GOA008 การเปิดตัวโปรแกรม ERC 3D ออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก 3 มิติ ของไทย อ่าน 5,203

จบการอบรม

หัวข้อ: การเปิดตัวโปรแกรม ERC 3D ออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก 3 มิติ ของไทย จบการอบรม
รหัสหัวข้อ: GOA008
ผู้บรรยาย-วิทยากร: TumCivil.com Team
ผู้ช่วยบรรยาย / อื่นๆ: อ.ไชยรัตน์ ไหมสกุล, อ.กฤษดา รักษากุล, อ.วีระ ชานวิทิตกุล
ค่าอบรม: 0 บาท ฟรี
เปิดรับสมัคร: 10 กรกฎาคม 2555 - 1 กันยายน 2555
วันที่อบรม/สัมมนา: 1 กันยายน 2555 เวลา 12:30 น. (ถึง / ช่วงเวลา)
1 กันยายน 2555 เวลา 17:00 น.
จำนวนวันที่อบรม: 1
รายละเอียด: เปิดตัวโปรแกรม ERC 3D (New Visual RC 3D) มาฟรี
สถานที่อบรม: คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลคลิกดูแผนที่
ที่นั่งทั้งหมด (Max): 200 ที่นั่ง
ที่นั่งถูกจองแล้ว: 138 ที่นั่ง รายชื่อผู้เข้าร่วมการอบรม คลิกตรวจสอบรายชื่อ (ผู้ที่ชำระเงิน / จอง หรือในกรณีฟรีคือผู้ที่ถูกอนุมัติแล้ว)
เหลือที่นั่งว่างตอนนี้: 62 ที่นั่ง
สิทธิประโยชน์:
ระดับของหลักสูตร ขั้นพื้นฐาน ขั้นใช้งานจริง ขั้นสูงสุด

 

View :  

เปิดตัว ERC 3D   =   ฟรี........ (เริ่ม 12.30 น.)เปิดตัว โปรแกรม ERC - อี อาร์ ซี (3D) (Finite Element)

โปรแกรมที่วิเคราะห์ออกแบบโครงสร้าง อาคาร ค..ล.แบบ 3 มิติของคนไทย

ที่มีความสามารถระดับโลก ราคาไม่แพง.... ใช้งานง่าย และ ออกแบบประหยัด

มีจุดเด่นต่างจาก Visual RC 1.7 และ DX  เช่น

 คานเฉียง-ทะแยง / พื้นรูปอะไรก็ได้ / พื้นยื่น / ไร้คาน / ช่องเปิด / ออกแบบง่ายได้ทันที

สนับสนุนคนไทยเถอะครับ.....ลิขสิทธิ์ถูกต้อง .... มีคู่มือ และ Hardlock
 


 

 

TumCivil TV (คุณกฤษดา แนะนำ)

 


โปรแกรม ERC 3 (Release 1)

ERC 3 (Release 1)  เป็นโปรแกรมที่วิเคราะห์ออกแบบโครงสร้าง อาคาร คสล.ก็มีความสามารถคล้ายกับ Visual RC แต่เปลี่ยน Engine การวิเคราะห์โครงสร้าง เดิม เป็น 3D Frame Analysis / Matrix Method และพื้นฐานการโมเดลโครงสร้าง เป็น Finite Element จึงทำให้มีความสามารถนอกเหนือขาก Visual RC ที่เด่นชัดหลักๆก็คือ การวิเคราะห์พื้นที่ไม่เป็นสัเหลี่ยมผืนผ้า พื้นที่มีคานรองรับ หรือไม่มีคานรองรับ หรือผสมกันระหว่าง คานกับไม่มีคาน การวางน้ำหนักกระทำในพื้นตรงไหนก้ได้ โคยที่ไม่ต้องเฉลี่ยเป็นน้ำหนักแผ่กระจายที่ใช้กันในวิธีการคำนวณพื้น EFM การวางคานในทิศทางใดๆนอกเหนือจากการวางตามแนวแกน นอกจากนั้นยังคำนวณเหล็กเสริมในคานที่มี BM กับ Torsion และ การคำนวณเสาที่มี Eccentricity ทั้ง 2 แกน.....

