สมบัติของเหล็กข้ออ้อยที่ผลิตผ่านกรรมวิธีทางความร้อน SD40T และ SD50T อ่าน 7,668

สมบัติของเหล็กข้ออ้อยที่ผลิตผ่านกรรมวิธีทางความร้อน SD40T และ SD50T

โดย รศ.เอนก ศิริพานิชกร

รองศาสตราจารย์ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

กรรมการจรรยาบรรณ และอนุกรรมการมาตรฐานการประกอบวิชาชีพ สภาวิศวกร

ประธานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเหล็กเส้นเสริมคอนกรีต (กว.9) สมอ.

ประธานสาขาวิศวกรรมโยธา วสท.

Facebook รศ.เอนก ศิริพานิชกร
 


ดาวน์โหลด PDF เอกสารรายการนี้ได้ที่นี่
 


รูปเนื้อหารายการนี้ดาวน์โหลด PDF เอกสารรายการนี้ได้ที่นี่
 


TumCivil.com Article and Media Section for Education

คะแนน:
ร่วมแสดงความคิดเห็น (Post Comment)