ข้อมูลผู้ใช้งาน : Username to login
a-z A-Z 0-9
อยากใส่เลขอะไรก็ได้ตามใจ เอาไว้อ้างอิง
รายละเอียด - Member Details
ต้องกรอกให้ครบ 13 หลัก นะครับ เพื่อเป็นการยืนยัน
ที่อยู่ - Address
การติดต่อที่สะดวก - Quick Contact Details
เกี่ยวกับอาชีพ และ ส่วนตัว
สิ่งที่สนใจเป็นพิเศษ/ สิ่งที่ต้องการได้รับข้อมูล ด้านงานวิศวกรรม สถาปัตย์ ช่าง ฯลฯ
งานด้านวิศวกรรมที่สนใจ
Software ที่อยากเรียนรู้
สิ่งที่อยากให้เปิดสอน/ อบรม
สิ่งที่สนใจเป็นพิเศษ/ สิ่งที่ต้องการได้รับข้อมูล ทั่วไป
บันเทิง
แฟชั่น & ความงาม
อาหาร & เครื่องดื่ม
ท่องเที่ยว
กีฬา
คอมพิวเตอร์ & เทคโนโลยี
สุขภาพ
บ้านและที่อยู่อาศัย
ธุรกิจและเศรษฐกิจ
การศึกษา & การฝึกอบรม
ท่านยินยอมที่จะรับข้อมูลข่าวสาร และ สิทธิพิเศษต่างๆ จาก TumCivil ผ่านทาง โทรศัพท์ มือถือ หรือทาง Email โดยไม่มีเงื่อนไขหรือไม่