STD062 การคำนวณและออกแบบอาคารโรงงานและบ้านพักอาศัย (การประยุกต์ใช้งานจริง) รุ่นที่ 12 อ่าน 10,198

จบการอบรม

หัวข้อ: การคำนวณและออกแบบอาคารโรงงานและบ้านพักอาศัย (การประยุกต์ใช้งานจริง) รุ่นที่ 12 จบการอบรม
รหัสหัวข้อ: STD062
ผู้บรรยาย-วิทยากร: TumCivil.com Team
ผู้ช่วยบรรยาย / อื่นๆ: ผศ.เสริมพันธ์ เอี่ยมจะบก
ค่าอบรม: 5,000 บาท ลดเหลือ 4,500 บาท ลดพิเศษ
เปิดรับสมัคร: 3 กุมภาพันธ์ 2561 - 25 พฤษภาคม 2561
วันที่อบรม/สัมมนา: 26 พฤษภาคม 2561 เวลา 08:30 น. (ถึง / ช่วงเวลา)
27 พฤษภาคม 2561 เวลา 17:00 น.
จำนวนวันที่อบรม: (18 ชม.) 2 วัน
รายละเอียด: เริ่มอบรมวันเสาร์ที่ 26 พ.ค. 2561 และ วันอาทิตย์ที่ 27 พ.ค. 2561
สถานที่อบรม: โรงแรมรอยัลริเวอร์ เชิงสะพานซังฮี้ คลิกดูแผนที่
ที่นั่งทั้งหมด (Max): 108 ที่นั่ง
ที่นั่งถูกจองแล้ว: 108 ที่นั่ง รายชื่อผู้เข้าร่วมการอบรม คลิกตรวจสอบรายชื่อ (ผู้ที่ชำระเงิน / จอง หรือในกรณีฟรีคือผู้ที่ถูกอนุมัติแล้ว)
เหลือที่นั่งว่างตอนนี้: 0 ที่นั่ง
สิทธิประโยชน์:
ระดับของหลักสูตร ขั้นพื้นฐาน ขั้นใช้งานจริง ขั้นสูงสุด


 


ชมรูปบรรยากาศการอบรมได้ที่นี่

การวิเคราะห์ออกแบบโครงสร้างเหล็ก (Steel Design) และจุดต่อโดยใช้ Multiframe 4D รุ่นที่ 3 (28 - 29 เม.ย.61)   การคำนวณและออกแบบอาคารโรงงานและบ้านพักอาศัย (การประยุกต์ใช้งานจริง) รุ่นที่ 12 (26 - 27 พ.ค.61)

  การคำนวณและออกแบบอาคารโรงงานและบ้านพักอาศัย (การประยุกต์ใช้งานจริง) รุ่นที่ 12 (Facebook)

 

 

 


..เอกสารคู่มือ + คู่มือปฏิบัติการ + คู่มือการใช้งาน

เพิ่มเติมอบรมครั้งนี้ (ครั้งที่ 12)

การออกแบบผนังรับแรง / ผนังสำเร็จรูปสำหรับโรงงาน + บ้าน

มีตัวอย่างการคำนวณออกแบบของ Multiframe และ AFES

 

 


สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าเก่า ผศ.เสริมพันธ์

สำหรับลูกค้าใหม่ / สมาชิกปรกติ = 4,500 บาท

ผู้ที่เคยอบรมกับ ผศ.เสริมพันธ์ โรงงาน+บ้านรุ่นที่ 1 - 11 มาแล้ว มาซ้ำ = 3,500 บ.

(เฉพาะมาในนามบุคคลธรรมดา......มาในนามนิติบุคคลใช้ราคาซ้ำไม่ได้)
 

 

เล่มที่ใช้ในการอบรมครั้งนี้...

เอกสารที่แจกเพื่อใช้ในการอบรม รูปเล่มอย่างดี ... แจกให้ทุกคนที่มา

เล่มที่ใช้อบรมงานนี้.......เอกสารอย่างดี เกรด Textbook

ปกแข็งขนาด B5 ... อย่างดี เนื้อหา จาก ท่าน อ.เสริมพันธ์


 

พิเศษ.... แถมหนังสือ รวมทิป เทคนิคการออกแบบ 1 เล่ม

ไม่มีวางขายที่ไหนแน่นอน.....

