CEM009 การบริหารและวางแผนโครงการด้วย Primavera Project Planner (P5) อย่างมืออาชีพ รุ่นที่ 1 อ่าน 3,108

จบการอบรม

หัวข้อ: การบริหารและวางแผนโครงการด้วย Primavera Project Planner (P5) อย่างมืออาชีพ รุ่นที่ 1 จบการอบรม
รหัสหัวข้อ: CEM009
ผู้บรรยาย-วิทยากร: TumCivil.com Team
ผู้ช่วยบรรยาย / อื่นๆ: ผศ.ยุทธนา เกาะกิ่ง
ค่าอบรม: 5,000 บาท ลดเหลือ 4,500 บาท ลดพิเศษ
เปิดรับสมัคร: 14 พฤษภาคม 2555 - 17 สิงหาคม 2555
วันที่อบรม/สัมมนา: 18 สิงหาคม 2555 เวลา 08:30 น. (ถึง / ช่วงเวลา)
19 สิงหาคม 2555 เวลา 17:00 น.
จำนวนวันที่อบรม: (18 ชม.) 2
รายละเอียด: เริ่มอบรมวันเสาร์ที่ 18 ส.ค. 2555 และ วันอาทิตย์ที่ 29 ส.ค. 2555
สถานที่อบรม: โรงแรมรอยัลริเวอร์ เชิงสะพานซังฮี้ (ห้องภาณุรังษี เอ-บี - ชั้น 1 Floor)คลิกดูแผนที่
ที่นั่งทั้งหมด (Max): 72 ที่นั่ง
ที่นั่งถูกจองแล้ว: 49 ที่นั่ง รายชื่อผู้เข้าร่วมการอบรม คลิกตรวจสอบรายชื่อ (ผู้ที่ชำระเงิน / จอง หรือในกรณีฟรีคือผู้ที่ถูกอนุมัติแล้ว)
เหลือที่นั่งว่างตอนนี้: 23 ที่นั่ง
สิทธิประโยชน์:
ระดับของหลักสูตร ขั้นพื้นฐาน ขั้นใช้งานจริง ขั้นสูงสุด


เปลี่ยนวิทยากรเป็น ผศ.ยุทธนา เกาะกิ่ง....
 

เล่มที่ใช้อบรมงานนี้.......เอกสารอย่างดี เกรด Textbook

Primavera P5 - P6

Primavera Systems, Inc.

รับประกันการอบรม......เป็นทุกคน........

มือใหม่หรือเพิ่งเริ่ม .... สามารถใช้งานได้เลยทันที

คู่มืออบรม มีแบบฝึกหัด เน้นตัวอย่าง Step by Step

วิศวโยธา ไฟฟ้า เครื่องกล อุตสาหการ ก็เรียนได้

<< ชมตัวอย่าง VDO การสอนและวิธีการนำเสนอได้ที่นี่ (1) >>

<< ชมตัวอย่าง VDO การสอนและวิธีการนำเสนอได้ที่นี่ (2) >>

<< ชมตัวอย่าง VDO การสอนและวิธีการนำเสนอได้ที่นี่ (3) >>


เล่มที่ใช้อบรมงานนี้.......เอกสารอย่างดี เกรด Textbook

Primavera P5 - P6

มี VDO ก่อน / หลังการอบรมแจกให้ด้วย 1 ชุด

ผู้เข้าร่วมอบรมจะต้องนำ Notebook มาเอง

รับประกันการอบรม......เป็นทุกคน........

มือใหม่หรือเพิ่งเริ่ม .... สามารถใช้งานได้เลยทันที

คู่มืออบรม มีแบบฝึกหัด เน้นตัวอย่าง Step by Step

วิศวโยธา ไฟฟ้า เครื่องกล อุตสาหการ ก็เรียนได้

-------------------------------------------

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับวิศวกรแผนงาน / วิศวกรโยธา

-------------------------------------------

หลักสูตรปรับปรุงใหม่เน้นการทำ...

