IES070 การวิเคราะห์ออกแบบโครงสร้างด้วยโปรแกรม MIDAS GEN และ Design Plus 2015 รุ่นที่ 6 อ่าน 14,790

จบการอบรม

หัวข้อ: การวิเคราะห์ออกแบบโครงสร้างด้วยโปรแกรม MIDAS GEN และ Design Plus 2015 รุ่นที่ 6 จบการอบรม
รหัสหัวข้อ: IES070
ผู้บรรยาย-วิทยากร: TumCivil.com Team
ผู้ช่วยบรรยาย / อื่นๆ: รศ.ดร.พูลศักดิ์ เพียรสุสม, อ.วิโรจน์ ลิชนะเธียร และ อ.ปวริศร์ ศิริพิพัฒกุล
ค่าอบรม: 5,000 บาท ลดเหลือ 4,500 บาท ลดพิเศษ
เปิดรับสมัคร: 25 กุมภาพันธ์ 2561 - 7 ธันวาคม 2561
วันที่อบรม/สัมมนา: 8 ธันวาคม 2561 เวลา 08:30 น. (ถึง / ช่วงเวลา)
9 ธันวาคม 2561 เวลา 17:00 น.
จำนวนวันที่อบรม: (18 ชม.) 2 วัน
รายละเอียด: วันเสาร์ที่ 8 ธันวาคม 61 และ วันอาทิตย์ที่ 9 ธันวาคม 61
สถานที่อบรม: โรงแรมรอยัลริเวอร์ เชิงสะพานซังฮี้คลิกดูแผนที่
ที่นั่งทั้งหมด (Max): 129 ที่นั่ง
ที่นั่งถูกจองแล้ว: 127 ที่นั่ง รายชื่อผู้เข้าร่วมการอบรม คลิกตรวจสอบรายชื่อ (ผู้ที่ชำระเงิน / จอง หรือในกรณีฟรีคือผู้ที่ถูกอนุมัติแล้ว)
เหลือที่นั่งว่างตอนนี้: 2 ที่นั่ง
สิทธิประโยชน์:
ระดับของหลักสูตร ขั้นพื้นฐาน ขั้นใช้งานจริง ขั้นสูงสุด
 


ชมรูปบรรยากาศการอบรมได้ที่นี่

การวางแผนและบริหารโครงการก่อสร้างด้วยระบบ BIM โดย Navisworks รุ่นที่ 1 (6 - 7 ต.ค.61)  การวิเคราะห์ออกแบบโครงสร้างด้วยโปรแกรม MIDAS GEN และ Design Plus 2015 รุ่นที่ 6 (8 - 9 ธ.ค.61)

การวิเคราะห์ออกแบบโครงสร้างด้วย MIDAS GEN + Design Plus รุ่นที่ 6  (Facebook)
 


 


พิเศษ!!.. เทคนิคการสอนและเอกสารเพิ่มเติม จาก อ.วิโรจน์ ย.โย่ง


คู่มืออบรมปกแข็งอย่างดี 1 เล่ม + VDO บรรยาย + VDO เพิ่มเติม +

 +  โปรแกรม MIDAS Gen 2015 Full Version (รุ่นพิเศษ)
 

 

 


เล่มที่ใช้ในการอบรมครั้งนี้...

เอกสารที่แจกเพื่อใช้ในการอบรม รูปเล่มอย่างดี ... แจกให้ทุกคนที่มา

ปกแข็งขนาด B5 ... อย่างดี เนื้อหา วิทยากร 2 ท่าน
รูปประกอบหน้าตาของโปรแกรม MIDAS Gen 2015ที่มาของภาพ MIDAS Korea, อ.ปวริศร์ ศิริพิพัฒกุล และ อ.วิโรจน์ ลิชนะเธียร
 

 

 

ถ้ายังไม่เป็นสมาชิก.........ต้องสมัครสมาชิกด้วยนะครับ

(สมัครสมาชิก......กรุณาคลิกที่นี่)
 

 

 

 


วัตถุประสงค์ และ เหตุผล :
วัตถุประสงค์หลักของการอบรมการครั้งนี้เพื่อช่วยวิศวกรหรือผู้ที่สนใจทั่วไปสามารถเข้าใจโปรแกรม MIDAS Gen (2015) โดยมีความรู้และความเข้าใจในขั้นตอนของการใช้งาน การใช้เครื่องมือ การขึ้นรูปโครงสร้าง การวิเคราะห์ รวมทั้งการออกแบบ โครงสร้างต่างๆในงานวิศวกรรมและนำโปรแกรมดังกล่าวไปใช้งานได้อย่างจริงจังมากกว่าเพียงเพื่อการรู้จักโปรแกรมเท่านั้น โปรแกรมนี้จัดเป็นโปรแกรมที่มีประสิทธิภาพสูงสำหรับงานออกแบบอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กและอาคารเหล็ก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง สามารถออกแบบอาคารทั้งหมดได้ในประเทศไทย มี Section และ ตารางเหล็ก พร้อม Code ออกแบบของประเทศไทยด้วย
 

วิทยากร / ผู้บรรยาย :

รศ.ดร.พูลศักดิ์ เพียรสุสม (VIP)
• ผู้เชี่ยวชาญการออกแบบชิ้นส่วนสำเร็จรูป Precast วสท.
• อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมโยธา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


