GOA001 เปิดตัวใหญ่ A.Frame โปรแกรมวิเคราะห์โครงสร้าง 3 มิติ แบบง่ายๆของคนไทย อ่าน 1,421

จบการอบรม

หัวข้อ: เปิดตัวใหญ่ A.Frame โปรแกรมวิเคราะห์โครงสร้าง 3 มิติ แบบง่ายๆของคนไทย จบการอบรม
รหัสหัวข้อ: GOA001
ผู้บรรยาย-วิทยากร: อ.กฤษดา รักษากุล
ผู้ช่วยบรรยาย / อื่นๆ: อ.วีระ ชานวิทิตกุล , อ.ไชยรัตน์ ไหมสกุล
ค่าอบรม: 800 บาท
เปิดรับสมัคร: 9 พฤษภาคม 2550 - 22 มิถุนายน 2550
วันที่อบรม/สัมมนา: 23 มิถุนายน 2550 เวลา 08:30 น. (ถึง / ช่วงเวลา)
23 มิถุนายน 2550 เวลา 16:30 น.
จำนวนวันที่อบรม: (7 ชม.) 1
รายละเอียด: อบรมวันเสาร์ที่ 23 มิถุนายน 2550
สถานที่อบรม: โรงแรมรอยัลริเวอร์ เชิงสะพานซังฮี้ (ห้องบงกชรัตน์ เอ - ชั้น M Floor)คลิกดูแผนที่
ที่นั่งทั้งหมด (Max): 20 ที่นั่ง
ที่นั่งถูกจองแล้ว: 17 ที่นั่ง รายชื่อผู้เข้าร่วมการอบรม คลิกตรวจสอบรายชื่อ (ผู้ที่ชำระเงิน / จอง หรือในกรณีฟรีคือผู้ที่ถูกอนุมัติแล้ว)
เหลือที่นั่งว่างตอนนี้: 3 ที่นั่ง
สิทธิประโยชน์:
ระดับของหลักสูตร ขั้นพื้นฐาน ขั้นใช้งานจริง ขั้นสูงสุด
 

View :  

* สมัครสมาชิกเพื่อรับสิทธิ์พิเศษ สมัครสมาชิก Engfanatic ที่นี่

 
  สิทธิพิเศษที่เรามอบให้ท่าน :
  1. พิเศษ! - ผู้อบรม สามารถซื้อ โปรแกรม A.Frame  รุ่นเต็มมีลิขสิทธิ์
  + พร้อม Hardlock +  คู่มือ 1 ชุด (ในวันงานเท่านั้น)
+ แถมอบรมเชิงปฏิบัติการฟรี 1 ครั้ง หลังจากเปิดตัว
= ในราคา ลด จาก 9,000 เหลือ 6,900
 

โปรแกรม A- Frame 3D

   
  2ได้แต้มสะสม = 800 แต้มทันที
  3. รับรองคุณภาพว่าใช้งานเป็น จากวิศวกรมืออาชีพ
  4. บริการอาหารบุฟเฟต์อย่างดี
  5. ได้รับคู่มือ A.Frame 3D 1 เล่ม จัดพิมพ์อย่างดี
  6. ได้รับฟรีโปรแกรม A.Frame 3D (Limited Version) 50 Nodes 1 ชุด (ชุด กรณีมาร่วมงาน)
    (เพียงกดปุ่มจองอัตโนมัติแบบระบุที่นั่ง ระบบจะตัดยอดทันที พร้อมสิทธิประโยชน์มากมาย)

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้เผยแพร่วิธีการประยุกต์การใช้งานโปรแกรมทางด้านวิศวกรรมโยธาของไทย ในการวิเคราะห์และออกแบบอาคาร และเป็นการเปิดตัวย่อย (พร้อมอบรม) โปรแกรม A.Frame 3D Structural Analysis Software ซึ่งเป็นโปรแกรมวิเคราะห์โครงสร้าง 3 มิติ (โครงข้อหมุนและข้อแข็ง) โปรแกรมแรกของคนไทย

ผู้ที่อบรม จะได้รับ โปรแกรม รุ่น Limited 50 Nodes ฟรีทันทีไปให้ลองใช้ 1 ชุด

ภาพรวม :

การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในการวิเคราะห์และออกแบบอาคารนั้นนั้นเริ่มเป็นที่นิยมแพร่หลายกันมากขึ้น เนื่องจากมีความสะดวก รวดเร็ว และมีราคาไม่แพง สามารถที่จะตรวจสอบได้ ทำให้ปัจจุบันโปรแกรมสำเร็จรูปที่ใช้ในการวิเคราะห์และออกแบบนั้นได้พัฒนาไปถึงขั้นที่เป็นส่วนหนึ่งของงานวิศวกรรมโยธาไปแล้ว โดยเฉาะในการก่อสร้างอาคารตั้งแต่ขนาดเล็ก จนถึงงานก่อสร้างขนาดใหญ่ และเนื่องด้วยเทคโนโลยีเริ่มเข้ามามีบทบาทยิ่งขึ้น ทำให้ปัจจุบันซอฟต์แวร์หรือโปรแกรมสำเร็จรูปที่ใช้วิเคราะห์ออกแบบมีการพัฒนาไปอีกขั้น ซึ่งช่วยอำนวยความสะดวกได้มากกว่าอดีต