แต่ ERC3 จะมีทั้งหมด 3 Release ซึ่งจะค่อยๆทะยอยออกมาครับ
 


+++ ช่วงบ่าย +++


เปิดตัว ERC 3D

ช่วงบ่าย 12.30 - 17.00 น.
 

  

 
 

วัตถุประสงค์:

เพื่อให้เผยแพร่วิธีการประยุกต์การใช้งานโปรแกรมทางด้านวิศวกรรมโยธาของไทย ในการวิเคราะห์และออกแบบอาคาร ด้วยโปรแกรม ERC 3  ซึ่งเป็นโปรแกรมวิเคราะห์และออกแบบโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กโดยวิธีหน่วยแรงใช้งาน (WSD) และ วิธีกำลัง (SDM) แบบ 3 มิติของคนไทย

ภาพรวม:

การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในการวิเคราะห์และออกแบบอาคารนั้นนั้นเริ่มเป็นที่นิยมแพร่หลายกันมากขึ้น เนื่องจากมีความสะดวก รวดเร็ว และมีราคาไม่แพง สามารถที่จะตรวจสอบได้ ทำให้ปัจจุบันโปรแกรมสำเร็จรูปที่ใช้ในการวิเคราะห์และออกแบบนั้นได้พัฒนาไปถึงขั้นที่เป็นส่วนหนึ่งของงานวิศวกรรมโยธาไปแล้ว โดยเฉาะในการก่อสร้างอาคารตั้งแต่ขนาดเล็ก จนถึงงานก่อสร้างขนาดใหญ่ และเนื่องด้วยเทคโนโลยีเริ่มเข้ามามีบทบาทยิ่งขึ้น ทำให้ปัจจุบันซอฟต์แวร์หรือโปรแกรมสำเร็จรูปที่ใช้วิเคราะห์ออกแบบมีการพัฒนาไปอีกขั้น ซึ่งช่วยอำนวยความสะดวกได้มากกว่าอดีต สำหรับโปรแกรมสำเร็จรูปที่ใช้ในการวิเคราะห์และออกแบบโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กของประเทศไทยนั้น ก็มีการพัฒนาไปในระดับที่ดีมาก อีกทั้งมีราคาไม่แพง ช่วยให้วิศวกรสามารถออกแบบได้รวดเร็วยิ่งขึ้น อีกทั้งยังมีการพัฒนาให้เข้ากับประเทศไทย มีความง่ายในการใช้ ไม่ยุ่งยาก ทำให้โปรแกรมสำเร็จรูปของไทยเริ่มเป็นที่นิยมกันมากขึ้น ด้วยเหตุนี้ทางเรา จึงได้มีการพัฒนา ริเริ่ม การอบรม การสัมมนาเพื่อให้รองรับการใช้งานโปรแกรมสำเร็จรูปดังกล่าว ตั้งแต่ระดับเริ่มต้น จนถึง ระดับสูง คือการประยุกต์การใช้งานให้เข้ากับงานต่างๆ และมีการพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการใช้งานกับเพื่อนๆสมาชิก ลูกค้าและผู้ที่สนใจทั่วไป

จัดโดย :

Wavee Original Software และ www.tumcivil.com ศูนย์อบรมและสัมมนาทางวิศวกรรม (TumCivil.com Training Center)

วิทยากร:

คุณ กฤษดา รักษากุล (V6)
ผู้พัฒนาโปรแกรมVisual RC, Visual RC DX, A.Frame 3D และ EZ Frame 2D

คุณ วีระ ชาญวิทิตกุล (V2)
ผู้ก่อตั้ง  Wavee Original Software หรือ ฉายา วิศวกรเฒ่าและผู้พัฒนาโปรแกรม SCD , STD, RC2000, SMD

คุณ ไชยรัตน์ ไหมสกุล (V15)
ผู้เชี่ยวชาญเรื่องการวิเคราะห์และออกแบบอาคารก่อสร้างของกทม. และ อาจารย์พิเศษสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล


กำหนดการบรรยาย + เปิดตัว ERC 3D :

วันเสาร์ที่ 1 กันยายน 2555  (12.30 - 17.00 น.)

