IES054 การคำนวณออกแบบและแก้ไขฐานรากด้วย AFES อย่างมืออาชีพ รุ่นที่ 1 อ่าน 1,419

จบการอบรม

หัวข้อ: การคำนวณออกแบบและแก้ไขฐานรากด้วย AFES อย่างมืออาชีพ รุ่นที่ 1 จบการอบรม
รหัสหัวข้อ: IES054
ผู้บรรยาย-วิทยากร: TumCivil.com Team
ผู้ช่วยบรรยาย / อื่นๆ: ผศ.เสริมพันธ์ เอี่ยมจะบก
ค่าอบรม: 5,000 บาท ลดเหลือ 4,500 บาท ลดพิเศษ
เปิดรับสมัคร: 15 ธันวาคม 2558 - 27 พฤษภาคม 2559
วันที่อบรม/สัมมนา: 28 พฤษภาคม 2559 เวลา 08:30 น. (ถึง / ช่วงเวลา)
29 พฤษภาคม 2559 เวลา 17:00 น.
จำนวนวันที่อบรม: (18 ชม.) 2 วัน
รายละเอียด: อบรมวันเสาร์ที่ 28 พ.ค.59 และ อาทิตย์ที่ 29 พ.ค.59
สถานที่อบรม: โรงแรมรอยัลริเวอร์ เชิงสะพานซังฮี้คลิกดูแผนที่
ที่นั่งทั้งหมด (Max): 99 ที่นั่ง
ที่นั่งถูกจองแล้ว: 94 ที่นั่ง รายชื่อผู้เข้าร่วมการอบรม คลิกตรวจสอบรายชื่อ (ผู้ที่ชำระเงิน / จอง หรือในกรณีฟรีคือผู้ที่ถูกอนุมัติแล้ว)
เหลือที่นั่งว่างตอนนี้: 5 ที่นั่ง
สิทธิประโยชน์:
ระดับของหลักสูตร ขั้นพื้นฐาน ขั้นใช้งานจริง ขั้นสูงสุด


ชมรูปบรรยากาศการอบรมได้ที่นี่

การคำนวณออกแบบและแก้ไขฐานรากด้วย AFES อย่างมืออาชีพ รุ่นที่ 1 (28 - 29 พ.ค.59) การคำนวณออกแบบและแก้ไขฐานรากด้วย AFES อย่างมืออาชีพ รุ่นที่ 1 (28 - 29 พ.ค.59) new window (new window)

การคำนวณออกแบบและแก้ไขฐานรากด้วย AFES อย่างมืออาชีพ รุ่นที่ 1 Facebook)

 

 
 

View :  

 


 

การคำนวณออกแบบและแก้ไขฐานรากด้วย AFES อย่างมืออาชีพ รุ่นที่ 1

" ที่สุดของโปรแกรมออกแบบฐานราก ทำได้ทุกแบบ "

ตัวอย่างเอกสารที่แจกเพื่อใช้ในการอบรม...... 


ถ้ายังไม่เป็นสมาชิก.........ต้องสมัครสมาชิกด้วยนะครับ

(สมัครสมาชิก......กรุณาคลิกที่นี่)
 

 

สิทธิพิเศษที่เรามอบให้ท่าน :

  1. พิเศษ! สมาชิก Engfanatic เท่านั้น

  2. พิเศษ  ... เอกสารอบรมอย่างดี เอาไปเลย พร้อม VDO การบรรยาย ส่งให้หลังงาน

  3. ได้แต้มสะสม 4,500 แต้มทันที

  4. รับรองคุณภาพว่ามาแล้วคุ้มค่าจริงๆ ได้รับประสบการณ์และการทำงานจริงๆ

  5. สามารถสอบถามปัญหาต่างๆ และ มีส่วนลดในการซื้อผลิตภัณฑ์จากบริษัท

  6. บริการอาหารแบบบุฟเฟต์ และ อาหารว่างอย่างดี

  7. มี โปรแกรม + แจกเอกสารรายการคำนวณพิเศษในเล่ม

    (เพียงกดปุ่มจองอัตโนมัติแบบระบุที่นั่ง ระบบจะตัดยอดทันที พร้อมสิทธิประโยชน์มากกมาย)


วัตถุประสงค์ และ เหตุผล :

เพื่อให้วิศวกร นิสิต นักศึกษาหรือผู้ที่สนใจทั่วไป สามารถใช้งานโปรแกรม AFES ชื่อเต็ม GS AFES (Automatic Foundation Engineering System) ได้  โดยมีความรู้และความเข้าใจในขั้นตอนของการใช้งาน AFES การติดตั้งโปรแกรม  การใช้เครื่องมือ การนำค่าต่างๆมาใช้ การใส่ค่าต่างๆ การวิเคราะห์ รวมทั้งการออกแบบและแก้ไขงานบานรากต่างๆในทุกๆแบบได้ ผู้เข้าอบรมจะต้องสามารถประยุกต์ใช้โปรแกรม AFES ได้ รวมถึงความเข้าใจในตัวโปรแกรม รวมทั้งขอบเขต ข้อจำกัดต่างๆ โดยเนื้อการที่สอนเน้นไปทางการใช้งานจริง (Workshop) ซึ่งจะสอนตั้งแต่เริ่มต้นถึงระดับที่ใช้งานจริง เพื่อให้ผู้เรียนเกิดประสิทธิภาพสูงสุดและได้รับความคุ้มค่าในการเรียน และ สำหรับเพือนๆวิศวกร  " ถ้าคุณใช้โปรแกรมตัวนี้ได้ คุณจะสามารถออกแบบฐานรากได้ทุกแบบในโลก " สำหรับวิทยากรที่บรรยายนี้ มีความตั้งใจที่จะถ่ายทอดประสบการณ์การออกแบบและแก้ไขฐานราก รวมทั้งถอดแบบ หาปริมาณงานโดยใช้โปรแกรม AFES ได้อย่างดี

