STD080 การคำนวณและออกแบบพื้นคอนกรีตอัดแรงทีหลัง (Post-Tensioned Slab Design) รุ่นที่ 4 อ่าน 3,864

จบการอบรม

หัวข้อ: การคำนวณและออกแบบพื้นคอนกรีตอัดแรงทีหลัง (Post-Tensioned Slab Design) รุ่นที่ 4 จบการอบรม
รหัสหัวข้อ: STD080
ผู้บรรยาย-วิทยากร: TumCivil.com Team
ผู้ช่วยบรรยาย / อื่นๆ: รศ.ดร.สายันต์ ศิริมนตรี, อ.ภาคภูมิ วานิชกมลนันท์ และ ทีมวิศวกรจาก บจก. เอสเอ็นพี โพสเท็นชั่น
ค่าอบรม: 5,000 บาท ลดเหลือ 4,500 บาท ลดพิเศษ
เปิดรับสมัคร: 14 เมษายน 2565 - 19 สิงหาคม 2565
วันที่อบรม/สัมมนา: 20 สิงหาคม 2565 เวลา 08:30 น. (ถึง / ช่วงเวลา)
21 สิงหาคม 2565 เวลา 17:00 น.
จำนวนวันที่อบรม: (18 ชม.) 2 วัน
รายละเอียด: อบรมวันเสาร์ที่ 20 สิงหาคม 65 และ อาทิตย์ที่ 21 สิงหาคม 65
สถานที่อบรม: โรงแรมรอยัลริเวอร์ เชิงสะพานซังฮี้คลิกดูแผนที่
ที่นั่งทั้งหมด (Max): 72 ที่นั่ง
ที่นั่งถูกจองแล้ว: 30 ที่นั่ง รายชื่อผู้เข้าร่วมการอบรม คลิกตรวจสอบรายชื่อ (ผู้ที่ชำระเงิน / จอง หรือในกรณีฟรีคือผู้ที่ถูกอนุมัติแล้ว)
เหลือที่นั่งว่างตอนนี้: 42 ที่นั่ง
สิทธิประโยชน์:
ระดับของหลักสูตร ขั้นพื้นฐาน ขั้นใช้งานจริง ขั้นสูงสุด
 


ชมรูปบรรยากาศการอบรมได้ที่นี่

  การคำนวณและออกแบบพื้นคอนกรีตอัดแรงทีหลัง (Post-Tensioned Slab Design) รุ่นที่ 4 (20 - 21 ส.ค.65)

 
ตัวอย่างเอกสารที่แจกเพื่อใช้ในการอบรม...... +++ ตัวอย่างเอกสารการบรรยาย ที่เพิ่มใหม่ .. น่าสนใจมากๆ +++
 

 

 


ราคาค่าอบรม = 4,500 บาท (ในนามบริษัท 4,815 บาท)

พิเศษ โปรโมชั่น สำหรับกรณีบุคคลธรรมดา

ท่านที่เคยอบรมหัวข้อข้างล่าง....มาแล้ว 

การประยุกต์ใช้โปรแกรม SAFE เพื่อการออกแบบอย่างมืออาชีพ รุ่นที่ 1 - 3

การวิเคราะห์ออกแบบพื้นโพสท์เทนชั่นด้วยโปรแกรม ADAPT PT รุ่นที่ 1

Online Training - การออกแบบพื้นโพสท์เทนชั่นด้วย ADAPT PT

ลดราคาเหลือ 3,500 บาท (จาก 4,500 บาท) (สงสัยโทร 089-4990739)


* ผู้เข้าอบรมจะต้องมีประวัติการอบรมในหัวข้อดังกล่าวของ TumCivil มาก่อนเท่านั้น
 


 

  วัตถุประสงค์ และ เหตุผล :

