STD063 การออกแบบโครงสร้างคอนกรีตอัดแรงและระบบประกอบอื่นๆ รุ่นที่  2 (รุ่นสุดท้าย) อ่าน 14,095

จบการอบรม

หัวข้อ: การออกแบบโครงสร้างคอนกรีตอัดแรงและระบบประกอบอื่นๆ รุ่นที่  2 (รุ่นสุดท้าย) จบการอบรม
รหัสหัวข้อ: STD063
ผู้บรรยาย-วิทยากร: TumCivil.com Team
ผู้ช่วยบรรยาย / อื่นๆ: ผศ.ดร.นเรฏฐ์ (นเรศ) พันธราธร
ค่าอบรม: 5,000 บาท ลดเหลือ 3,000 บาท ลดพิเศษ
เปิดรับสมัคร: 5 กุมภาพันธ์ 2561 - 25 กรกฎาคม 2562
วันที่อบรม/สัมมนา: 27 กรกฎาคม 2562 เวลา 08:30 น. (ถึง / ช่วงเวลา)
28 กรกฎาคม 2562 เวลา 17:00 น.
จำนวนวันที่อบรม: (18 ชม.) 2 วัน
รายละเอียด: เริ่มอบรมวันเสาร์ที่ 27 และ วันอาทิตย์ที่ 28 กรกฎาคม 2562
สถานที่อบรม: โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพฯคลิกดูแผนที่
ที่นั่งทั้งหมด (Max): 120 ที่นั่ง
ที่นั่งถูกจองแล้ว: 108 ที่นั่ง รายชื่อผู้เข้าร่วมการอบรม คลิกตรวจสอบรายชื่อ (ผู้ที่ชำระเงิน / จอง หรือในกรณีฟรีคือผู้ที่ถูกอนุมัติแล้ว)
เหลือที่นั่งว่างตอนนี้: 12 ที่นั่ง
สิทธิประโยชน์:
ระดับของหลักสูตร ขั้นพื้นฐาน ขั้นใช้งานจริง ขั้นสูงสุด


ชมรูปบรรยากาศการอบรมได้ที่นี่

การวิเคราะห์ออกแบบโครงสร้างเหล็ก (Steel Design) และจุดต่อโดยใช้ Multiframe 4D รุ่นที่ 3 (28 - 29 เม.ย.61)   การออกแบบโครงสร้างคอนกรีตอัดแรงและระบบประกอบอื่นๆ รุ่นที่ 2 (27 - 28 ก.ค.62)

  การออกแบบโครงสร้างคอนกรีตอัดแรงและระบบประกอบอื่นๆ รุ่นที่ 2
 Facebook)

 

 

>> ย้ายไป (ครั้งที่ 3>>>  [ 27 - 28  กรกฎาคม 2562 ]

 


พิเศษ โปรโมชั่น สำหรับกรณีบุคคลธรรมดา

จะจัดครั้งสุดท้ายในลักษณะนี้แล้ว

ราคาพิเศษ 3,000 บาท (จาก 5,000 บาท) โปรแรงสุด


 (ในนามบริษัท 4,815 บาท) (โทร 089-4990739)
 

 
 


ตัวอย่างเอกสารที่แจกเพื่อใช้ในการอบรม......

++ ดร.นเรฏฐ์ (นเรศ) คือ ต้นตำรับการติวสมัยใหม่ และ สอนสนุกและเข้าใจง่าย ++

เล่มที่ใช้อบรมงานนี้......

เล่มนี้ ผศ.ดร.นเรฏฐ์ พันธราธร ใช้เป็นเล่มล่าสุดในการอ้างอิง.....

++ แถมฟรี อีก 1 เล่ม ... หนังสือ ออกแบบคอนกรีตอัดแรง 1 เล่ม......

 

 

ตัวอย่าง VDO การบรรยายโดย ผศ.ดร.นเรฏฐ์ พันธราธร

 

 

TumCivil TV (แนะนำ VDO ที่เกี่ยวข้อง)

 
 

วัตถุประสงค์ และ เหตุผล :

เพื่อให้วิศวกร นิสิต นักศึกษาหรือผู้ที่สนใจทั่วไป สามารถเข้าใจถึงการออกแบบอาคารและโครงสร้างคอนกรีตอัดแรง (คอร) ซึ่งสามารถอธิบายได้จากวิศวกรอาจารย์ผู้มีประสบการณ์ในการออกแบบ รวมถึงเทคนิคต่างๆเฉพาะตัวในการออกแบบ การเลือกวัสดุ การใช้ Tips ลูกเล่นในการทำงาน เพื่อให้การออกแบบเป็นเรื่องง่ายๆ เรื่องสนุกสนานแทนที่จะต้องมานั่งปวดหัว ซึ่งการสอนครั้งนี้เน้นการสอนตามมาตรฐานและข้อกำหนดของวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย (ว.ส.ท.) การออกแบบครั้งนี้จะเพิ่มในส่วนของการออกแบบโครงสร้างและตัวย่างจริง รวมทั้งระบบชิ้นส่วนสำเร็จรูป (Precast Concrete Structure) และ การออกแบบระบบพื้นโพสต์เทนชั่นไปด้วย เพื่อให้วิศวกรผู้ออกแบบสามารถนำไปใช้ออกแบบได้จริง

