิจารณารับเข้าทำงานเป็นลำดับแรก

            ในทางกลับกัน สำหรับผู้สมัครที่เคยผ่านงานมาก่อนจะไม่ค่อยจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องนี้ และโดยมากก็จะประสบผลสำเร็จในการสอบสัมภาษณ์มากกว่าผู้ที่ขาดประสบการณ์ เมื่อเป็นเช่นนี้เราจะทำอย่างไร เมื่อต้องไปสอบแข่งขันกับผู้สมัครที่มีประสบการณ์มาก่อนเหล่านั้น และวิธีที่ดีที่สุดคือ ที่เราจะต้องแสดงให้ผู้สัมภาษณ์ เห็นว่าเราเป็นผู้มีคุณสมบัติดังนี้

           

          1.  เปิดกว้างสำหรับคำแนะนำ  และสามารถเรียนรู้สิ่งต่างๆ ได้ง่ายและรวดเร็ว

          

2.  มีความคุ้นเคยกับเทคโนโลยีใหม่ๆ เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่องใช้สำนักงานอื่นๆ

          

3.  ไม่มีข้อผูกมัดอยู่กับครอบครัว จนเป็นอุปสรรคต่อการทำงาน

          

4.  พร้อมที่จะเดินทาง และมีความพร้อมที่จะทำงานอย่างเต็มความสามารถ 

          

5.   มีความกระตือรือร้น และมีพลังในการทำงานอยู่มาก

          

6.   ปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ต่างๆ ได้ เป็นอย่างดี  
            นอกจากนี้ แล้วบุคลิกภาพ  และความเชื่อมั่นในตนเองเป็นสิ่งที่สำคัญที่จะทำให้คุณได้รับ
การพิจารณา  ฝึกการพูดและการนำเสนอตัวเอง ทั้งในเรื่องผลการเรียน หรือกิจกรรมต่างที่คุณมีส่วนร่วม  แสดงให้ผู้สัมภาษณ์งานเห็นว่าคุณเป็นบุคคลที่สามารถควบคุมอารมณ์ได้ดี  แม้ว่าจะเป็นการสัมภาษณ์งานครั้งแรกของคุณก็ตาม

             สิ่งสุดท้ายที่ไม่ควรลืมคือการมีเจตคติที่ดีต่องาน และบุคคลอื่นๆ  ซึ่งจะช่วยให้คุณทำงานร่วมกับผู้อื่น และทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

คะแนน:
ร่วมแสดงความคิดเห็น (Post Comment)