การออกแบบและก่อสร้างโดยใช้ระบบพื้นคอนกรีตอัดแรงแบบดึงทีหลังเป็นที่นิยมอย่างมาก โดยเฉพาะในอาคารสูง เนื่องจากมีข้อได้เปรียบเหนือกว่าคอนกรีตเสริมเหล็ก แต่การออกแบบวิธีนี้ก็มีข้อที่จะต้องพิจารณาเพิ่มเติมจากการออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็กอยู่มาก เพื่อเป็นการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในวิธีการออกแบบวิธีดังกล่าวให้แก่วิศวกร วิศวกรโยธา วิศวกรออกแบบ และผู้ที่สนใจทั่วไป ทาง TumCivil.com   Training Center ได้ร่วมมือกับ ทีมวิศวกรจาก บริษัท เอสเอ็นพี โพสเท็นชั่น จำกัด ได้จัดโครงการอบรมการคำนวณและออกแบบพื้นคอนกรีตอัดแรงทีหลัง (Post-Tensioned Slab Design) ขึ้นมา ซึ่งการอบรมประกอบด้วย การบรรยายทฤษฎี ตัวอย่างการออกแบบ และสาธิตวิธีการทำงานจริง โดยคณะวิทยากรผู้มีความเชี่ยวชาญในการออกแบบการทำงานจริง ให้กับผู้ที่เข้าอบรมรายการนี้

 

  ประโยชน์ของระบบ POST TENSION

• เพิ่มระยะห่างของช่วงเสาทำให้จำนวนเสาลดลง ภายในอาคารดูกว้างขวางขึ้น
• เพิ่มความอิสระในการจัดแนวผนังและเปลี่ยนแปลงได้ตามความต้องการ
• เพิ่มจำนวนชั้น หากเปรียบเทียบความหนาโครงสร้างที่เป็นระบบคาน พื้น Post-Tension จะมีความหนาที่น้อยกว่า สามารถลดความสูงระหว่างชั้น จึงได้จำนวนชั้นที่ เพิ่มขึ้น
• เพิ่มความรวดเร็วในการก่อสร้าง เมื่อออกแบบเป็นแผ่นพื้นท้องเรียบ จะมีความสะดวกในการตั้งแบบหล่อ และสามารถถอดแบบได้เมื่อดึงลวดอัดแรงแล้วเสร็จ
• เพิ่มความประหยัดกว่าระบบพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 10-15%


  ตารางเวลา และหัวข้อบรรยาย :

 
  การคำนวณและออกแบบพื้นคอนกรีตอัดแรงทีหลัง (Post-Tensioned Slab Design) รุ่นที่ 4
 
 
 วันเสาร์ที่ 20 สิงหาคม 2565  ( โดย  รศ.ดร.สายันต์ ศิริมนตรี )
 
 - 7.00 – 8.00 น.  -  ลงทะเบียน / รับเอกสารอบรม + DVD + บัตรป้ายชื่อ

 - 8.30 – 10.30 น.

  -  เกี่ยวกับความรู้พื้นฐานที่ต้องใช้ในการออกแบบพื้น Post tension
 -  วัสดุที่ใช้ในงานคอนกรีตอัดแรง
 
-  แนวคิด การวิเคราะห์ และ ออกแบบคอนกรีตอัดแรง เบื้องต้น (Determinate structure)

      โดย  รศ.ดร.สายันต์ ศิริมนตรี
 
     << พักเบรค 15 นาที >>

  - 10.45 – 12.15 น.

   -  การวิเคราะห์และออกแบบคานต่อเนื่อง (Indeterminate structure)
 
 -  Primary & Secondary moment
 
      โดย  รศ.ดร.สายันต์ ศิริมนตรี
 
     << พักทานอาหารบุฟเฟต์กลางวัน >>

 - 13.15 – 14.45 น.

   -  การออกแบบพื้น Post tension โดยวิธี สูตรสำเร็จ (Direct design method)

      โดย  รศ.ดร.สายันต์ ศิริมนตรี
 
     << พักเบรค 15 นาที >>

  15.00 – 17.00 น.

   -  การออกแบบพื้น Post tension โดยวิธี Equivalent frame

      โดย  รศ.ดร.สายันต์ ศิริมนตรี
 
     -  พักผ่อนตามอัธยาศัย พบปะพูดคุย สอบถามปัญหากับวิทยากร
 

  วันอาทิตย์ที่ 21 สิงหาคม 2565 ( โดย  อ.ภาคภูมิ วานิชกมลนันท์ )
 

 - 7.00 – 8.00 น.    -  ลงทะเบียน

  - 8.30 – 10.30 น.

