เอกสารประกอบคำบรรยาย "การพิจารณาข้อมูลดินเพื่อใช้ในงานเสาเข็ม + ขั้นตอนการทำเสาเข็มเจาะ + และการตรวจสอบ" อ่าน 5,366

เอกสารประกอบคำบรรยาย

"การพิจารณาข้อมูลดินเพื่อใช้ในงานเสาเข็ม + ขั้นตอนการทำเสาเข็มเจาะ + และการตรวจสอบ"

โดย อาจารย์ธเนศ วีระศิริ

ภาควิชาวิศวกรรมโยธา  คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 


ดาวน์โหลด PDF เอกสารคู่มือนี้ได้ที่นี่

ดาวน์โหลด PDF เอกสารคู่มือการเอกสารนี้ได้ที่นี่ (ระบบกูแชร์ ที่โหลดได้ชัวร์และให้คุณมากกว่าหลายรายการ)ดาวน์โหลด PDF เอกสารคู่มือนี้ได้ที่นี่

ดาวน์โหลด PDF เอกสารคู่มือการเอกสารนี้ได้ที่นี่ (ระบบกูแชร์ ที่โหลดได้ชัวร์และให้คุณมากกว่าหลายรายการ)


พบกับบทความของ อ.ธเนศ วีระศิริ on TumCivil ได้ทีนี่

TumCivil.com Article and Media Section for Education

คะแนน:
ร่วมแสดงความคิดเห็น (Post Comment)