อ.วิโรจน์ ลิชนะเธียร (อ.โย่ง)
วิศวกรโครงสร้างและออกแบบ

วิศวกรโครงสร้าง ผู้ช่วยโมเดลและติดตั้งโปรแกรม
ผู้สาธิตโมเดลจริง Step by Step


อ.ปวริศร์ ศิริพิพัฒกุล (อ.หนุ่ม)
วิศวกรโครงสร้างและออกแบบ

อาจารย์พิเศษหลายสถาบัน (วิทยากรเสียงเสน่ห์)
กรรมการผู้จัดการ MIDAS Thailand Group

 

จัดโดย :
ศูนย์อบรมและสัมมนาทางวิศวกรรม (TumCivil.com Training Center)
 

ลักษณะการอบรม :
ให้ผู้อบรมนำ Notebook มาเอง เรามีปลั๊กไฟเต้าเสียบไว้ให้ สอนโดยการให้ผู้อบรมทำตามและสอบถามได้ตลอดเวลา
 

สิ่งที่จะได้รับวันอบรม :

  • คู่มือเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์ออกแบบโครงสร้างด้วย MIDAS GEN 2015 ปกแข็งอย่างดี 1 เล่ม

  • โปรแกรม MIDAS Gen 2015 รุ่น Full แบบใช้งานได้ 1 ชุด  (หน้าจอจะกระพริบนิดหน่อย)

  • ใบรับรองการอบรมโดยวิทยากร

  • VDO การสอนระหว่างในห้องเรียน 1 ชุด / 1 ท่าน

  • อาหารกลางวันแบบบุฟเฟต์ อาหารว่าง และ กาแฟ พร้อมของว่างตลอดการอบรม
     

สอบถามเพิ่มเติม :
คุณตั้ม หรือ [email protected] (กรณีนิติบุคคล)


ข้อความพิเศษจากผู้สอน
โปรแกรมที่จะเอามาลงนี้ สามารถใช้งานได้จริงแบบ Full Version ใช้รุ่น 2015 สามารถลงได้ทุกเครื่อง ผู้เข้าเรียนสามารถใช้ได้แบบไม่จำกัด และใช้งานได้ทั้งหมดของ Function แต่มีข้อเสียนิดหน่อยคือ หน้าจอบางท่านอาจจะกระพริบบ้าง


 

 


ตารางเวลา และหัวข้อบรรยาย :

 
  การวิเคราะห์ออกแบบโครงสร้างด้วยโปรแกรม MIDAS GEN และ Design Plus 2015 รุ่นที่ 6
 
 
 วันเสาร์ที่ 8 ธันวาคม 2561
 
  7.00 – 8.00 น.    - ลงทะเบียน / รับเอกสารอบรม + DVD + บัตรป้ายชื่อ
    รศ.ดร.พูลศักดิ์ เพียรสุสม
  8.30 – 10.30 น.    - หลักการออกแบบอาคาร การออกแบบเบื้องต้นตรวจสอบความมั่นคง การวิเคราะห์โครงสร้าง
     << พักเบรค 15 นาที >>
  10.45 – 12.15 น.    - การพิจารณาโครงสร้าง การกำหนดวิธีการออกแบบตามมาตรฐาน และการนำเข้าสู่การใช้โปรแกรม
     << พักทานอาหารบุฟเฟต์กลางวัน >>
    อ.ปวริศร์ ศิริพิพัฒกุล
  13.15 – 14.45 น.

   - รูปแบบและการทํางานของโปรแกรม midas Gen 2015
   - Node/Element : เครื่องมือในการสร้างแบบจำลอง

     << พักเบรค 15 นาที >>
  15.00 – 17.00 น.    - Property : สร้างคุณสมบัติ และหน้าตัด
   - Boundary : สร้างจุดรองรับของแบบจำลองในรูปแบบ Fix, Pin, Spring
     - พักผ่อนตามอัธยาศัย พบปะพูดคุย สอบถามปัญหากับวิทยากร

 * กำหนดการและเวลา อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เพื่อประโยชน์ของผู้อบรม
 
 
  
 
 วันอาทิตย์ที่ 9 ธันวาคม 2561
 
  7.00 – 8.00 น.    - ลงทะเบียน
    อ.ปวริศร์ ศิริพิพัฒกุล (+ ผู้ช่วย อ.วิโรจน์ ลิชนะเธียร)
  8.30 – 10.30 น.    - Load / Load Type :
   - Tools : เครื่องมือที่จำเป็นในการทำงาน
     << พักเบรค 15 นาที >>
  10.45 – 12.15 น.    - ออกแบบโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก และโครงสร้างเหล็ก
   - การออกแบบโดย Design Plus+
     << พักทานอาหารบุฟเฟต์กลางวัน >>
  13.15 – 14.45 น.

   - การวิเคราะห์ แรงลม และแผ่นดินไหว
   - ตรวจสอบความมั่นคงของโครงสร้าง Story
   - ตรวจสอบโมเมนต์พลิกคว่ำ

     << พักเบรค 15 นาที >>
    อ.วิโรจน์ ลิชนะเธียร
  15.00 – 17.00 น.    - วิเคราะห์ และออกแบบขั้นสูง
   - แนะนำตัวอย่างการออกแบบเพิ่มเติม
     - พักผ่อนตามอัธยาศัย พบปะพูดคุย สอบถามปัญหากับวิทยากร

 * กำหนดการและเวลา อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เพื่อประโยชน์ของผู้อบรม
 

 

 

ถ้ายังไม่เป็นสมาชิก.........ต้องสมัครสมาชิกด้วยนะครับ

(สมัครสมาชิก......กรุณาคลิกที่นี่)
 


 
 


สัญลักษณ์และคุณภาพเพิ่มเติมสำหรับรายการนี้
 


 


TumCivil QC Training Center
 


ร่วมแสดงความคิดเห็น (Post Comment)