   -  Materials in Post-tensioned Slab
   -  Equivalent Frame Method
   -  Punching Shear Design
   -  Design Recommendations

      โดย  อ.ภาคภูมิ วานิชกมลนันท์
 
     << พักเบรค 15 นาที >>

  - 10.45 – 12.15 น.

   -  Elongation Calculation
   -  Restraint Cracks in Post-Tensioned Slab
   -  Deflection Check
   -  Vibration Check
   -  Post-Tensioned Slab Design Combine with Lateral Forces
 
      โดย  อ.ภาคภูมิ วานิชกมลนันท์
 
     << พักทานอาหารบุฟเฟต์กลางวัน >>

  - 13.15 – 14.45 น.

   -  Numerical Example for Post-Tensioned Slab by Hand
   -  Numerical Example for Post-Tensioned Slab by Adapt-PT

      โดย  อ.ภาคภูมิ วานิชกมลนันท์
 
     << พักเบรค 15 นาที >>

  - 15.00 – 17.00 น.

   -  Example of Post-Tensioned Slab Drawing and Work Process
   -  ตัวอย่างแสดงการวางลวดจริง  (ผู้อบรมลงไปชมการสาธิต)
   -  สาธิตขั้นตอนการดึงลวดจริง  (ผู้อบรมลงไปชมการสาธิต)
   -  ทดสอบคุณภาพปูน Grout  (ผู้อบรมลงไปชมการสาธิต)

      โดย  SNP TEAM
 
     -  พักผ่อนตามอัธยาศัย พบปะพูดคุย สอบถามปัญหากับวิทยากร

 * กำหนดการและเวลา อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เพื่อประโยชน์ของผู้อบรม
 

    จัดโดย :

     ศูนย์อบรมและสัมมนาทางวิศวกรรม (TumCivil.com Training Center) และ บริษัท เอสเอ็นพี โพสเท็นชั่น จำกัด

    วิทยากร / ผู้บรรยาย :

      

    รศ.ดร.สายันต์ ศิริมนตรี

    - B.Eng. (Civil Engineering), Khonkaen University, Thailand.
 
  - M.Eng. วิศวกรรมโครงสร้าง, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
 
  - Ph.D. (Structural Engineering), Khonkaen University, Thailand.

 
   - Durability of concrete structures
 
  - Repair and strengthening of concrete structures
 
  - Structural evaluation of concrete building and bridge structures
 

     

    อ.ภาคภูมิ วานิชกมลนันท์

 
  - ผู้ชำนาญเรื่องการออกแบบพื้นคอนกรีตอัดแรงแบบดึงทีหลัง พื้นโพสท์เทนชั่น
 
   - วิศวกรผู้ออกแบบและแก้ปัญหาพื้นคอนกรีตอัดแรงแบบดึงทีหลัง
 

 


รูปประกอบสำหรับการอบรม......

 

 
ถ้ายังไม่เป็นสมาชิก.........ต้องสมัครสมาชิกด้วยนะครับ

(สมัครสมาชิก......กรุณาคลิกที่นี่)
 +++ ตัวอย่างเอกสารการบรรยาย +++

ดูตัวอย่างเอกสารที่ใช้ในการบรรยายในส่วนของผู้ทำงานจริงคลิกที่นี่ครับ
 

 

 


ถ้ายังไม่เป็นสมาชิก.........ต้องสมัครสมาชิกด้วยนะครับ

(สมัครสมาชิก......กรุณาคลิกที่นี่)
 

 


สนับสนุนการจัดทำและบรรยายโดย

บริษัท เอสเอ็นพี โพสเท็นชั่น จำกัด

[SNP POST TENSION CO.,LTD.] (เว็บไซต์บริษัท)

110/18 หมู่ 2 ต.มหาสวัสดิ์ อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130
TEL : 02-985-2357 FAX : 02-985-0251
Website : www.snp-post.com


 

 
ร่วมแสดงความคิดเห็น (Post Comment)