การเสริมกำลังผนังก่อในโครงอาคารต้านทานแผ่นดินไหว (รศ.ดร.ไพบูลย์ ปัญญาคะโป) อ่าน 2,679

การเสริมกำลังผนังก่อในโครงอาคารต้านทานแผ่นดินไหว (รศ.ดร.ไพบูลย์ ปัญญาคะโป)

เอกสารการบรรยาย "เทคโนโลยีการเสริมกำลัง โครงสร้างอาคาร เพื่อรับแรงแผ่นดินไหว"

โดย รศ.ดร.ไพบูลย์ ปัญญาคะโป

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.ศรีปทุม

เผยแพร่โดย คุณ Terin Neao


สมาชิกกลุ่ม Ebook

 


 หมายเหตุ : จาก คุณ Terin Neao

 เอกสารการบรรยาย "เทคโนโลยีการเสริมกำลัง โครงสร้างอาคาร เพื่อรับแรงแผ่นดินไหว " (Seismic Retrofitting Technology)


1-4 ตุลาคม 2558  ณ โรงแรม เมอร์เคียว เชียงใหม่
 ดาวน์โหลด PDF เอกสารรายการนี้ได้ที่นี่

ดาวน์โหลด PDF เอกสารรายการนี้ได้ที่นี่  (ระบบกูแชร์ ที่โหลดได้ชัวร์และให้คุณมากกว่าหลายรายการ)
 


รูปตัวอย่างเนื้อหารายการนี้ดาวน์โหลด PDF เอกสารรายการนี้ได้ที่นี่

ดาวน์โหลด PDF เอกสารรายการนี้ได้ที่นี่  (ระบบกูแชร์ ที่โหลดได้ชัวร์และให้คุณมากกว่าหลายรายการ)
 


TumCivil.com Article and Media Section for Education

คะแนน:
ร่วมแสดงความคิดเห็น (Post Comment)