CSE005 การพัฒนาสเปรดชีต (Excel) เพื่อใช้ในการออกแบบโครงสร้าง รุ่นที่ 1 อ่าน 9,770

จบการอบรม

หัวข้อ: การพัฒนาสเปรดชีต (Excel) เพื่อใช้ในการออกแบบโครงสร้าง รุ่นที่ 1 จบการอบรม
รหัสหัวข้อ: CSE005
ผู้บรรยาย-วิทยากร: TumCivil.com Team
ผู้ช่วยบรรยาย / อื่นๆ: อ.โม ศิรัณ หงษ์ยศ และ อ.วิโรจน์ ลิชนะเธียร
ค่าอบรม: 5,000 บาท ลดเหลือ 3,500 บาท ลดพิเศษ
เปิดรับสมัคร: 30 พฤศจิกายน 2562 - 12 มีนาคม 2563
วันที่อบรม/สัมมนา: 14 มีนาคม 2563 เวลา 00:00 น. (ถึง / ช่วงเวลา)
15 มีนาคม 2563 เวลา 00:00 น.
จำนวนวันที่อบรม: (18 ชม.) 2
รายละเอียด: อบรมวันเสาร์ที่ 14 มีนาคม 2563 และ วันอาทิตย์ที่ 15 มีนาคม 2563
สถานที่อบรม: โรงแรมรอยัลริเวอร์ เชิงสะพานซังฮี้คลิกดูแผนที่
ที่นั่งทั้งหมด (Max): 107 ที่นั่ง
ที่นั่งถูกจองแล้ว: 102 ที่นั่ง รายชื่อผู้เข้าร่วมการอบรม คลิกตรวจสอบรายชื่อ (ผู้ที่ชำระเงิน / จอง หรือในกรณีฟรีคือผู้ที่ถูกอนุมัติแล้ว)
เหลือที่นั่งว่างตอนนี้: 5 ที่นั่ง
สิทธิประโยชน์:
ระดับของหลักสูตร ขั้นพื้นฐาน ขั้นใช้งานจริง ขั้นสูงสุด


ชมรูปบรรยากาศการอบรมได้ที่นี่

  การพัฒนาสเปรดชีต (Excel) เพื่อใช้ในการออกแบบโครงสร้าง รุ่นที่ 1 (14 - 15 มี.ค.63)
 

 

มีมาตรการป้องกัน โรคโควิค 19

มีแอลกอฮอล์ให้ตามจุด และ โรงแรมไม่รับคนจีนเลย
---------------------------------------------------------
มีการสแกนอุณหภูมิก่อนเข้าห้อง ถ้าใครมีไข้จะส่งไปหาหมอ
และ บริการหน้ากากอนามัยให้ผู้อบรม

 


อบรมแบบ Sharing Training (คลิกดูความหมาย) 

 โปรดทราบ........จองแล้วยกเลิก / จองเล่นๆ ได้ ไม่เกิน 3 ครั้ง

โปรดทราบกรณี จองแล้วยกเลิก ระบบจะอนุญาตให้ทำได้แค่ 3 ครั้ง

ครั้งที่ 4 จะไม่สามารถจองอบรมรายการใดๆได้อีก (โดน Blacklist โดยระบบอัตโนมัติ)

เพื่อป้องกันคนจองแล้วกั๊กที่ จองแล้วไม่จ่าย ติดต่อไม่ได้ เพราะทำให้เราทำงานยาก

ดังนั้น....การจองครั้งต่อไปจะต้องชำระเงินทันที...หรือ เมล์ที่ [email protected]

 


 


 


สิทธิพิเศษสำหรับวิศวกรไทย สมาชิก TumCivil เอกสารแจกครบ

หลักสูตรนี้ราคาเพียง = 3,500. (2 วันเต็ม / ราคาบุคคลสมาชิก)

(*กรณีบริษัท .... ผู้อบรมต้องเป็นสมาชิก ราคา ท่านละ 4,815 บาท / )

หรือ ในนามบริษัท เมล์มาที่ [email protected]
 


 

 

 

สำหรับวิศวกร นายช่าง ที่พิการ หรือ ทุพพลภาพ มาฟรี 
 

 


