STD053 การออกแบบโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยวิธีกำลัง (SDM) รุ่นที่ 7 อ่าน 1,634

จบการอบรม

หัวข้อ: การออกแบบโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยวิธีกำลัง (SDM) รุ่นที่ 7 จบการอบรม
รหัสหัวข้อ: STD053
ผู้บรรยาย-วิทยากร: TumCivil.com Team
ผู้ช่วยบรรยาย / อื่นๆ: ผศ.สมศักดิ์ คำปลิว และ ผศ.ดร.สรกานต์ ศรีตองอ่อน
ค่าอบรม: 5,000 บาท ลดเหลือ 4,500 บาท ลดพิเศษ
เปิดรับสมัคร: 26 ธันวาคม 2559 - 7 เมษายน 2560
วันที่อบรม/สัมมนา: 22 เมษายน 2560 เวลา 08:30 น. (ถึง / ช่วงเวลา)
23 เมษายน 2560 เวลา 17:00 น.
จำนวนวันที่อบรม: (18 ชม.) 2 วัน
รายละเอียด: อบรมวันเสาร์ที่ 22 เม.ย.60 และ อาทิตย์ที่ 23 เม.ย.60
สถานที่อบรม: ห้องบุษบงกช บี - โรงแรมรอยัลริเวอร์ เชิงสะพานซังฮี้
ที่นั่งทั้งหมด (Max): 84 ที่นั่ง
ที่นั่งถูกจองแล้ว: 36 ที่นั่ง รายชื่อผู้เข้าร่วมการอบรม คลิกตรวจสอบรายชื่อ (ผู้ที่ชำระเงิน / จอง หรือในกรณีฟรีคือผู้ที่ถูกอนุมัติแล้ว)
เหลือที่นั่งว่างตอนนี้: 48 ที่นั่ง
สิทธิประโยชน์:
ระดับของหลักสูตร ขั้นพื้นฐาน ขั้นใช้งานจริง ขั้นสูงสุด
 


ชมรูปบรรยากาศการอบรมได้ที่นี่

การออกแบบโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยวิธีกำลัง (SDM) รุ่นที่ 7 (22 - 23 เม.ย.60) การออกแบบโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยวิธีกำลัง (SDM) รุ่นที่ 7 (22 - 23 เม.ย.60) new window (new window)

การออกแบบโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยวิธีกำลัง (SDM) รุ่นที่ 7
 (Facebook)

 

 
 


ปิดรับสมัครแล้ว ....

เนื่องจากต้องทำเอกสารให้พอดีกับผู้อบรม
 หลักสูตรนี้ วิทยากรได้ทำตัวอย่างเป็นแบบ Step by Step

เมื่อ ผศ.สมศักดิ์ คำปลิว มา พบ กับ ผศ.ดร.สรกานต์ ศรีตองอ่อน

เอกสารไม่อั้น สุดๆ....ครั้งแรกที่ 2 ท่านมาเจอกัน.....

ตามคำเรียกร้องของเพื่อนๆสมาชิก ... แจกสุดๆ.....


++ แถมพิเศษ ++

แถมโปรแกรมเล็กๆ โดย อ.ดอน +
แถมหนังสือ ดอนไสเวทย์ ทฤษฎีโครงสร้าง 1 เล่ม
 

 
 

View :  

 

 

เล่มที่ใช้ในการอบรมครั้งนี้...

เอกสารที่แจกเพื่อใช้ในการอบรม รูปเล่มอย่างดี ... แจกให้ทุกคนที่มา

ปกแข็งขนาด B5 ... อย่างดี เนื้อหา วิทยากร 2 ท่าน
 


พิเศษ ..... แถมหนังสือ ดอนไสเวทย์ ทฤษฎีโครงสร้าง 1 เล่ม


 

 


คลิกที่นี่เพื่อลงทะเบียน "สำหรับสมาชิก"

ถ้ายังไม่เป็นสมาชิก.........ต้องสมัครสมาชิกด้วยนะครับ

(สมัครสมาชิก......กรุณาคลิกที่นี่)
 

 


วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้วิศวกร นิสิต นักศึกษาหรือผู้ที่สนใจทั่วไป สามารถเข้าใจถึงการออกแบบโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยวิธีกำลัง และ ออกแบบโดยวิธีกำลังต้านทานแผ่นดินไหว ได้อย่างถูกต้อง และกล้าที่จะเลือกใช้อย่างถูกวิธี โดยเน้นการสอนแบบสมัยใหม่ เน้นทฤษฎีและการนำไปใช้โดยสามารถลงมือทำงานภาคปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง ซึงการสอนครั้งนี้เน้นการสอนตามมาตรฐาน ว.ส.ท. และ ACI.  โดยการเรียนรู้จากวิศวกรมืออาชีพ และ อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญในการสอน โดยการจัดการอบรมครั้งนี้ทางทึมงาน

การออกแบบโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กโดยวิธีกำลังนั้นเป็นที่นิยมกันอย่างแพร่หลายในต่างประเทศเนื่องจากคำนึงถึงพฤติกรรมจริงในสภาวะก่อนเกิดการวิบัติและด้านการใช้งานขณะรับน้ำหนักบรรทุกใช้งาน

"เราสอนโดยวิทยากรประสบการณ์สูง เป็นกันเอง สอนสนุก.....

ภาพรวมและเหตุผล :

ในการออกแบบและคำนวณโครงสร้างนั้น หลายท่านมีความรู้สึกว่าไม่รู้จะเริมต้นงานอย่างไร จะอ่านแบบอย่างไร และ จะทำอย่างไรให้ให้โครงสร่างที่เราออกแบบนั้นมีความมั่นคง ประหยัด และถูกต้องตามหลักการออกแบบ ซึ่งทำให้เป็นปัญหาหลักของวิศวกรผู้ออกแบบ  โดยเฉพาะวิศวกรมือใหม่ หรือ นักศึกษาที่เพิ่งจบ หลายท่านกังวลว่าควรจะเริ่มจากส่วนไหนก่อน หรือว่าจะใช้ตำราอ้างอิงจากที่ไหนดี บางครั้งทำให้เกิดปัญหา ไปถามใครก็อาจจะได้คำตอบไม่ตรง เหล่านี้เป็นปัญหาที่ทำให้วิศวกรอาจจะขาดความเชื่อมั่นและทำให้ขาดความเข้าใจในการออกแบบอย่างแท้จริง เหล่านี้ทางเราจึงเล็งเห็นปัญหาดังกล่าว จึงได้จัดการอบรมนี้ขึ้นมา โดยเน้นไปทางภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ (Workshop) อย่างลงตัวโดยใช้วิศวกรจากมืออาชีพที่เชื่อถือได้


ตารางเวลา และหัวข้อบรรยาย :

 
  การวิเคราะห์ออกแบบโครงสร้างด้วยโปรแกรม MIDAS GEN 2015 รุ่นที่ 3
 
 
 วันเสาร์ที่ 22 เมษายน 2560
 
  7.00 – 8.00 น.    ลงทะเบียน / รับเอกสารอบรม + DVD + บัตรป้ายชื่อ
    ผศ.สมศักดิ์ คำปลิว + ผศ.ดร.สรกานต์ ศรีตองอ่อน

 
8.30 – 10.30 น.

 
  คอนกรีต เหล็กเสริม และคอนกรีตเสริมเหล็ก
 
  การวิเคราะห์และออกแบบโครงสร้าง
 
     << พักเบรค 15 นาที >>

 
10.45 – 12.15 น.

   คานคอนกรีตเสริมเหล็ก / คานลึก
   กำลังต้านทานแรงเฉือนของคาน
 
     << พักทานอาหารบุฟเฟต์กลางวัน >>

  13.15 – 14.45 น.


  
การยึดเหนี่ยวและระยะฝังยึดเหล็กเสริม
  
สภาวะการใช้งานของส่วนโครงสร้าง
 

     << พักเบรค 15 นาที >>

 
15.00 – 17.00 น.