คาบเวลา

เรื่อง
12:30 - 14:45
 การเปิดตัว ERC 3D  - ทีมงาน TumCivil.com
 
พักเบรก 15 นาที
15:00 - 16:00
  การเปิดตัว ERC 3D  - ทีมงาน TumCivil.com
 
16:00 - 17:00
 เปิดโอกาสให้ลูกค้า เก่า และ ใหม่ ได้สอบถาม + ซื้อ + Upgrade
 
 
หมายเหตุ
ผู้
เข้ารับการบรรยายเปิดตัว สามารถสั่งซื้อโปรแกรมได้ตามเงื่อนไขต่อไปนี้
 
 


 
- เงื่อนไข และ ราคาของโปรแกรมวันงาน และ หลังวันงาน
 

เงื่อนไข
 Visual RC (1.7 /
DX / DX-2)
 

ERC 3D
-----------------------
 (Release 1)
 
 
Visual RC
+
ERC 3D
 
วันที่ 1 กันยายน 55  
ลูกค้าเก่า (มี 1.7 / DX-2 แล้ว)

1.7

-

3,000 บ.

-

DX / DX-2

-
ลูกค้าใหม่ 1.7

7,000 บ.

10,000 บ.

10,000 บ.
DX / DX-2

12,000 .

15,000 บ.
หลังวันที่ 1 กันยายน 55  
ลูกค้าเก่า (มี 1.7 / DX-2 แล้ว) 1.7

-

5,000 บ.

-
DX / DX-2

-

ลูกค้าใหม่ 1.7 7,000 บ.

10,000 บ.

12,000 บ.

DX / DX-2 12,000 .

17,000 บ.


 

* หมายเหตุ :

 - สำหรับ USB lock จะมี 2 สี คือ น้ำตาลและน้ำเงิน สำหรับผู้ที่มี USB สีน้ำเงิน จะต้องเพิ่มเงินค่าเปลี่ยนใหม่เป็นสีน้ำตาลอีก 1,000 .

 - คุ้มที่สุด คือ ซื้อ Visual RC DX-2 ไปช่วงนี้ถึงวันที่ 1 ก.ย.55 ........ แล้วนำ USB มาวันงานด้วย จะคุ้มที่สุด.....

 - ราคาดังกล่าวสำหรับประเภคบุคคลเท่านั้น สำหรับองค์กรหรือบริษัท ต้องรอหลังวันที่ 1 พ.ย.55

 - สำหรับผู้ที่มี Hardlock รุ่นแรก ตัวใหญ่สีเทา จะต้องเปลี่ยนตัวโดยเพิ่มเงินเปลี่ยนอีก 2,000 บ.

 - สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือ ต้องการสอบถามพิเศษได้ที่  089-4990739  K.Tum


รูปแสดงบรรยากาศที่อบรม :

-  เปิดตัว ERC 3D วิเคราะห์ออกแบบ ค.ส.ล.ของไทย (Facebook)

- การเปิดตัวโปรแกรม ERC 3D ออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก 3 มิติ ของไทย (1 ก.ย.55) การเปิดตัวโปรแกรม ERC 3D ออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก 3 มิติ ของไทย (1 ก.ย.55) new window (new window)

เอกสาร คู่มือ ประกอบการอบรม - สัมมนา :

< ฟรี >


<< ท่านใดจองไม่ได้ หรือ สอบถามเพิ่มเติม โทร. 089-4990739 >>

ร่วมแสดงความคิดเห็น (Post Comment)