สำหรับโปรแกรมสำเร็จรูปที่ใช้ในการวิเคราะห์และออกแบบโครงสร้างของประเทศไทยนั้น ก็มีการพัฒนาไปในระดับที่ดีมาก อีกทั้งมีราคาไม่แพง ช่วยให้วิศวกรสามารถออกแบบได้รวดเร็วยิ่งขึ้น อีกทั้งยังมีการพัฒนาให้เข้ากับประเทศไทย มีความง่ายในการใช้ ไม่ยุ่งยาก ทำให้โปรแกรมสำเร็จรูปของไทยเริ่มเป็นที่นิยมกันมากขึ้น ด้วยเหตุนี้ทางเรา จึงได้มีการพัฒนา ริเริ่ม การอบรม การสัมมนาเพื่อให้รองรับการใช้งานโปรแกรมสำเร็จรูปดังกล่าว ตั้งแต่ระดับเริ่มต้น จนถึง ระดับสูง คือการประยุกต์การใช้งานให้เข้ากับงานต่างๆ และมีการพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการใช้งานกับเพื่อนๆสมาชิก ลูกค้าและผู้ที่สนใจทั่วไป

จัดโดย :

 Wavee Original Software และ www.tumcivil.com  ศูนย์อบรมและสัมมนาทางวิศวกรรม (TumCivil.com Training Center)

วิทยากร :

คุณ วีระ ชาญวิทิตกุล (V2)
ผู้ก่อตั้ง  Wavee Original Software หรือ ฉายา วิศวกรเฒ่า และผู้พัฒนาโปรแกรม SCD , STD

คุณ ไชยรัตน์ ไหมสกุล (V15)
ผู้เชี่ยวชาญเรื่องการวิเคราะห์และออกแบบอาคารก่อสร้างของกทม. และ อาจารย์พิเศษสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล

คุณ กฤษดา รักษากุล (V6)
ผู้พัฒนาโปรแกรม Visual RC และ EZ Frame 2D

กำหนดการสัมมนา วันเสาร์ที่ 23 มิถุนายน 2550 :

เนื้อหาการอบรม :

  Course Outline
  1.  หลักการวิเคราะห์โครงสร้าง Frame 3 D ทฤษฎี และ รายละเอียดของ Parameter ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง กับการวิเคราะห์ เช่น
2.  ภาพรวมของโปรแกรมวิเคราะห์โครงสร้าง 3D Frame Analysis
3.  หลักการ, ความสามารถ และ ลักษณะพิเศษ ของ โปรแกรม A.Frame
4.  วิธีการใช้งาน โปรแกรม A.Frame โดยสังเขป
    4.1 ลักษณะการป้อนข้อมูลโครงสร้างด้วยการวาดภาพ
    4.2 การวิเคราะห์โครงสร้าง
    4.3 การอ่านค่าในตารางแสดงผลลัพธ์
    4.4 การแสดงผลลัพธ์การวิเคราะห์ด้วยภาพ
5. การ Model โครงสร้าง และการประยุกต์ใช้โปรแกรมในโครงสร้างจริง
6. ตัวอย่างการวิเคราะห์ งานจริง
7.  ตอบปัญหาต่างๆ
 

สิ่งที่จะได้รับวันอบรม :

 • ผู้เข้าอบรมจะมีทักษะในการวิเคราะห์และออกแบบอาคารโดยใช้ซอฟต์แวร์ และเข้าใจถึงวิธีการออกแบบและการประยุกต์การใช้งาน
 • สามารถเข้าใจถึงการวิเคราะห์และออกแบบได้อย่างถูกต้อง
 • สามารถสอบถามรายละเอียดและเงื่อนไขในการออกแบบได้กับวิทยากร
 • เอกสารต่างๆ เกี่ยวกับโปรแกรม
 • โปรแกรม รุ่นเต็ม พร้อม Hardlock

คุณสมบัติผู้เข้าร่วมอบรม :

 • ผู้ที่สนใจทั่วไป วิศวกร ผู้ออกแบบ นักศึกษา
 • วิศวกรโครงสร้าง วิศวกรออกแบบ
 • ลูกค้าที่ซื้อผลิตภัณฑ์ 4 ตัวดังกล่าวไปแล้ว
 • * สมาชิก Engfanatic Club สามารถสะสมแต้มได้ (จองที่นั่งได้ก่อน)  คนทั่วไป ไม่สามารถสะสมแต้มได้ (ที่นั่งมีจำนวนจำกัด)

ซอฟต์แวร์ที่ใช้อ้างอิง :

 • โปรแกรม A.Frame 3D Structural Analysis Software

สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิก :

รายละเอียดเพิ่มเติม สำรองที่นั่ง กรุณาติดต่อ :

 • สามารถสั่งจองอบรม - สัมมนานี้ได้ โดยกดปุ่มจองข้างล่าง หรือ โทร.089-4990739  คุณตั้ม 

รูปตัวอย่างแสดงรายละเอียด :

   

โปรแกรม A- Frame 3D

   

ชมรูปบรรยากาศในการอบรม-สัมมนา :

ชมและสามารถสั่งซื้อ VDO ในการอบรม - สัมมนา :

 • -

โปรโมชั่น สำหรับการอบรมนี้ :

 • * ผู้ที่มาอบรม จะได้รับ โปรแกรม A.Frame รุ่น Limited Version 50 Nodes ทันที

หมายเหตุ :

 • บริการอาหารกลางวันแบบบุฟเฟต์ฟรีสำหรับอบรมนี้     ต้องสมัครสมาชิกก่อนหรือต้องเป็นสมาชิกเท่านั้น สมัครสมาชิก Engfanatic ที่นี่

ร่วมแสดงความคิดเห็น (Post Comment)