รูปแบบการสอน:

สอนภาคทฤษฎีและปฏิบัติไปพร้อมๆกัน (เน้นหลักความเข้าใจ และ การนำไปใช้)  มีการใช้ตำราที่เหมาะสมในการสอน(เขียนขึ้นมาเพื่องานนี้)  และ แจกซอฟต์แวร์ที่จำเป็นให้กับผู้อบรม โดยผู้เข้าร่วมการอบรมทุกท่านจะนั่งตามผังที่นั่ง  วิทยากรสอนโดยเครื่องProjector และมีการสอนแบบยืดหยุ่น สอนจนกว่าจะเป็น สอบถามได้ตลอดเวลา สอนเป็นภาษาไทยล้วน เนื้อหาเป็นทั้งภาษาไทยและอังกฤษ

ตารางเวลา และหัวข้อบรรยาย :

 
  การออกแบบโครงสร้างคอนกรีตอัดแรงและระบบประกอบอื่นๆ รุ่นที่ 2
 
 
 วันเสาร์ที่ 27 กรกฎาคม 2562
 
 - 7.00 – 8.00 น.  -  ลงทะเบียน / รับเอกสารอบรม + DVD + บัตรป้ายชื่อ

 - 8.30 – 10.30 น.

 -  บทนำเรื่อง คอนกรีตอัดแรง
 -  
ชนิดของคอนกรัตอัดแรง
 
     << พักเบรค 15 นาที >>

  - 10.45 – 12.15 น.

   -  หลักการวิเคราะห์และออกแบบคอนกรีตอัดแรง
 
 -  คุณสมบัติของวัสดุสำหรับคอนกรัตอัดแรง
 
     << พักทานอาหารบุฟเฟต์กลางวัน >>

 - 13.15 – 14.45 น.


   -  การเสื่อมลดของแรงดึงในเหล็กเสริมอัดแรง
 
 -  คอนกรัตอัดแรงภายใต้โมเมนต์ดัด
 

     << พักเบรค 15 นาที >>

  - 15.00 – 17.00 น.

   -  การวิเคราะห์หน่วยแรงที่เกิดขึ้น
 
 -  ค่าโมเมนต์ที่ทำให้คอนกรีตเริ่มแตกร้าว
 
 -  กำลังประลัยของหน้าตัด
 
     -  พักผ่อนตามอัธยาศัย พบปะพูดคุย สอบถามปัญหากับวิทยากร
 

  วันอาทิตย์ที่ 28 กรกฎาคม 2562
 

   - 7.00 – 8.00 น.    -  ลงทะเบียน

  - 8.30 – 10.30 น.

   -  การคำนวณหาการโก่งตัว
   -  การโก่งตัวที่เกิดขึ้นทันทีทันใด
   -  การโก่งตัวระยะยาว
 
     << พักเบรค 15 นาที >>

  - 10.45 – 12.15 น.

   -  แรงเฉือนในคอนกรีตอัดแรง
   -  ตัวอย่างการออกแบบชิ้นส่วนคอนกรีตอัดแรง
   -  การออกแบบแผ่นพื้น
   -  การออกแบบเสาเข็ม
 
     << พักทานอาหารบุฟเฟต์กลางวัน >>

  - 13.15 – 14.45 น.


   -  ระบบพื้นโพสต์เทนชั่น
   -  การออกแบบระบบชิ้นส่วนสำเร็จรูป
 

     << พักเบรค 15 นาที >>

  - 15.00 – 17.00 น.

   -  การออกแบบ Precast
   -  การออกแบบผนังรับแรง
 
     -  พักผ่อนตามอัธยาศัย พบปะพูดคุย สอบถามปัญหากับวิทยากร

 * กำหนดการและเวลา อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เพื่อประโยชน์ของผู้อบรม
 


 จัดโดย :

 ศูนย์อบรมและสัมมนาทางวิศวกรรม (TumCivil.com Training Center) และ บ.ยูโลจี (ประเทศไทย) จก.

วิทยากร / ผู้บรรยาย :ผศ.ดร.นเรฏฐ์ พันธราธร

- B.Eng. วิศวกรรมโยธา, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (เกียรตินิยม)
- M.Eng. วิศวกรรมโครงสร้าง, AIT.
- D.Eng. วิศวกรรมโครงสร้าง, University of Tokyo

- รองอธิการบดีฝ่ายวิชากร ม.รังสิต
-
ผู้แต่งหนังสือและผู้เชี่ยวชาญเรื่องการออกแบบพื้นคอนกรีตอัดแรง


 


รูปประกอบสำหรับการอบรม......
แจก Spreadsheets การออกแบบเสาเข็มอัดแรง

 


 


 

ถ้ายังไม่เป็นสมาชิก.........ต้องสมัครสมาชิกด้วยนะครับ

(สมัครสมาชิก......กรุณาคลิกที่นี่)
 

 
ร่วมแสดงความคิดเห็น (Post Comment)