ตัวอย่างการออกแบบพื้น Post-Tension แบบ Bonded system โดยโปรแกรม ADAPT-PT อ่าน 7,313

ตัวอย่างการออกแบบพื้น Post-Tension แบบ Bonded system โดยโปรแกรม ADAPT-PT

โดย คุณอดิเทพ อิศรางกูร ณ อยุธยา

Facebook คุณอดิเทพ อิศรางกูร ณ อยุธยา (Rapin.Prione)

สมาชิกกลุ่ม Ebook

 


ดาวน์โหลด PDF เอกสารรายการนี้ได้ที่นี่
 


รูปเนื้อหารายการนี้ดาวน์โหลด PDF เอกสารรายการนี้ได้ที่นี่
 


TumCivil.com Article and Media Section for Education

คะแนน:
ร่วมแสดงความคิดเห็น (Post Comment)