ท่านเองก็สามารถเขียนโปรแกรมไว้ใช้เองได้ง่ายๆ

คำนวณโครงสร้าง / ออกแบบ
 

 

...... ตังอย่างเอกสารการอบรม

เอกสารที่แจกเพื่อใช้ในการอบรม รูปเล่มอย่างดี ... แจกให้ทุกคนที่มา

หนังสือที่ใช้ในการอบรม เน้นทำงานจริง และ ไม่มีที่ใดมาก่อน
 ตัวอย่างรูปประกอบที่เกี่ยวข้อง

 

 


ถ้ายังไม่เป็นสมาชิก.........ต้องสมัครสมาชิกด้วยนะครับ
 

 

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้วิศวกร นิสิต นักศึกษา สามารถที่จะเขียนและพัฒนาใช้ Form ของ VBA ในการกรอกข้อมูล และ Macro และ ปุ่มคำสั่งบน Excel สั่งการทำงาน Excel สำหรับงานด้านงานวิศวกรรมโยธาได้ รวมถึงเข้าใจหลักในการเขียนโปรแกรมด้วย ภาษาวิชวลเบสิกบน Excel (VBA) เพื่อเป็นการพัฒนาและต่อยอดไปในการทำงานและประกอบอาชีพได้ รวมทั้งสามารถที่จะนำหลักการไปพัฒนาซอฟต์แวร์อื่นๆได้ในอนาคตได้


ลักษณะการอบรม และรายละเอียดอบรม :

1. ศึกษาการพัฒนา Spread Sheet ด้วย Excel แบบ Step by Steps
2. เรียนรู้ Basic Function เพื่อนำไปเขียนเป็นโปรแกรมออกแบบโครงสร้าง
3. ศึกษา Function ทางคณิตศาสตร์ใน Excel เพื่อนำไปใช้ในการเขียน Excel เพื่อการออกแบบ
4. การใช้ Macro เบื้องต้น เพื่อเพิ่มลูกเล่นให้กับ Excel
5. เรียนรู้คำสั่งพื้นฐานในการสร้างความสำพันธ์ของข้อมูลใน cell ต่างๆ
6. การ Link ข้อมูลในแบบต่างๆ และยังสามารถ Link ข้อมูลข้าม File ได้ด้วย
7. การ Protection Sheet เพื่อป้องกันการนำไป Copy
8. การประยุกต์ Graph ใน Excel เพื่อนำมาเขียนหน้าตัดคาน
9. ในการอบรมครั้งนี้จะเปิดเผยสูตร ที่ใช้เขียน Spread Sheet เช่น jFoot เป็นต้น เพื่อไว้ใช้ประกอบการอ้างอิง ในอนาคตได้

 

"เราสอนโดยวิทยากรประสบการณ์สูง เป็นกันเอง สอนสนุก..... ซึ่งเราจึงอยากจะบอกว่า มางานนี้เป็นแน่ครับ "


ตารางเวลา และหัวข้อบรรยาย :

 
  การพัฒนาสเปรดชีต (Excel) เพื่อใช้ในการออกแบบโครงสร้าง รุ่นที่ 1
 
 
 วันเสาร์ที่ 14 มีนาคม 2563
 
 - 7.00 – 8.00 น.  ลงทะเบียน / รับเอกสารอบรม + DVD + บัตรป้ายชื่อ

  - 8.30 – 10.30 น.

 
1. ศึกษาการพัฒนา Spread Sheet ด้วย Excel แบบ Step by Steps
 
     << พักเบรค 15 นาที >>

  - 10.45 – 12.15 น.

 
2. เรียนรู้ Basic Function เพื่อนำไปเขียนเป็นโปรแกรมออกแบบโครงสร้าง
 
     << พักทานอาหารบุฟเฟต์กลางวัน >>

 - 13.15 – 14.45 น.


 
3. ศึกษา Function ทางคณิตศาสตร์ใน Excel เพื่อนำไปใช้ในการเขียน Excel เพื่อการออกแบบ
 

     << พักเบรค 15 นาที >>

  - 15.00 – 17.00 น.

