STD027 การออกแบบ Steel Sheet Pile และระบบกำแพงค้ำยันงานดินขุดใต้ดิน อ่าน 2,847

จบการอบรม

หัวข้อ: การออกแบบ Steel Sheet Pile และระบบกำแพงค้ำยันงานดินขุดใต้ดิน จบการอบรม
รหัสหัวข้อ: STD027
ผู้บรรยาย-วิทยากร: TumCivil.com Team
ผู้ช่วยบรรยาย / อื่นๆ: ผศ.ปิยะ รัตนสุวรรณ
ค่าอบรม: 900 บาท
เปิดรับสมัคร: 8 กรกฎาคม 2555 - 1 กันยายน 2555
วันที่อบรม/สัมมนา: 1 กันยายน 2555 เวลา 08:30 น. (ถึง / ช่วงเวลา)
1 กันยายน 2555 เวลา 11:30 น.
จำนวนวันที่อบรม: 3 ชม. 1
รายละเอียด: อบรมการออกแบบ Sheet Pile พร้อมเอกสารจัดพิมพ์อย่างดี + โปรแกรมออกแบบ
สถานที่อบรม: คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลคลิกดูแผนที่
ที่นั่งทั้งหมด (Max): 200 ที่นั่ง
ที่นั่งถูกจองแล้ว: 84 ที่นั่ง รายชื่อผู้เข้าร่วมการอบรม คลิกตรวจสอบรายชื่อ (ผู้ที่ชำระเงิน / จอง หรือในกรณีฟรีคือผู้ที่ถูกอนุมัติแล้ว)
เหลือที่นั่งว่างตอนนี้: 116 ที่นั่ง
สิทธิประโยชน์:
ระดับของหลักสูตร ขั้นพื้นฐาน ขั้นใช้งานจริง ขั้นสูงสุด

 

View :  โอกาสพิเศษ เพียง 900 บาท เท่านั้น (ชำระเงินสด)

พิเศษเพื่อสมาชิก TumCivil.com เท่านั้น......

และเนื่องในโอกาสพิเศษตอบแทน ผศ.ปิยะ ที่ได้สอนเจ้าของเว็บมา.....

 


อบรมการออกแบบ Steel Sheet Pile และระบบกำแพงค้ำยันงานดินขุดใต้ดิน

เอกสารออกแบบ Sheet Pile / Bracing + Kingpost เอาไปออกแบบได้เลย

ปรับปรุงใหม่ เพิ่มตัวอย่าง และ CASE ในการออกแบบที่มากขึ้น

หนังสือคู่มือ ออกแบบ Sheet Pile ของ ผศ.ปิยะ พิมพ์อย่างดี เนื้อหาครบถ้วน

ไม่มีวางขาย....แต่แจกให้ฟรีสำหรับผู้อบรมรายการนี้

<< ตัวอย่างเอกสาร และ หัวข้อเนื้อหา การอบรมออกแบบ Sheet Pile >>

จัดพิมพ์เป็นเล่มอย่างดี สวยงาม กระดาษถนอมสายตา


 


+++ ช่วงเช้า +++

 

เพียง 900 บาท......

อบรมการออกแบบ Sheet Pile กำแพงค้ำยันงานดินขุด

คู่มืออบรมการออกแบบ Sheet Pile (ปรับปรุงใหม่ + เพิ่มตัวอย่างการออกแบบ)

วิทยากรโดย ผศ.ปิยะ รัตนสุวรรณ


วัตถุประสงค์:

เพื่อให้วิศวกร นิสิต นักศึกษาหรือผู้ที่สนใจทั่วไป สามารถเข้าใจถึงการออกแบบ Sheet Pile เหล็ก และระบบกำแพงค้ำยันงานดินขุดได้อย่างถูกต้อง และกล้าที่จะเลือกใช้อย่างถูกวิธี โดยเน้นการสอนแบบสมัยใหม่ เน้นทฤษฎีและการนำไปใช้โดยสามารถลงมือทำงานภาคปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง ซึงการสอนครั้งนี้เน้นการสอนตามมาตรฐาน ว.ส.ท. และ ACI.  โดยการเรียนรู้จากวิศวกรมืออาชีพ และ อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญในการสอน

สำหรับในการอบรมครั้งนี้จะเน้นหลักความเข้าใจในการออกแบบ และมีแบบฝึกหัดเพื่อให้ผู้อบรมได้เกิดความเข้าใจและเกิดทักษะในการออกแบบ และมีความมั่นใจในการออกแบบมากขึ้นและ มีตัวอย่างการออกแบบจริงด้วย รวมถึงปัญหาหน้างานที่ต้องเจอ

ภาพรวมและเหตุผล:

งานฐานรากมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง ในงานก่อสร้างอาคาร หรือบ้านพักอาศัย เนื่องจากเป็นโครงสร้างที่รองรับน้ำหนักทั้งหมดของอาคารเป็นส่วนสำคัญที่ ต้องคำนึงถึงความมั่นคงแข็งแรง และให้ความสนใจเป็นพิเศษ ตั้งแต่การเลือกฐานราก ชนิดของเสาเข็ม ระดับความลึกของปลายเสาเข็ม และกำลังรับน้ำหนักบรรทุกที่เสาเข็มรับได้ การตัดสินใจเรื่องเหล่านี้จำเป็นต้องอาศัยความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ พฤติกรรมการรับน้ำหนักบรรทุกของเสาเข็ม และดิน ซึ่งสามารถศึกษาเองได้ แต่จะอาศัยความรู้ทางทฤษฎีอย่างเดียว โดยไม่เคยทราบสภาพความเป็นจริงในทางปฎิบัติเลยนั้นอาจทำให้ขาดความเชื่อมั่น และไม่สามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้การศึกษากรณีต่างๆควบคู่กับการนำความ รู้ทางทฤษฎีมาประยุกต์ใช้น่าจะทำให้เกิดความเชื่อมั่นมากขึ้น และสามารถออกแบบแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกี่ยวกับฐานรากได้ดียิ่งขึ้น
 


ผศ.ปิยะ รัตนสุวรรณ (อาจารย์ของเจ้าของเว็บ TumCivil.com)
 
 
 - ผู้เชี่ยวชาญเรื่องการออกแบบฐานราก / กำแพงกันดินระบบค้ำยัน / Sheet Pile
 
 - ผู้แต่งหนังสือวิศวกรรมฐานราก
 

 
ตำแหน่งปัจจุบัน  :    วิทยากรประจำที่ TumCivil.com
                                 อาจารย์สอนวิชาวิศวกรรมฐานรากและกลศาสตร์ของดิน ม.มหิดล

 

 

 
 

 

 
 

 

สิทธิพิเศษที่เรามอบให้ท่าน :

 

1. พิเศษ! สมาชิก Engfanatic 900 บ.

 

2. พิเศษ สำหรับผู้อบรมรายการนี้ ... โปรแกรมทุกชนิดที่ออกแบบฐานรากทุกชนิด

 

3. ได้แต้มสะสม 900 แต้มทันที

 

4. รับรองคุณภาพว่าใช้งานเป็น จากวิศวกรมืออาชีพใช้งานจริง

 

5. บริการอาหารบุฟเฟต์

 

6. มีเอกสารแจกประมาณ 100  - 200 หน้าพร้อมรูปเล่มสวยงาม

 

7. มี VDO วันอบรมแจกให้ (ส่งตามไปหลังจากอบรม) และอื่นๆอีกมาก

จัดโดย :

ศูนย์อบรมและสัมมนาทางวิศวกรรม (TumCivil.com Training Center) และ บ.ยูโลจี (ไทยแลนด์) จก.

กำหนดการบรรยาย:

วันเสาร์ที่ 1 กันยายน 2555  (8.30 - 11.30 น.)

คาบเวลา

เรื่อง
8:00 - 8:30
 
อ.วรวิทย์ อิศรางกูร ณ อยุธยา

 คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ กล่าวแนะนำคณะฯ และ กล่าวเปิดการอบรม
 

8:45 - 10:15
 การออกแบบระบบกำแพงกันดินงานดินขุด
 - ผศ.ปิยะ รัตนสุวรรณ

 การออกแบบระบบ Sheet Pile

 (Kingpost - Braced Cut - Steel Sheet Pile)
 

พักเบรก 15 นาที
10:30 - 11:30
 การออกแบบระบบกำแพงกันดินงานดินขุด (ต่อ)  - ผศ.ปิยะ รัตนสุวรรณ
 
พักทานอาหารกลางวันแบบบุฟเฟต์ ร่วมกัน

รูปแสดงบรรยากาศที่อบรม :

-  การออกแบบ Steel Sheet Pile และระบบกำแพงค้ำยันงานดินขุดใต้ดิน (Facebook)

- การออกแบบ Steel Sheet Pile และระบบกำแพงค้ำยันงานดินขุดใต้ดิน (1 ก.ย.55) การออกแบบ Steel Sheet Pile และระบบกำแพงค้ำยันงานดินขุดใต้ดิน (1 ก.ย.55) new window (new window)

เอกสาร คู่มือ ประกอบการอบรม - สัมมนา :

<< ตัวอย่างเอกสาร และ หัวข้อเนื้อหา การอบรมออกแบบ Sheet Pile >>

<< ตัวอย่างการออกแบบจากเอกสารการอบรมออกแบบ Sheet Pile >>


<< ท่านใดจองไม่ได้ หรือ สอบถามเพิ่มเติม โทร. 089-4990739 >>

ร่วมแสดงความคิดเห็น (Post Comment)