Workshop + การนำไปใช้งาน


 
  สิทธิพิเศษที่เรามอบให้ท่าน :
  1. พิเศษ! สมาชิก Engfanatic ลด จาก 5,000 เหลือ 4,500 บ. ( 12 ชม. /  ชม.ละ 375 บาท)
  2. ได้แต้มสะสม 4,500 แต้มทันที
  3. รับรองคุณภาพว่าใช้งานเป็น จากวิศวกรมืออาชีพ
  4. บริการอาหารบุฟเฟต์อย่างดี 2 วัน
  5. มีเอกสารแจก และอื่นๆอีกมาก
    (เพียงกดปุ่มจองอัตโนมัติแบบระบุที่นั่ง ระบบจะตัดยอดทันที พร้อมสิทธิประโยชน์มากกมาย)

วัตถุประสงค์:

เพื่อให้ผู้มีหน้าที่ในการวางแผนและดำเนินโครงการทางด้านสารสนเทศ มีความรู้และความเข้าใจในขั้นตอนของการวางแผน การบริหารและควบคุมแผน ตลอดจนการจัดทำแผนดำเนินการ โดยประยุกต์ใช้กับเครื่องมือสำหรับการบริหารการจัดการโครงการคือ Primavera Project Planner (P5)โดยเนื้อการที่สอนเน้นไปทางการใช้งานจริง(Workshop) ซึ่งจะสอนตั้งแต่เริ่มต้นถึงระดับกลาง(Session 1) เพื่อให้ผู้เรียนเกิดประสิทธิภาพสูงสุดและได้รับความคุ้มค่าในการเรียน และ สำหรับเพือนๆวิศวกร  " ถ้าคุณใช้โปรแกรมตัวนี้ได้ หลายบริษัททางวิศวกรรมชื่อดัง พร้อมที่จะรับคุณทันที พร้อมผลตอบแทนที่สูง "

"เราสอนโดยวิทยากรประสบการณ์สูง เป็นกันเอง สอนสนุก..... ซึ่งเราจึงอยากจะบอกว่า มางานนี้เป็นแน่ครับ "

เป้าหมายของหลักสูตร:

เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความเข้าใจเกี่ยวกับ :-

1. โครงสร้างและระบบการทำงานของ P5 ในการบริหารและควบคุมโครงการ
2. การกำหนดโครงสร้างโครงการ ประกอบด้วย ปฏิทิน และ รหัสควบคุมต่าง ๆ
3. การวางแผนงาน ประกอบด้วย แผนด้านเวลา และ แผนด้านทรัพยากรและต้นทุน
4. การ Update ความก้าวหน้า และประเมินผลการดำเนินงานตามแผนงาน
5. การปรับแต่งข้อมูล การรายงานผล และการพิมพ์

ภาพรวม:

โปรแกรม Primavera Project Planner (P5) เป็นโปรแกรมที่ใช้บริหารงานก่อสร้างชื่อดัง ซึ่งมีการทำงานที่เป็นมืออาชีพและใช้งานในระดับแพร่หลายในต่างประเทศ ซึ่งหลายคนไม่ค่อยจะคุ้นเคยกับชื่อโปรแกรมนี้มากนัก หรืออาจจะเคยได้ยินชื่อโปรแกรมนี้มาบ้าง แต่ไม่ทราบว่าใช้สำหรับทำอะไร ถ้าคุณคิดจะสร้างงานสักโครงการหนึ่ง เช่น สร้างทางด่วน สร้างอาคารบ้านเรือน สร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ หรือแม้กระทั่งการย้ายสำนักงาน โดยต้องทำงานตามลำดับขั้นตอนก่อน-หลัง โปรแกรมนี้สามารถช่วยคุณในการคิดคำนวณว่างานแต่ละงานจะเสร็จเมื่อไร วันสิ้นสุดโครงการเป็นวันที่เท่าไร กำหนดให้ใครเป็นคนทำ รวมทั้งคำนวณค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นจากการทำงาน และเมื่อโครงการนั้นถูกดำเนินการ คุณสามารถนำข้อมูลที่วางแผนไว้มาเปรียบเทียบกับข้อมูลที่เกิดขึ้นจริงว่างานนั้นดำเนินไปได้ตามที่กำหนดหรือไม่ และประสบผลสำเร็จมากน้อยเพียงใด ทำให้คุณสามารถแก้ไขปัญหาของงานที่ล่าช้า และตัดค่าใช้จ่ายที่เกินจากงบประมาณที่ตั้งไว้ เพื่อให้การบริหารโครงการบรรลุตามวัตถุประสงค์นั้น โดยสรุปPrimavera Project Planner (P5)  เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการทำโครงการหรือวางแผนงานต่างๆ และกลุ่มผู้ใช้ที่สนใจศึกษาโปรแกรมอื่นนอกจากโปรแกรมสำเร็จรูปปกติที่ใช้อยู่เป็นประจำใน Office

จัดโดย :

ศูนย์อบรมและสัมมนาทางวิศวกรรม (TumCivil.com Training Center) และ บ.ยูโลจี (ไทยแลนด์) จก.