 
4. การใช้ Macro เบื้องต้น เพื่อเพิ่มลูกเล่นให้กับ Excel
 
   พักผ่อนตามอัธยาศัย พบปะพูดคุย สอบถามปัญหากับวิทยากร

 * กำหนดการและเวลา อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เพื่อประโยชน์ของผู้อบรม
 

 

 
  การพัฒนาสเปรดชีต (Excel) เพื่อใช้ในการออกแบบโครงสร้าง รุ่นที่ 1
 
 
 วันอาทิตย์ที่ 15 มีนาคม 2563
 
 - 7.00 – 8.00 น.  ลงทะเบียน / รับเอกสารอบรม + DVD + บัตรป้ายชื่อ

  - 8.30 – 10.30 น.

 1. เรียนรู้คำสั่งพื้นฐานในการสร้างความสำพันธ์ของข้อมูลใน cell ต่างๆ
 
     << พักเบรค 15 นาที >>

  - 10.45 – 12.15 น.

 2. การ Link ข้อมูลในแบบต่างๆ และยังสามารถ Link ข้อมูลข้าม File ได้ด้วย
 
     << พักทานอาหารบุฟเฟต์กลางวัน >>

 - 13.15 – 14.45 น.


 3. การ Protection Sheet เพื่อป้องกันการนำไป Copy
 

     << พักเบรค 15 นาที >>

  - 15.00 – 17.00 น.

 4. การประยุกต์ Graph ใน Excel เพื่อนำมาเขียนหน้าตัดคาน
 
   พักผ่อนตามอัธยาศัย พบปะพูดคุย สอบถามปัญหากับวิทยากร

 * กำหนดการและเวลา อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เพื่อประโยชน์ของผู้อบรม
 

 

วิทยากร / ผู้บรรยาย :

อ.ศิรัณ หงษ์ยศ (อ.โม) (สามัญวิศวกร)
B.Eng (Civil)
ผู้พัฒนา Spread Sheet RC_2003 และโปรแกรม jFoot ปล่อย Download ใน Tumcivil.com ซึ่งมียอด Download มากกว่า 30,000 ครั้ง

 

อ.วิโรจน์ ลิชนะเธียร (อ.โย่ง) (สามัญวิศวกร)
วิศวกรโครงสร้างและออกแบบ

วิศวกรโครงสร้าง ผู้เชี่ยวชาญการใช้โปรแกรม MIDAS GEN / Excel
ผู้เชี่ยวชาญการออกแบบอาคาร
เน็ตไอดอลชื่อดัง ในวงการวิศวกรรม

 

จัดโดย :

ศูนย์อบรมและสัมมนาทางวิศวกรรม (TumCivil.com Training Center) และ บ.ยูโลจี (ประเทศไทย) จก.

ลักษณะการอบรม :

ให้ผู้อบรมนำ Notebook มาด้วย และใช้ Microsoft Excel ตั้งแต่ Version 2003 ขึ้นไป  มี Workshop และ ใช้หนังสือเอกสารประกอบ

สิ่งที่จะได้รับวันอบรม :

  • CODE ที่ใช้ในการบรรยาย
  • เอกสารต่างๆ เกี่ยวกับโปรแกรม คู่มือ
  • ใบวุฒิบัตรรับรองโดยวิทยากร
  • VDO การสอนระหว่างในห้องเรียน 1 ชุด / 1 ท่าน
  • อาหารค่ำแบบบุฟเฟต์ระดับหรู อาหารว่าง และ กาแฟ พร้อมของว่างตลอดการอบรม

คุณสมบัติผู้เข้าร่วมอบรม:

  • วิศวกรโยธา นิสิต นักศึกษา
  • วิศวกรออกแบบโครงสร้าง และ ผู้สนใจทั่วไป

 ซอฟต์แวร์ที่ใช้อ้างอิง :

  • Microsoft Excel ตั้งแต่ Version 2003 ขึ้นไป

สอบถามเพิ่มเติม :

คุณตั้ม หรือ [email protected] (กรณีนิติบุคคล)

 


 


ถ้ายังไม่เป็นสมาชิก.........ต้องสมัครสมาชิกด้วยนะครับ
 


 

สัญลักษณ์และคุณภาพเพิ่มเติมสำหรับรายการนี้


 

ร่วมแสดงความคิดเห็น (Post Comment)