เล่มนี้....


 ตัวอย่าง เอกสารคู่มือเชิงปฏิบัติการแบบทำงานได้ (ประมาณ 800 - 950 หน้า)

 

 

 

ถ้ายังไม่เป็นสมาชิก.........ต้องสมัครสมาชิกด้วยนะครับ

(สมัครสมาชิก......กรุณาคลิกที่นี่)
 

 


วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้วิศวกร นิสิต นักศึกษาหรือผู้ที่สนใจทั่วไป สามารถเข้าใจถึงการออกแบบอาคารโรงงานและอาคารบ้านพักอาศัย ซึ่งสามารถอธิบายได้จากวิศวกรอาจารย์ผู้มีประสบการณืในการออกแบบ โดยเน้นการสอนแบบสมัยใหม่ + วิธีเก่า วิธีใต้ดิน และวิธีลัด เน้นการนำไปใช้โดยสามารถลงมือทำงานภาคปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง และรวดเร็ว โดยคำนึงถึงความประหยัดเวลา ประหยัดการออกแบบ และปลอดภัยในการทำงาน รวมถึงเทคนิคต่างๆเฉพาะตัวในการออกแบบ การเลือกวัสดุ การใช้ Tips ลูกเล่นในการทำงาน เพื่อให้การออกแบบเป็นเรื่องง่ายๆ เรื่องสนุกสนานแทนที่จะต้องมานั่งปวดหัว ซึ่งการสอนครั้งนี้เน้นการสอนตามมาตรฐานและข้อกำหนดของวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย(ว.ส.ท.)

การออกแบบครั้งนี้จะเน้นการคำนวณมือ โดยใช้ Spreadsheets มาช่วย เพื่อให้ผู้ออกแบบ ผู้อบรมสามารถเข้าใจหลักการและที่มา รวมถึงสูตรต่างๆที่ใช้ รวมทั้งมีเอกสารประกอบจริงๆที่แสดงสิ่งที่จำเป็นในการออกแบบครั้งนี้ เช่น ตารางหาขนาดต่างๆ สเปกของวัสดุต่างๆ รูปประกอบ ฯลฯ

สำหรับในการอบรมครั้งนี้จะเน้นหลักความเข้าใจในการออกแบบ เพื่อให้ผู้อบรมได้เกิดความเข้าใจและเกิดทักษะในการออกแบบ และมีความมั่นใจในการออกแบบมากขึ้น โดยเน้นเฉพาะโครงสร้างอาคารโรงงานและบ้านพักอาศัย โครงหลังคา คานเหล็ก เสาเหล็ก ระบบพื้น จุดต่อต่างๆ ผนัง ระบบฐานราก และ มีตัวอย่างการออกแบบจริงด้วย
 

ภาพรวมและเหตุผล:

ปัญหาใหญ่สำหรับวิศวกรที่เพิ่งจบการศึกษา คือการขาดความเข้าใจขั้นตอนการออกแบบ ไม่ทราบว่าจะเริ่มต้นอย่างไร การคำนวณโครงสร้างชิ้นส่วนอาคารควรเริ่มจากส่วนใดก่อนหลัง การคำนวณน้ำหนักลงโครงสร้างทำอย่างไร การออกแบบโครงหลังคาทำอย่างไร ปัญหาเหล่านี้เป็นสิ่งที่วิศวกรจบใหม่มักพบเจอบ่อยๆ หรือแม้แต่วิศวกรที่ทำหน้าที่ควบคุมงานที่โครงการก่อสร้างซึ่งมีการเว้นว่างจากการออกแบบและคำนวณโครงสร้างเป็นเวลานาน ทำให้แนวคิดในการออกแบบได้ถูกลืมเลือนไปตามการณ์เวลา ทำให้ขาดความเชื่อมั่นและความเข้าใจในขั้นตอนการออกแบบ ทั้งในส่วนของการโมเดลโครงสร้าง การวิเคราะห์แรงกระทำของโครงสร้าง และการถ่ายแรงในส่วนต่างๆ ขององค์ประกอบของอาคาร