วิทยากร:

ผศ.ยุทธนา เกาะกิ่ง
Asst. Yuttana Kongking
อาจารย์ผมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

"เราสอนโดยวิทยากรประสบการณ์สูง เป็นกันเอง สอนสนุก..... ซึ่งเราจึงอยากจะบอกว่า มางานนี้เป็นแน่ครับ "

ภาคทฤษฎี (Basic & Concepts) :

   • แนะนำโมดูลการบริหารโครงการของ Primavera Engineering & Construction และวงจรชีวิตของการบริหารโครงการ
   • แนะนำโปรแกรม Primavera P5
   • Set ค่า
   • อธิบายถึงลักษณะข้อมูลโปรแกรม และการใช้งาน Layout
   • อธิบายถึงโครงสร้างขององค์กร Enterprise Project Structure (EPS)
   • สร้างโครงการ
   • สร้าง Work Breakdown Structure (WBS)
   • Critical Path Analysis
   • สร้างกิจกรรม
   • สร้างความสัมพันธ์ของกิจกรรม
   • คำนวณแผนงาน
   • เพิ่มเงื่อนไขข้อกำหนดลงในกิจกรรม
   • ดูแลระบบห้องสมุดเอกสารโครงการ
   • กำหนดรูปแบบมุมมองของข้อมูล
   • สร้างแหล่งข้อมูลทรัพยากร และบทบาทหน้าที่
   • กำหนดทรัพยากร และต้นทุน
   • วิเคราะห์การใช้ทรัพยากร และต้นทุน
   • ปรับแผนงานโครงการให้เหมาะสม
   • สร้างและกำหนดแผนงานเริ่มต้นหรืออ้างอิง Baseline
   • อัพเดตข้อมูลการปฏิบัติงาน และควบคุมแผนงาน
   • การดูรายงานผลการดำเนินการ
   • สร้างรายงาน
   • สร้าง, ดูและวิเคราะห์ S-Curve
   • การสร้างเว็บไซด์โครงการจากโปรแกรม
   • Activity Code/ ID Concept

  ภาคทดลองปฏิบัติ (Workshop) :

  • การสร้างโครงการ
  • การสร้างหมวดงาน
  • การเพิ่มกิจกรรม
  • การสร้างความสัมพันธ์ให้กับกิจกรรม
  • การสร้างแผนงาน และคำนวณแผนงาน
  • การจัดรูปแบบมุมมองแผนงาน
  • การกำหนดทรัพยากร และต้นทุน
  • การวิเคราะห์ทรัพยากร และต้นทุน
  • การปรับปรุงแผนงาน

เนื้อหา/หัวข้อการอบรม :

 

กำหนดการวันที่ 1

วันที่ 1

1. หลักเบื้องต้นในการบริหารและควบคุมโครงการ
2. โครงสร้างและระบบการทำงานของ P5
    2.1 ภาพรวมของโครงสร้างและระบบการทำงานของ P5
    2.2 โครงสร้างโครงการ
          - ปฏิทิน
          - รหัสควบคุมกิจกรรม
          - รหัสควบคุมทรัพยากรและต้นทุน
    2.3 กิจกรรมและความสัมพันธ์
    2.4 ทรัพยากรและต้นทุน
    2.5 การกรองข้อมูลและการปรับปรุงข้อมูล
3. เริ่มต้นใช้งาน P5
    3.1 การเปิดโปรแกรม
    3.2 การเปิดโครงการเก่า
    3.3 การสร้างโครงการใหม่
    3.4 การจัดการเกี่ยวกับไฟล์โครงการเบื้องต้น (Copy, Delete, Backup & Install)
4. การวางแผนงานด้วย P5
    4.1 การเตรียมข้อมูลเพื่อวางแผน
    4.2 การวางแผนงานด้านเวลา
          - กำหนดปฏิทิน
          - กำหนดรหัสควบคุมกิจกรรม (WBS & Activity Code)
          - ป้อนกิจกรรมและระบุความสัมพันธ์
 

