ทำอะไรดีในช่วงว่างงาน อ่าน 3,859

ยามว่างงานควรเตรียมความพร้อมหรือ ซักซ้อมฝึกฝนตนเองอยู่เสมอ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและคุณค่าให้ตนเอง เพื่อให้เกิดการต่อเนื่องในการดำเนินชีวิต สร้างกำลังใจให้กับตนเองไม่เกิดความว้าวุ่น หรือวิตกกังวลมากเกินไป
  1. ควรหางานประเภทอาสาสมัครทำไปก่อน ทั้งนี้เพื่อไม่ให้เสียเวลาไปโดยเปล่าประโยชน์ และนอกจากนี้ยังทำให้เรามีความชำนาญ และมีประสบการณ์เพิ่มขึ้นอีกด้วย การทำเช่นนี้จะช่วยให้เรามีความกระฉับกระเฉงและตื่นตัวอยู่ตลอดเวลา และยังได้รับรู้สิ่งแปลก ๆ ใหม่ ๆ เพิ่มขึ้น และนายจ้างก็จะมองว่า เราใช้เวลาในช่วงนั้นอย่างมีคุณค่า
  2. มีความมั่นใจในการไปสอบสัมภาษณ์เสมอ อย่าคิดว่าตนเองต่ำต้อย หรือด้อยกว่าผู้อื่น เพราะจะทำให้เราดูเป็นคนหมดราศี และยังเป็นการดูถูกตัวเองอีกด้วย
  3. มีความพร้อมที่จะเข้ารับการสอบสัมภาษณ์อยู่ตลอดเวลา
  4. หาความรู้เพิ่มเติม เช่น เรียนพิเศษในวิชาชีพต่าง ๆ เป็นต้นว่า เรียนคอมพิวเตอร์พิมพ์ดีด หรือภาษาต่างประเทศ นอกจากนี้ก็ควรติดตามข่าวสารบ้านเมืองอยู่ตลอดเวลา อย่าทำตนเป็นคนล้าหลังไม่ทันโลก
  5. พยายามติดต่อสื่อสารกับเพื่อนฝูง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเพื่อน ๆ หรือญาติ ๆ ที่มีงานทำอยู่แล้ว และคอยสอดส่องดูแลว่ามีตำแหน่งที่เหมาะสมกับเราว่างบ้างหรือไม่
  6. เข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่ที่เรารู้จัก รวมทั้งครูอาจารย์ เพื่อขอคำแนะนำจากเขาเหล่านั้น
  7. มีกำลังใจกล้าแข็ง ไม่ท้อแท้ ต้องพยามยามเอาชนะปัญหา พึงนึกไว้เสมอว่าความพยายามและความอดทนเท่านั้นที่จะเอาชนะอุปสรรคทั้งปวง

         วิธีการเหล่านี้จะเป็นตัวช่วย เป็นแนวทางสำหรับนำไปปฏิบัติหรือประยุกต์ก่อนปฏิบัติเพื่อเตรียมความพร้อม เพิ่มมูลค่าของตนเองให้น่าสนใจมากยิ่งขึ้น ทั้งในสายตาของครอบครัว และนายจ้าง โอกาสในการได้งานทำก็จะมีมากขึ้น

คะแนน:
ร่วมแสดงความคิดเห็น (Post Comment)