ในการออกแบบและคำนวณโครงสร้างนั้น หลายท่านมีความรู้สึกว่าไม่รู้จะเริมต้นงานอย่างไร จะอ่านแบบอย่างไร และ จะทำอย่างไรให้ให้โครงสร่างที่เราออกแบบนั้นมีความมั่นคง ประหยัด และถูกต้องตามหลักการออกแบบ ซึ่งทำให้เป็นปัญหาหลักของวิศวกรผู้ออกแบบ  โดยเฉพาะวิศวกรมือใหม่ หรือ นักศึกษาที่เพิ่งจบ หลายท่านกังวลว่าควรจะเริ่มจากส่วนไหนก่อน หรือว่าจะใช้ตำราอ้างอิงจากที่ไหนดี บางครั้งทำให้เกิดปัญหา ไปถามใครก็อาจจะได้คำตอบไม่ตรง เหล่านี้เป็นปัญหาที่ทำให้วิศวกรอาจจะขาดความเชื่อมั่นและทำให้ขาดความเข้าใจในการออกแบบอย่างแท้จริง เหล่านี้ทางเราจึงเล็งเห็นปัญหาดังกล่าว จึงได้จัดการอบรมนี้ขึ้นมา โดยเน้นไปทางภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ (Workshop) อย่างลงตัวโดยใช้วิศวกรจากมืออาชีพที่เชื่อถือได้
 

จัดโดย :

ศูนย์อบรมและสัมมนาทางวิศวกรรม (TumCivil.com Training Center) และ บ.ยูโลจี (ประเทศไทย) จก.
 

ตารางเวลา และหัวข้อบรรยาย :

 
  การคำนวณและออกแบบอาคารโรงงานและบ้านพักอาศัย (การประยุกต์ใช้งานจริง) รุ่นที่ 12
 
 
 วันเสาร์ที่ 26 พฤษภาคม 2561
 
 -  7.00 – 8.00 น.  -  ลงทะเบียน / รับเอกสารอบรม + DVD + บัตรป้ายชื่อ
    ผศ.เสริมพันธ์ เอี่ยมจะบก

  -  8.30 – 10.30 น.

 -  หลักการออกแบบ การพิจารณาข้อกำหนด และ มาตรฐานต่างๆ
 
     << พักเบรค 15 นาที >>

  -  10.45 – 12.15 น.

 -  
การพิจารณาโครงสร้าง การกำหนดวิธีการออกแบบตามมาตรฐาน
 -  
หลักการจำลองโครงสร้าง ฯลฯ
 
     << พักทานอาหารบุฟเฟต์กลางวัน >>

 -  13.15 – 14.45 น.


 -  การพิจารณาแบบ เตรียมตัวทำงาน เลือกทฤษฎี
 -  การจัดน้ำหนักบรรทุก น้ำหนักที่กระทำต่อโครงสร้าง  
 

     << พักเบรค 15 นาที >>

  -  15.00 – 17.00 น.

  -  การวิเคราะห์ออกแบบโครงสร้างรับแรงลม หลังคา
 
 -  การถ่ายโหลดหลังคาลงคานหลังคา / การคิดแปลงโหลด 
 
 -  การออกแบบจุดต่อ รอยต่อ Support ต่างๆ
 
   -  พักผ่อนตามอัธยาศัย พบปะพูดคุย สอบถามปัญหากับวิทยากร

 * กำหนดการและเวลา อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เพื่อประโยชน์ของผู้อบรม
 
 
  
 
 วันอาทิตย์ที่ 27 พฤษภาคม 2561
 
 -  7.00 – 8.00 น.  -  ลงทะเบียน
    ผศ.เสริมพันธ์ เอี่ยมจะบก

  -  8.30 – 10.30 น.

 -  การออกแบบพื้น / พื้นไร้คานจากรายการคำนวณ
 -  การออกแบบคานคอนกรีตเสริมเหล็ก
 -  
การถ่ายโหลดจากพื้นลงคาน
 
     << พักเบรค 15 นาที >>

  -  10.45 – 12.15 น.

 -  
การออกแบบเสาเหล็ก / คอนกรีต
 -  
การออกแบบโครงข้อแข็ง โครงสร้างอื่นๆ
 -  
การออกแบบผนังรับแรง
 
     << พักทานอาหารบุฟเฟต์กลางวัน >>

 -  13.15 – 14.45 น.