 
กำหนดการวันที่ 2

วันที่ 2

4. การวางแผนงานด้วย
Primavera P5 (ต่อ)
    4.3 การวางแผนงานด้านทรัพยากรและต้นทุน
          - กำหนดรหัสควบคุมทรัพยากรและต้นทุน (Resources & Cost Account)
          - ระบุการใช้ทรัพยากรและต้นทุน
5. การประเมินผลการดำเนินงานตามแผนงานด้วย P5
    5.1 การเตรียมข้อมูลการก่อนการประเมิน
    5.2 การสร้างแผนงานหลัก (Target Plan)
    5.3 การป้อนข้อมูลการดำเนินงานและการ Update ความก้าวหน้าโครงการ
    5.4 การจัดการข้อมูลด้วยคำสั่ง Filter และ Global Change
6. การปรับแต่งข้อมูล การรายงานผลและการพิมพ์
    6.1 การจัดการ Layout และปรับแต่งข้อมูล
    6.2 การรายงานผลและการพิมพ์
    6.3 การรายงานผลแบบ Bar chart + S-curve (พิเศษ!!!)
          - สร้างด้วย
Primavera P5
          - สร้างด้วย MS-Excel
7. สรุปผล ตอบปัญหาต่างๆ
 


รูปแบบการเรียนการสอน

ผู้เข้าอบรมจะต้องนำ Notebookมาเอง ซึ่งทางเราจะดูแลเรื่อง โปรแกรม Primavera P5 ให้ ใช้ไฟฟรีมีบริการให้ทุกที่นั่ง วิทยากรเดินดูทุกที่นั่งทั่วถึง

* ผู้เข้าร่วมอบรมจะต้องนำ Notebook มาเอง

สิ่งที่จะได้รับวันอบรม :

 • ผู้เข้าอบรมจะมีทักษะในการวางแผนงาน และการใช้โปรแกรม Primavera P5 อย่างมืออาชีพ
 • เอกสารต่างๆ เกี่ยวกับโปรแกรม คู่มือ
 • ใบวุฒิบัตรรับรองโดยวิทยากร
 • VDO การสอนระหว่างในห้องเรียน 1 ชุด / 1 ท่าน
 • อาหารค่ำแบบบุฟเฟต์ระดับหรู อาหารว่าง และ กาแฟ พร้อมของว่างตลอดการอบรม

 คุณสมบัติผู้เข้าร่วมอบรม:

 • ผู้เข้าอบรมจะมีทักษะในการวางแผนงาน และการใช้โปรแกรม Primavera P5 อย่างมืออาชีพ
 • เอกสารต่างๆ เกี่ยวกับโปรแกรม คู่มือ
 • ใบวุฒิบัตรรับรองโดยวิทยากร
 • VDO การสอนระหว่างในห้องเรียน 1 ชุด / 1 ท่าน
 • อาหารค่ำแบบบุฟเฟต์ระดับหรู อาหารว่าง และ กาแฟ พร้อมของว่างตลอดการอบรม

 ซอฟต์แวร์ที่ใช้อ้างอิง :

 • Primavera P5
 • WBS Pro

 เอกสาร คู่มือ ประกอบการอบรม - สัมมนา : (ของเก่า)

 สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิก:

 • สมาชิก Engfanatic Club สามารถสะสมแต้มได้ (จองที่นั่งได้ก่อน) สมัครสมาชิก Engfanatic ที่นี่
 • พิเศษ! สมาชิก Engfanatic ลด จาก 5,000 เหลือ 4,500 บ. เพียงกดปุ่มจองอัตโนมัติแบบระบุที่นั่ง ระบบจะตัดยอดทันที + แต้มสะสม Point 4,500 แต้ม

 รายละเอียดเพิ่มเติม สำรองที่นั่ง กรุณาติดต่อ :

 • สามารถสั่งจองอบรม - สัมมนานี้ได้ โดยกดปุ่มจองข้างล่าง หรือ โทร.089-4990739  คุณตั้ม 

 รูปตัวอย่างแสดงรายละเอียด: ชมรูปบรรยากาศในการอบรม-สัมมนา:(ที่เกี่ยวข้อง / ของวิทยากรท่านนี้)

  - การบริหารและวางแผนโครงการด้วย Primavera (P6) รุ่นพิเศษ Limited  (Facebook)

 -  การบริหารและวางแผนโครงการด้วย Primavera Project Planner (P5) อย่างมืออาชีพ รุ่นที่ 1 [18-19 ส.ค.55] การบริหารและวางแผนโครงการด้วย Primavera Project Planner (P5) อย่างมืออาชีพ รุ่นที่ 1 [18-19 ส.ค.55] new window (new window)

 หนังสือที่แจกในการอบรม - สัมมนา :

 • หนังสือคู่มือที่ใช้ในการอบรมรายการนี้

 หมายเหตุ:

 • -

TumCivil QC Training Center

ร่วมแสดงความคิดเห็น (Post Comment)