  
กำลังต้านทานแรงบิด
  
แผ่นพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กแบบมีคานรองรับ
 
     พักผ่อนตามอัธยาศัย พบปะพูดคุย สอบถามปัญหากับวิทยากร

 * กำหนดการและเวลา อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เพื่อประโยชน์ของผู้อบรม
 
 
  
 
 วันอาทิตย์ที่ 23 เมษายน 2560
 
  7.00 – 8.00 น.    ลงทะเบียน
    ผศ.สมศักดิ์ คำปลิว + ผศ.ดร.สรกานต์ ศรีตองอ่อน

 
8.30 – 10.30 น.

 
  ระบบแผ่นพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กสองทาง
 
  เสาคอนกรีตเสริมเหล็ก
 
     << พักเบรค 15 นาที >>

 
10.45 – 12.15 น.

  ฐานรากคอนกรีตเสริมเหล็ก
 
     << พักทานอาหารบุฟเฟต์กลางวัน >>

  13.15 – 14.45 น.


   
การออกแบบเสารับแรงทางข้าง
   
การออกแบบถังเก็บน้ำ สระว่ายน้ำ บ่อบำบัด
 

     << พักเบรค 15 นาที >>

 
15.00 – 17.00 น.

   ทำความเข้าใจวิธีการออกแบบ Concept การเรียน
   แนะนำ Spreadsheet ออกแบบที่เขียนโดย วิทยากร 2 ท่าน
   แนะนำตัวอย่างการออกแบบเพิ่มเติม
 
     พักผ่อนตามอัธยาศัย พบปะพูดคุย สอบถามปัญหากับวิทยากร

 * กำหนดการและเวลา อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เพื่อประโยชน์ของผู้อบรม
 

 

วิทยากร / ผู้บรรยาย :

ผศ.สมศักดิ์ คำปลิว (V1)
ผู้แต่งตำราหนังสือ การออกแบบอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก / โดยวิธีกำลัง (เล่มนี้)
• อดีตผู้แต่งตำราออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็กชื่อดัง
 ผศ.ดร.สรกานต์ ศรีตองอ่อน (อาจารย์ดอน)
ภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ผู้พัฒนาโปรแกรม DON_Truss, RC , CCT-Truss, CCT-RC, DTM (Digital Terrain), CCT-Beam ฯลฯ

 

จัดโดย :

ศูนย์อบรมและสัมมนาทางวิศวกรรม (TumCivil.com Training Center)

ระยะเวลาในการอบรม :

อบรม 2 วัน  วันเสาร์ที่ 22 เมษายน และ วันอาทิตย์ที่ 23 เมษายน 2560

ลักษณะการอบรม :

ให้ผู้อบรมนำ Notebook มาเอง เรามีปลั๊กไฟเต้าเสียบไว้ให้ สอนโดยการให้ผู้อบรมทำตามและสอบถามได้ตลอดเวลา

สิ่งที่จะได้รับวันอบรม :

  • คู่มือการออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็กในการบรรยาย ปกแข็งอย่างดี 1 เล่ม

  • โปรแกรม Spreadsheet ออกแบบโดยวิทยากร 1 ชุด

  • ใบรับรองการอบรมโดยวิทยากร

  • VDO การสอนระหว่างในห้องเรียน 1 ชุด / 1 ท่าน

  • อาหารกลางวันแบบบุฟเฟต์ อาหารว่าง และ กาแฟ พร้อมของว่างตลอดการอบรม

สอบถามเพิ่มเติม :

คุณตั้ม หรือ [email protected] (กรณีนิติบุคคล)

 


 


คลิกที่นี่เพื่อลงทะเบียน "สำหรับสมาชิก"

ถ้ายังไม่เป็นสมาชิก.........ต้องสมัครสมาชิกด้วยนะครับ

(สมัครสมาชิก......กรุณาคลิกที่นี่)
 


 
 
ข้อความพิเศษจากผู้สอน

- หลักสูตรนี้ เป็นการรวมตัวกันครั้งแรก ของ อาจารย์ป๋า และ ลูกศิษย์มือขวาในอดีต คือ อ.ดอน ทำให้การเรียนในหลักสูตรนี้จะมีเทคนิคต่างๆมากมายในการทำงาน
 


 


สัญลักษณ์และคุณภาพเพิ่มเติมสำหรับรายการนี้TumCivil QC Training Center

ร่วมแสดงความคิดเห็น (Post Comment)