 -  การออกแบบบันได / บันไดชนิดต่างๆ / การถ่ายน้ำหนัก
 -  
การออกแบบฐานรากอาคาร
 -  
การออกแบบโครงสร้างประกอบอื่นๆ เช่น บ่อบำบัด รางน้ำ ฯลฯ
 

     << พักเบรค 15 นาที >>

  -  15.00 – 17.00 น.

 -  การตรวจดูความเรียบร้อยหลังจากออกแบบ
 -  
การบอก Tips และ เทคนิคต่างๆที่ใช้
 -  
สอบถามปัญหาและข้อสงสัยในการออกแบบและการทำงาน / สอนใช้ Spreadsheets
 
   -  พักผ่อนตามอัธยาศัย พบปะพูดคุย สอบถามปัญหากับวิทยากร

 * กำหนดการและเวลา อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เพื่อประโยชน์ของผู้อบรม
 

 

วิทยากร / ผู้บรรยาย :

ผศ.เสริมพันธ์ เอี่ยมจะบก(V3)
B. Eng (Civil), M. Eng (Civil-KKU)

สิ่งที่จะได้รับวันอบรม (1) :

 • ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจหลักการออกแบบมากขึ้น
 • ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้ นำไปประยุกต์ใช้ในการออกแบบควบคุมงานก่อสร้างอื่นได้

สิ่งที่จะได้รับวันอบรม (2) :

 • หนังสือคู่มือเอกสารต่างๆ เกี่ยวกับการอบรม คู่มือ อย่างดี
 • ใบรับรองโดยวิทยากร
 • VDO การสอนระหว่างในห้องเรียน 1 ชุด / 1 ท่าน (ส่งตามไปทีหลัง ขอได้ตลอดเวลา)
 • สมุด ปากกา แจกไว้จดบันทึก พร้อม แฟ้ม TumCivil.com
 • อาหารกลางวันแบบบุฟเฟต์นานาชาติ อาหารว่าง และ กาแฟ พร้อมของว่างตลอดการอบรม
 • * อาจจะมีการแจกซอฟต์แวร์ที่จำเป็นสำหรับการออกแบบ ตามความเหมาะสม

คุณสมบัติผู้เข้าร่วมอบรม :

 • วิศวกรโยธา วิศวออกแบบ นักศึกษาที่สนใจหาความรู้เพิ่มเติม
 • วิศวกรจบใหม่ที่ต้องการเสริมความเชื่อมั่นในการออกแบบ
 • วิศวกรที่ต้องการทบทวนความรู้และประสบการณ์เพิ่มเติมในการออกแบบ
 • * สมาชิก Engfanatic Club สามารถสะสมแต้มได้ (จองที่นั่งได้ก่อน)  คนทั่วไป ไม่สามารถสะสมแต้มได้ (ที่นั่งมีจำนวนจำกัด)

ซอฟต์แวร์ที่ใช้อ้างอิง:

 • Multiframe 4D รุ่น 17
 • NEO RC / NEO Steel / NEO RC v.5 Plus / AFES

เอกสาร คู่มือ ประกอบการอบรม - สัมมนา :

 • ตำราพิเศษและเอกสารของทางวิทยากร 1 ชุด

สอบถามเพิ่มเติม :

คุณตั้ม หรือ [email protected] (กรณีนิติบุคคล)


 
 
ข้อความพิเศษจากผู้สอน

- หลักสูตรนี้ เป็นหลักสูตรการออกแบบบ้านพักอาศัย และ โรงงาน อย่างง่ายๆ และผู้อบรมสามารถนำไปประยุกต์ต่อได้ การพิจารณาโครงสร้าง และคอนเซปต่างๆในการออกแบบ รวมทั้งสามารถใช้ Spreadsheet ของวิทยากร นำมาออกแบบได้เลย
 
 


สัญลักษณ์และคุณภาพเพิ่มเติมสำหรับรายการนี้

 ตัวอย่าง เอกสารคู่มือเชิงปฏิบัติการแบบทำงานได้พิเศษ.... แถมหนังสือ รวมทิป เทคนิคการออกแบบ 1 เล่ม


 


 
 

ร่วมแสดงความคิดเห็น (Post Comment)