สำหรับโปรแกรม AFES นี้ เป็นโปรแกรมของบริษัท LG ชื่อเต็ม GS AFES (Automatic Foundation Engineering System) สามารถวิเคราะห์ ออกแบบ แก้ไข และถอดปริมาณงาน รวมทั้งทำ Barlist ได้ อย่างง่ายและสะดวก สามารถจำลองแบบได้ให้เห็นจริงแบบ 3 มิติ การแสดงผลเข้าใจง่าย สามารถใช้ได้ฐานรากทุกชนิดในโลก


ตารางเวลา และหัวข้อบรรยาย :

 
  การคำนวณออกแบบและแก้ไขฐานรากด้วย AFES อย่างมืออาชีพ รุ่นที่ 1
 
 
 วันเสาร์ที่ 28 พฤษภาคม 2559
 
  7.00 – 8.30 น.    ลงทะเบียน + รับเอกสาร + ติดตั้งโปรแกรม AFES แบบ Full
  8.30 – 17.00 น.   ผศ.เสริมพันธ์ เอี่ยมจะบก
   
 
  1. ทำความรู้จักและเตรียมความพร้อมของโปรแกรม AFES
 
       - เกี่ยวกับ GS AFES
       - การเข้าใช้งานและหน้าตาของโปรแกรม
       - การกำหนดสภาพแวดล้อมและค่าคงที่ก่อนการใช้งาน

   2. การใช้งานโปรแกรม AFES


       - ขั้นตอนการใช้งานโปรแกรม และปุ่มคำสั่งต่างๆ
       - ทดลองใช้เบื้องต้น


   3. การใช้งาน
โปรแกรม AFES จริง

       - การสร้างงานใหม่
       -
การดึงข้อมูลจากโปรแกรมอื่น
       - การขึ้นรูปโครงสร้างฐานราก

 
     พักผ่อนตามอัธยาศัย พบปะพูดคุย สอบถามปัญหากับวิทยากร
 

  วันอาทิตย์ที่ 29 พฤษภาคม 2559
 

  7.00 – 8.00 น.    ลงทะเบียน
  8.30 – 17.00 น.   ผศ.เสริมพันธ์ เอี่ยมจะบก
   
   3. การใช้งานโปรแกรม AFES จริง (ต่อ)

       - ทบทวนงานจากวันแรก
       - การจัดกลุ่มฐานราก
       - การจัดเรื่องเสาเข็ม
       - การขึ้นรูปคานคอดิน ตอม่อ กำแพง
       - การกำหนดหลักษณะการวางเหล็กเสริม
       - การกำหนดน้ำหนักบรรทุก
       - การกำหนดวิธีการออกแบบ
       - การกำหนดให้เขียนแบบ CAD และถอดปริมาณวัสดุ
       - การกำหนดการทำรายงานผล
       - การพิมพ์รายการ
       - เทคนิคต่างๆสำหรับโปรแกรม AFES
 
     พักผ่อนตามอัธยาศัย พบปะพูดคุย สอบถามปัญหากับวิทยากร

 * กำหนดการและเวลา อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เพื่อประโยชน์ของผู้อบรม
 * มีอาหารว่าง และอาหารกลางวันแบบบุฟเฟต์บริการให้ผู้อบรม
 


จัดโดย :

ศูนย์อบรมและสัมมนาทางวิศวกรรม (TumCivil.com Training Center)

วิทยากร / ผู้บรรยาย :

ผศ.เสริมพันธ์ เอี่ยมจะบก (V3)  [ดูประวัติวิทยากร :ดูบทความที่วิทยากรเกี่ยวข้องทั้งหมด ]
B. Eng (Civil), M. Eng (Civil-KKU)

รูปแบบการสอน:

สอนภาคทฤษฎีและปฏิบัติไปพร้อมๆกัน (เน้นหลักความเข้าใจ และ การนำไปใช้)  มีการใช้ตำราที่เหมาะสมในการสอน(เขียนขึ้นมาเพื่องานนี้)  วิทยากรสอนโดยเครื่อง Projector และมีการสอนแบบยืดหยุ่น สอนจนกว่าจะเป็น สอบถามได้ตลอดเวลา สอนเป็นภาษาไทยล้วน เนื้อหาเป็นทั้งภาษาไทย

ซอฟต์แวร์ที่ใช้อ้างอิง:

AFES 3.00 (ลงโปรแกรมให้ฟรี)

ซอฟต์แวร์ที่ใช้อ้างอิง:

ผู้เข้าอบรมจะต้องเอา Notebook มาเอง


 


รูปประกอบสำหรับการอบรม......
 ถ้ายังไม่เป็นสมาชิก.........ต้องสมัครสมาชิกด้วยนะครับ

(สมัครสมาชิก......กรุณาคลิกที่นี่)
 

 
ร่วมแสดงความคิดเห็น (Post Comment)